Chinese Contemporary Bible (Traditional)

哥林多後書 8

鼓勵信徒慷慨捐助

1弟兄姊妹,我們現在要讓你們知道上帝向馬其頓各教會所施的恩典。 他們雖然遭遇極大的患難,受盡熬煉,卻充滿了喜樂,在極度貧窮的情況下仍然十分慷慨樂捐。 我可以證明,他們是甘心樂意,盡其所能地捐助,甚至超過了自己的能力。 他們懇切地求我們准許他們與有需要的聖徒分享上帝的恩典。 他們這樣做超過了我們的期望,並且他們按照上帝的旨意首先把自己獻給主,然後獻給我們。

所以,我們勸提多要繼續完成他早先在你們當中開始的這件善事。 你們既然在信心、口才、知識、熱心和對我們的愛心上都有突出的表現,也要在這件善事上有突出的表現。 我說這話並非命令你們,而是藉著別人的熱心考驗一下你們愛心的真偽。 因為你們知道我們主耶穌基督的恩典,祂本來富足,卻為你們的緣故變得貧窮,使你們藉著祂的貧窮可以變得富足。

10 關於捐助的事,我把自己的意見告訴你們:你們一年前開始捐助,並且甘心樂意——這對你們有益。 11 你們現在要把它完成。你們既有懇切願意的心,就要有始有終。 12 因為人只要按自己的能力甘心樂意地去做,必蒙上帝悅納,上帝不會強求人做無法做的事。 13 這不是說要別人脫離困境,要你們陷入困境,乃是要均平。 14 現在你們這些富足的人可以幫補那些有需要的人,以便你們有需要的時候,那些富足的人也可以幫補你們,這樣才均平。 15 正如聖經上說:「多拾的沒有剩餘,少拾的也沒有缺乏。」

託人送捐款

16 感謝上帝!祂感動了提多的心,使他像我一樣熱誠地關懷你們。 17 這固然是他聽了我們的勸告,但也是他自己非常熱誠,自願去你們那裡。 18 我們還要派一位弟兄和他同去,這位弟兄在傳福音的事上得到各地教會的讚許。 19 此外,他還受各教會的委派,與我們一同把捐款送往耶路撒冷,使主得榮耀,並表明我們熱誠相助的心。 20 我們這樣做是為了避免有人挑我們的不是,因我們經手的捐款數目可觀。 21 無論在主面前或在人面前,我們務求行事為人光明磊落。

22 我們還要再派一位弟兄和他們一同去你們那裡。我們經過多次多方的考驗,證實他很熱心,而且他因為十分信任你們,現在更熱心了。 23 至於提多,他是我的同伴,與我一同服侍你們。另外兩位弟兄是眾教會的代表,是基督的榮耀。 24 所以,你們要在眾教會面前向他們證明你們的愛心,以及我誇耀你們的話並非虛言。

Slovo na cestu

2.list Korintským 8

Štědrou obětavostí oslavujeme Boha

1Musím vám teď povědět, jak ohromně zapůsobila Boží milost v křesťanských obcích v Makedonii. Ačkoliv se tam museli potýkat s všelijakými nesnázemi a podstoupit nejednu tvrdou zkoušku, byla radost věřících tak veliká, že při vší své chudobě sebrali mezi sebou neuvěřitelnou částku. Nedávali jen to, co jim přebývalo, ale daleko víc. Pokládali to za vyznamenání, že se mohli podílet na sbírce pro jeruzalémské křesťany. Jejich obětavost předstihla všechna moje očekávání – tak úplně se dali k dispozici Bohu a v jeho jménu i nám.

Proto jsem požádal Tita, který u vás začal organizovat sbírku už dříve, aby se k vám znovu vypravil a pomohl vám toto dílo lásky dokončit. Není nic, čeho by se vám nedostávalo: víra, účinné slovo, poznání, dobrá vůle i vřelý vztah k nám – ve všem můžete být dáváni za vzor. Doufám, že i váš příspěvek k této službě lásky bude stejně příkladný. Neberte to jako příkaz. Přál bych si jen, abyste dokázali svou lásku stejně horlivě.

Nedejte se zahanbit

Jistě jste nezapomněli, co pro vás udělal Kristus: sám bohatý, kvůli vám vzal na sebe dobrovolně chudobu, abyste vy jeho chudobou zbohatli. 10-12 Měli byste tedy ten nápad, který se zrodil u vás, dotáhnout až do konce. Když jste začali s takovým nadšením, nepolevujte nyní a ochotně dávejte, kolik můžete. Kdo více dát nemůže, ať se netrápí. Bohu záleží na ochotě, a ne na velikosti daru.

13-14 Nejde o to, aby si jiní mohli dopřávat na váš účet. Ale jestliže se vám nyní vede lépe, rozdělte se s potřebnějšími. Vždyť oni mohou zase pomoci vám, když se situace změní. Tak budete mít každý právě tolik, kolik potřebujete, 15 jak čteme v Písmu o Izraelcích sbírajících pokrm na poušti: „Kdo nashromáždil více, tomu nepřebývalo, kdo nasbíral méně, neměl nedostatek.“

16 Jsem vděčný Bohu za to, že Titus k vám přilnul stejně jako já. 17 Můj návrh hned s radostí přijal, ale myslím, že by byl tak jako tak využil první příležitosti vydat se opět k vám. 18 Posílám s ním ještě jednoho bratra, kterého si pro jeho oddanost ve službě Kristu váží ve všech církvích. 19 Byl vybrán, aby mě doprovázel do Jeruzaléma s výtěžkem sbírky, jež má oslavit našeho Pána a veřejně prokázat naši horlivost k službě. 20 Předejde se tak možným pozdějším dohadům, zda se opravdu všechny peníze dostaly tam, kam byly určeny. 21 Bůh ví, že nikoho z nás by ani ve snu nenapadlo zpronevěřit jediný haléř, ale abychom vyloučili i sebenepatrnější podezření, zařídili jsme to raději takto.

22 Doprovází je ještě další bratr, mnohokrát již osvědčený jako upřímný křesťan. Těší se k vám, protože jsem mu vyprávěl o vašem nadšení pro pomoc druhým. Přijměte je tedy všechny přívětivě. 23 Titus je v této věci mým zplnomocněným zástupcem. Je to můj nejbližší spolupracovník. Ostatní dva vyslaly zdejší církve jako své nejlepší představitele. 24 Ukažte jim, že všechny moje chvály na vás nebyly plané.