Chinese Contemporary Bible (Traditional)

啟示錄 15:1-8

摩西的歌和羔羊的歌

1我看見天上又有一個宏大奇異的景象,有七位天使掌管著最後的七種災禍,上帝要藉這些災禍發盡祂的烈怒。 2我看見一個好像夾雜著火的玻璃海,玻璃海上站著那些戰勝怪獸、獸像及獸名代號的人。他們手裡拿著上帝所賜的豎琴, 3口裡唱著上帝的奴僕摩西的歌和羔羊的歌:

「全能的主上帝啊,

你的作為偉大奇妙!

萬國的王啊,

你的道路公義真實!

4主啊,誰敢不敬畏你,

不尊崇你的名呢?

因為只有你是聖潔的,

萬民都必到你面前敬拜你,

因為你公義的作為已經彰顯出來了。」

天使降七災

5這事之後,我看見天上存放約櫃的聖殿打開了。 6那掌管七種災禍的七位天使都從殿中出來,身穿潔白發光的細麻布衣服,胸佩金帶。 7四個活物中的一個將七隻金碗分別交給七位天使,碗中盛滿了永活上帝的烈怒。 8殿裡因為上帝的榮耀和權能而煙霧彌漫,人們必須等到七位天使將七樣災禍降完,才能進入聖殿。

Ang Pulong Sa Dios

Gipadayag 15:1-8

Ang mga Anghel nga Nagdala sa Kataposan nga mga Katalagman

1Unya may nakita na usab akong kahibulongan kaayo nga talan-awon sa langit. Aduna didtoy pito ka anghel nga nagdala ug pito ka katalagman. Mao na kini ang kataposang mga katalagman nga ipadala sa Dios sa pagsilot sa mga tawo.

2Ug nakakita akog morag dagat nga tin-aw sama sa kristal ug morag may kalayo niini. Ug nakakita usab akog mga tawo nga nagmadaogon batok sa mananap ug sa iyang rebulto. Wala gayod sila magpamarka sa numero sa mananap. Kini sila didto sa dagat nga nagakupot sa mga harpa nga gihatag sa Dios kanila. 3Nagaawit sila sa awit sa alagad sa Dios nga si Moises, nga awit usab sa Karnero. Mao kini ang ilang awit:

“Ginoong Dios nga makagagahom sa tanan,

kahibulongan ang imong mga binuhatan!

Hari sa tanang mga nasod,

matarong ug matuod ang imong mga pamaagi!

4Kinsa ba Ginoo ang dili mahadlok kanimo ug dili modayeg sa imong ngalan?

Ikaw lang gayod ang balaan.

Ang tanang mga tawo moduol ug mosimba kanimo,

tungod kay nakita nila ang imong matarong nga mga binuhatan.”

5Human niini, nakita ko nga naabli ang templo sa langit, ang Tolda nga Simbahan diin gibutang ang Kasugoan. 6Ug gikan didto sa templo migawas ang pito ka anghel nga nagadala sa pito ka katalagman. Nagabisti silag puti nga panapton nga sinaw ug diha sa ilang dughan may bakos nga bulawan. 7Unya, ang usa sa upat ka nilalang mihatag ngadto sa pito ka anghel ug pito ka yahong nga bulawan, nga puno sa silot sa Dios nga walay kamatayon ngadto sa mga tawo nga nagpamarka sa ilang agtang. 8Nalukop ang templo sa aso tungod kay atua didto ang Dios ug ang iyang gahom. Ug walay makasulod didto sa templo samtang wala pa mahuman ang pito ka katalagman nga gikan sa pito ka anghel.