Chinese Contemporary Bible (Traditional)

尼希米記 1:1-11

尼希米的禱告

1以下是哈迦利亞的兒子尼希米的記述。

波斯亞達薛西二十年基斯流月1·1 基斯流月」即希伯來曆的九月,陽曆是十一月中旬到十二月中旬。,我在書珊城裡。 2猶大來了我的一個兄弟哈拿尼和一些人,我問他們有關從流亡之地歸回的猶太餘民和耶路撒冷的情況。 3他們回答說:「那些從流亡之地歸回猶大省的人深陷苦難,飽受凌辱。耶路撒冷的城牆已經倒塌,城門也被燒毀。」

4我一聽見這消息,就坐下痛哭,悲傷了好幾天。我在天上的上帝面前禁食禱告,說:

5「天上的上帝耶和華啊,你是偉大而可畏的上帝,你向愛你、守你誡命的人守約,施慈愛。 6僕人在你面前晝夜為你的眾僕人以色列民祈禱,求你睜眼察看,側耳傾聽。我承認以色列人向你所犯的罪,以及我和我的家族所犯的罪。 7我們行事敗壞,沒有遵守你賜給你僕人摩西的誡命、律例和典章。 8求你顧念你對你僕人摩西所說的話,『如果你們不忠,我必把你們驅散到列邦中。 9但如果你們轉向我,謹遵我的誡命,即使你們流落天涯,我也必從那裡把你們召集到我選為我名所在之地。』 10我們是你的僕人、你的子民,是你用大能大力救贖的。 11主啊,求你側耳聽你僕人的禱告,垂聽那些喜愛敬畏你名的眾僕人的祈求,使你僕人今天亨通,在王面前蒙恩。」

我是王的侍酒總管。

Swedish Contemporary Bible

Nehemja 1:1-11

Muren byggs upp

(1:1—7:3)

Nehemja återvänder till Jerusalem

Dåliga nyheter från Jerusalem

1Nehemjas, Hakaljas sons, berättelse.

I månaden kislev, under det tjugonde året1:1 Syftar troligen på den persiske kungen Artaxerxes I:s tjugonde regeringsår., var jag i Susans borg. 2Då kom Hanani, en av mina bröder, dit tillsammans med några män från Juda. Jag frågade dem om judarna som var kvar efter fångenskapen och hur det stod till i Jerusalem.

3De svarade mig: ”De som är kvar efter fångenskapen och befinner sig i provinsen är i nöd och vanära. Jerusalems mur är nedriven, och dess portar uppbrända.”

Nehemja ber för Israel

4När jag fick höra detta, satte jag mig ner och grät. Under flera dagar sörjde och fastade jag och bad till himlens Gud.

5Jag sa:

Herre, himlens Gud, du store och fruktansvärde Gud, du håller förbundet och är nådig mot dem som älskar dig och håller dina bud. 6Låt ditt öra och dina ögon vara öppna för din tjänares bön, som din tjänare natt och dag ber för dina tjänare israeliterna. Jag bekänner de synder som vi israeliter har begått mot dig. Även jag och min fars familj har syndat mot dig. 7Vi har gjort mycket ont gentemot dig. Vi har inte lytt dina bud, stadgar och lagar som du gav din tjänare Mose.

8Kom ihåg vad du sa till din tjänare Mose: ’Om ni är trolösa ska jag skingra er bland folken, 9men om ni vänder tillbaka till mig och håller mina bud och följer dem, ska jag samla er igen, även om ni blivit förvisade bort till de mest avlägsna delar av världen. Jag ska samla dem och föra dem tillbaka till den plats jag har utvalt, där mitt namn ska bo.’

10De är ju dina tjänare och ditt folk som du befriat genom din stora makt och styrka. 11Herre, hör din tjänares bön och dina tjänares böner, deras som gläder sig i att frukta ditt namn. Ge nu mig, din tjänare, framgång och låt mig få möta välvilja inför denne man.”

Jag var vid den tiden kungens munskänk.