Chinese Contemporary Bible (Traditional)

哥林多前書 16

捐助聖徒

1至於捐款幫助聖徒這件事,你們可以照我吩咐加拉太各教會的方法辦理。 每逢週日,各人應按照自己的收入抽出一部分留起來,免得我到的時候才現湊。 我到了以後,會差遣你們委託的人帶著推薦信把你們的捐款送到耶路撒冷。 如果我也需要去的話,他們可以跟我一起去。

保羅的計劃

我正打算從馬其頓經過,過了馬其頓,我就去探望你們。 我也許會和你們住一段時期,甚至在你們那裡過冬。之後,我無論去什麼地方,你們都可以給我送行。 我不想只是現在順道探望你們,主若許可,我盼望能夠和你們同住一段時期。 我會在以弗所停留到五旬節, 因為大門為我敞開了,工作很有成效,不過反對我的人也很多。

10 提摩太到了以後,你們要好好接待他,讓他在你們那裡安心,因為他和我一樣,都是在為主做工。 11 所以誰也不許輕視他。你們要幫助他平安地回到我這裡,我正在等候他和弟兄們同來。 12 至於亞波羅弟兄,我雖然再三勸他和弟兄們去你們那裡,但他目前還不願啟行。不過他有機會就會去。

勸勉與問候

13 你們要警醒,在信仰上堅定不移,做勇敢剛強的人。 14 無論做什麼事,都要有愛心。

15 弟兄姊妹,你們都知道司提法納一家在亞該亞是最早信主的[a],也知道他們怎樣盡心竭力地服侍聖徒。 16 你們要順服這樣的人,也要順服所有同心努力服侍的人。 17 我很高興司提法納、福徒拿都和亞該古來我這裡,因為你們幫不到我的地方,他們都補足了。 18 他們使我和你們心裡都感到十分欣慰,你們要敬重這樣的人。

19 亞細亞的各教會問候你們。亞居拉、百基拉夫婦和常在他們家裡聚會的信徒,奉主的名衷心地向你們問安。 20 全體弟兄姊妹都問候你們。你們要以聖潔的吻彼此問候。

21 我保羅親筆問候你們。

22 如果有人不愛主,這人可咒可詛!主啊,我願你來!

23 願主耶穌基督的恩典與你們同在! 24 我在基督耶穌裡愛你們所有的人。阿們!

Notas al pie

  1. 16·15 最早信主的」希臘文是「最早的果子」。

Slovo na cestu

1.list Korintským 16

Dary při sbírkách jsou dokladem bratrských vztahů

1Teď ještě několik slov ke sbírce pro jeruzalémské křesťany. Doporučili vám stejný postup, jaký jsem zavedl v Galacii. Vždycky v neděli si doma dejte stranou ze svého týdenního příjmu tolik, kolik můžete postrádat. Nečekejte s tím až na můj příchod, po částkách se šetří lépe než najednou. Až pak přijdu, napíšu k vašemu daru průvodní dopis a spolehliví poslové, které sami určíte, vezmou peníze s listem do Jeruzaléma. Bude-li třeba, připojím se k nim i já.

Pavlovy závěrečné rady

Mám v úmyslu cestovat k vám přes Makedonii, kde bych se krátce zastavil v některých křesťanských obcích. U vás bych se rád zdržel trochu déle, možná přes celou zimu, než se zase vypravím dál. Korintem jen tak projít a s vámi se jen tak letmo uvidět, zdálo se mi příliš málo, a tak doufám, že mi Pán dovolí trochu déle mezi vámi pobýt.

Tady v Efezu zůstanu pravděpodobně až do Letnic, otevírají se zde slibné možnosti dalšího působení – i když o nepřátele taky ovšem není nouze.

10 Až k vám přijde Timoteus, ať se u vás cítí jako mezi svými, vždyť pracuje pro Pána stejně jako já. 11 Je sice ještě mladý, to je pravda, ale proto si nezaslouží nějaké přezírání. Přijměte ho dobře a pomozte mu s přípravou na zpáteční cestu, budu ho čekat a těšit se i na všechny, kteří přijdou s ním.

12 Apolla jsem dlouho přemlouval a prosil, aby se k vám vydal spolu s ostatními, ale tentokrát cítil svou povinnost jinde. Vydá se k vám hned, jakmile bude zase volný.

13 Buďte připraveni na všechno, stůjte věrně při svém Pánu, jednejte jako muži, buďte silní. 14 Z každého vašeho činu ať vyzařuje láska!

15 Mám k vám jednu prosbu. Pamatujete se jistě, že Štefan a jeho rodina byli první v Řecku, kdo se stali křesťany a svůj život zasvětili spolubratřím. 16 Mějte tedy pro ně uznání stejně jako pro všechny, kdo svůj čas a síly věnovali naší společné práci. 17 Jsem velmi rád, že Štefan, Fortunát a Achaikos přišli, aby mi svou přítomností vynahradili naše odloučení. 18 Moc mě tím povzbudili, jako jistě i vás. Takových lidí je třeba si vážit.

Závěrečné pozdravy

19 Asijské křesťanské obce vás všechny srdečně pozdravují. Pozdrav vám vzkazují také Akvila s Priscilou a všichni, kdo se u nich scházívají. 20 Od všech zde mám vyřídit upřímné pozdravy. Obejměte se navzájem v křesťanské lásce.

21 Na konec připojuji vlastnoručně i svůj pozdrav. 22 Náš Pán se vrátí brzy! Kdo jím pohrdá, toho stihne trest.

23-24 Modlím se, aby vás i nadále provázela milost Ježíše Krista.

V jeho lásce, která nás spojuje.

Váš Pavel