Chinese Contemporary Bible (Traditional)

希伯來書 5

1從人間選出來的大祭司,都是受委任代表人辦理與上帝有關的事,為人的罪向上帝獻上禮物和贖罪祭。 他能體諒那些無知和迷失的人,因為他自己也有人性的軟弱。 所以,他不但要為眾人的罪獻祭,也要為自己的罪獻祭。 沒有人能自取這大祭司的尊榮,只有像亞倫一樣蒙上帝呼召的人才可以做大祭司。

同樣,基督也沒有自取榮耀做大祭司,是上帝對祂說:

「你是我的兒子,
我今日成為你父親。」

在聖經的另一處,上帝又說:

「你照麥基洗德的模式永遠做祭司。」

基督在世為人的時候,曾經聲淚俱下地祈求能救祂脫離死亡的上帝。祂因為敬虔而蒙了應允。 基督雖然是上帝的兒子,仍然從所受的苦難中學習了順服。 祂既然達到了純全的地步,就成了永恆救恩的源頭,使所有順服祂的人都得到拯救。 10 上帝照著麥基洗德的模式立祂做大祭司。

信徒要長進

11 關於這方面的事,我們還有很多話要說,但因為你們已經聽不進去,很難向你們解釋。 12 按你們學習的時間來算,你們本該做別人的老師了,可惜你們還需要別人向你們傳授上帝話語的基本道理,成了不能吃乾糧、只能吃奶的人。 13 因為只能吃奶的人還是嬰孩,不熟習仁義的道理。 14 乾糧是給成年人吃的,他們的心思歷經鍛煉,能夠分辨善惡。

Nkwa Asem

Hebrifo 5

1Woyi ɔsɔfo panyin biara fi nnipa bi mu na wasi wɔn ananmu akyɛ ade, abɔ bɔne ho afɔre de asom Onyankopɔn. Esiane sɛ n’ankasa yɛ mmerɛw akwan horow pii so no nti, otumi tɔ ne bo ase ma wɔn a wonnim na wɔyɛ mfomso no. Na esiane sɛ ɔno ankasa yɛ mmerɛw nti, sɛ ɔrebɔ bɔne ho afɔre a, ɛnsɛ sɛ ɔbɔ ma nnipa a wɔayɛ bɔne nko na mmom ɔno ankasa ne bɔne nti.

Obiara ntumi nyi ne ho mfa nhyɛ ne ho anuonyam sɛ ɔyɛ ɔsɔfo panyin. Onyankopɔn frɛ nko na onipa nam so bɛyɛ ɔsɔfo panyin sɛnea wɔfrɛɛ Aaron no.

Saa ara nso na Kristo annye anto ne ho so sɛ ɔyɛ ɔsɔfo panyin amfa anhyɛ ne ho anuonyam. Na mmom, Onyankopɔn ka kyerɛɛ no se, “Woyɛ me Ba: ɛnnɛ, mayɛ w’agya.” Ɔsan kaa wɔ baabi foforo se, “Wobɛyɛ ɔsɔfo akosi daa sɛnea Melkisedek asɔfo kwan nhyehyɛe te no.”

Yesu baa ɔhonam mu wɔ asase so no, ɔbɔɔ mpae nam nkotosrɛ so de n’abisade too Onyankopɔn a obetumi agye no afi owu mu no anim. Esiane sɛ odwo na ɔde ne ho nyinaa som no no nti, Onyankopɔn tiee no.

Ɛwom sɛ na ɔyɛ Onyankopɔn Ba de, nanso ɔnam n’amanehunu so suaa ahobrɛase. Na owiee pɛyɛ no, wɔn a wotie no no nam ne so nya nkwagye a enni awiei, 10 na Onyankopɔn ada no adi sɛ ɔyɛ ɔsɔfo panyin sɛnea Melkisedek asɔfo kwan nhyehyɛe te no.

11 Yɛwɔ eyi ho nsɛm pii ka nanso emu kyerɛkyerɛ yɛ den, efisɛ, mo ntease yɛ den.

12 Moayɛ nkyerɛkyerɛ adwuma no akyɛ nanso ɛsɛ sɛ munya obi ma ɔkyerɛkyerɛ mo Onyankopɔn ho asɛm fi ne mfitiase. Anka ɛsɛ sɛ saa bere yi mudi aduan a ɛyɛ den nanso nufusu na eye ma mo. 13 Obiara a nufusu ye ma no da so yɛ abofra a onnim nea eye ne nea enye. 14 Aduan a ɛyɛ den nso ye ma mpanyimfo a wɔatetew wɔn ma wɔnam nea ɛka wɔn ano no so hu papa ne bɔne ntam nsonoe.