Chinese Contemporary Bible (Traditional)

啟示錄 10

天使與小書卷

1我看見另一位大力天使從天而降。他身披雲霞,頭頂彩虹,臉如太陽,雙腿如火柱, 手中拿著一卷打開了的小書卷,右腳踏在海中,左腳踏在地上。 他大喊的時候,聲如獅吼,之後有七聲雷鳴。 我正要將雷鳴的意思記錄下來,就聽見天上有聲音說:「你要封住七聲雷鳴所說的事,別寫下來。」

我剛才所見的那位腳踏海洋和陸地的天使向天舉起右手, 憑著活到永永遠遠、創造天地海洋和其中一切的上帝起誓說:「必不再耽延了。 等第七位天使吹響號角時,上帝奧祕的計劃就實現了,正如上帝向祂的奴僕——眾先知所宣告的。」

先前從天上對我說話的聲音又吩咐我:「你去,從那位腳踏海洋陸地的天使手中把展開的小書卷拿來。」

於是,我走到那天使面前,請他將小書卷給我。他對我說:「拿去,把它吃了。你的腹中會感到苦澀,可是你口中會覺得甘甜如蜜。」 10 我就從天使手中接過小書卷,將它吃了,我口中果然甘甜如蜜,之後腹中覺得苦澀。 11 那天使又對我說:「你必要再對許多民族、國家、語言族群、君王說預言。」

Thai New Contemporary Bible

วิวรณ์ 10

ทูตสวรรค์กับม้วนหนังสือเล็ก

1จากนั้นข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์ทรงฤทธิ์อีกองค์หนึ่งลงมาจากฟ้าสวรรค์ มีเมฆคลุมกาย มีรุ้งเหนือศีรษะ ใบหน้าดั่งดวงอาทิตย์ และขาดุจเสาที่มีไฟลุกโชติช่วง มือถือม้วนหนังสือเล็กๆ ซึ่งคลี่ออก เท้าขวายืนอยู่บนทะเล เท้าซ้ายเหยียบบนแผ่นดิน ทูตนั้นตะโกนเสียงดังดุจสิงห์คำราม เมื่อท่านตะโกนเสียงฟ้าร้องทั้งเจ็ดก็กล่าวตอบ เมื่อเสียงฟ้าร้องทั้งเจ็ดดังขึ้น ข้าพเจ้าขยับจะเขียนก็ได้ยินเสียงจากสวรรค์กล่าวว่า “จงเก็บสิ่งที่ฟ้าร้องทั้งเจ็ดได้กล่าวไว้ให้เป็นความลับ อย่าเขียนลงไป”

แล้วทูตสวรรค์ซึ่งข้าพเจ้าเห็นยืนอยู่บนทะเลและบนแผ่นดินนั้นก็ชูมือขวาขึ้นฟ้าสวรรค์ และปฏิญาณโดยอ้างพระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่ตลอดกาล ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และสรรพสิ่งในนั้น ผู้ทรงสร้างโลกกับสรรพสิ่งในนั้น ตลอดจนทะเลและสรรพสิ่งในนั้นว่า “จะไม่ล่าช้าอีกต่อไปแล้ว! แต่ในวันที่ทูตสวรรค์องค์ที่เจ็ดจะเป่าแตรนั้น แผนการอันล้ำลึกของพระเจ้าก็จะสำเร็จตามที่พระองค์ได้ทรงประกาศไว้แก่เหล่าผู้เผยพระวจนะผู้รับใช้ของพระองค์”

แล้วเสียงจากสวรรค์นั้นกล่าวกับข้าพเจ้าอีกครั้งว่า “จงไปรับม้วนหนังสือที่คลี่ออกในมือทูตสวรรค์ผู้ยืนอยู่บนทะเลและบนแผ่นดินนั้นเถิด”

ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไปขอม้วนหนังสือเล็กๆ จากทูตนั้น เขากล่าวกับข้าพเจ้าว่า “จงรับไปกินเถิด มันจะทำให้ท้องของเจ้าเปรี้ยว แต่เมื่ออยู่ในปากของเจ้าจะหวานปานน้ำผึ้ง” 10 ข้าพเจ้ารับม้วนหนังสือเล็กๆ จากมือทูตสวรรค์มากิน เมื่ออยู่ในปากของข้าพเจ้าก็มีรสหวานเหมือนน้ำผึ้ง แต่เมื่อกลืนลงไปท้องของข้าพเจ้ากลับเปรี้ยว 11 แล้วมีผู้บอกข้าพเจ้าว่า “เจ้าจะต้องเผยพระวจนะอีกเกี่ยวกับผู้คนหลายเผ่าพันธุ์ ชนชาติต่างๆ ภาษาทั้งหลาย และกษัตริย์จำนวนมาก”