Chinese Contemporary Bible (Traditional)

希伯來書 1

劃時代的啟示

1在古代,上帝曾藉著先知以各種方式多次向我們的祖先說話; 在這世界的末期,祂又藉著自己的兒子親自向我們說話。上帝早已立祂承受萬物,並藉著祂創造了宇宙萬物。 祂正是上帝榮耀的光輝,是上帝本體的真像。祂用自己充滿能力的話語維繫萬物。祂洗淨了世人的罪之後,便坐在天上至高上帝的右邊。 祂既承受了比天使更高的名分,就遠超越天使。

上帝從未對任何一個天使說:

「你是我的兒子,我今日成為你父親。」

或說:

「我要作你的父親,你要作我的兒子。」

上帝差遣祂的長子到世上來時,說:

「上帝的天使都要敬拜祂。」

上帝提到天使的時候,也只是說:

「上帝使祂的天使成為風,使祂的僕役成為火焰。」

但論到祂的兒子,祂卻說:

「上帝啊,你的寶座永遠長存,
你以公義的杖執掌王權。
你喜愛公義,憎惡邪惡。
所以上帝,你的上帝,
用喜樂之油膏你,使你超過同伴。」

10 此外又說:

「主啊,太初你奠立大地的根基,
親手創造諸天。
11 天地都要消亡,但你永遠長存。
天地都會像衣服漸漸破舊,
12 你要像捲外衣一樣把天地捲起來。
天地將如衣服一樣被更換,
但你永遠不變,
你的年日永無窮盡。」

13 上帝從未對任何一個天使說:

「你坐在我的右邊,
等我使你的仇敵成為你的腳凳。」

14 天使豈不都是服役的靈嗎?他們奉差遣,豈不是去為那些將要承受救恩的人服務嗎?

Nkwa Asem

Hebrifo 1

Onyankopɔn akasa

1Mmere a atwam no, na Onyankopɔn nam akwan horow bebree so fa adiyifo so kasa kyerɛ yɛn mpanyimfo.

Mmom mmere a edi akyiri yi de, ɔnam ne Ba no so akasa akyerɛ yɛn. Ɔyɛ obi a Onyankopɔn nam ne so bɔɔ wiase. Na ɔno na Onyankopɔn ayi no sɛ awiei no, nneɛma nyinaa bɛyɛ ne de.

Ɔnam Onyankopɔn anuonyam hyerɛn a ɔhyerɛn no so hran. Ɔyɛ Onyankopɔn sɛso pɛpɛɛpɛ, na ɔde n’asɛm a tumi wɔ mu no so wiase mu. Ɔtew nnipa ho fi wɔn bɔne mu wiei no, ɔtenaa Otumfo Nyankopɔn nifa so wɔ soro.

Ɛno nti, ɔyɛɛ kɛse sen abɔfo no, efisɛ edin a Onyankopɔn de too no no yɛ kɛse sen wɔn de no. Efisɛ, Onyankopɔn nso anka ankyerɛ n’abɔfo no mu biara se, “Woyɛ me Ba na nnɛ, mabɛyɛ w’agya.” Ɛnna wanka ankyerɛ ɔbɔfo biara se, “Mɛyɛ w’agya na wayɛ me Ba.” Bere a Onyankopɔn pɛe sɛ ɔsoma n’abakan no ba wiase no, ɔsan kae se, “Ɛsɛ sɛ Onyankopɔn abɔfo nyinaa som no.” Asɛm a Onyankopɔn ka faa abɔfo no ho ne sɛ, “Onyankopɔn yɛ n’abɔfo mframa ne n’asomfo gyadɛwee.” Na ɛfa Ɔba no ho no, Onyankopɔn kae sɛ, “O, Onyankopɔn, w’ahengua bɛtena hɔ daa nyinaa; w’ahenni yɛ atɛntrenee. Wodɔ trenee, na wukyi bɔne; ɛno nti na Onyankopɔn a ɔyɛ wo Nyankopɔn no yii wo hyɛɛ wo anuonyam a ɛso sen w’ahokafo no.”

10 Onyankopɔn san kae se, “Wo, Awurade, na mfitiase no wobɔɔ asase na wode w’ankasa wo nsa bɔɔ soro. 11 Ne nyinaa betwam na wo de wobɛtena hɔ; ne nyinaa behi sɛ ntamagow. 12 Wɔbɛbobɔw no sɛ atade, na wɔbɛsesa no sɛ ntade. Nanso wo de, daa wote sɛ nea wote; na wo mfe renhi da.”

13 Onyankopɔn anka ankyerɛ n’abɔfo no se, “Montena me nifa so kosi sɛ mede mo atamfo bɛyɛ mo nan ase ntiaso.”

14 Sɛ saa a, na abɔfo no yɛ dɛn? Wɔn nyinaa yɛ ahonhom a wɔsom Onyankopɔn na ɔsoma wɔn ma wɔkɔboa wɔn a wɔrehwehwɛ nkwagye no.