Chinese Contemporary Bible (Traditional)

加拉太書 6:1-18

互相扶持

1弟兄姊妹,如果有人不慎犯了罪,你們順從聖靈的人就應該溫柔地挽回他,同時也要小心,免得自己也受誘惑。 2你們要分擔彼此的重擔,這樣就成全了基督的律法。 3如果一個一無是處的人自以為了不起,他是自欺。 4人人都應該省察自己的行為,即使覺得有可誇之處,自己知道就好了,不必在別人面前炫耀。 5因為人人都應該為自己的行為負責。

6在真道上受教的人應該把一切美好的東西分享給教導他的人。

7不要自欺,上帝是輕慢不得的。人種什麼收什麼。 8順從罪惡的本性撒種的,必從罪惡的本性收取敗壞的惡果;順從聖靈撒種的,必從聖靈收取永生。 9我們行善不可灰心氣餒,因為到時候必有收穫。 10我們要把握機會為眾人做善事,對待信徒更要如此。

最後的勸勉和祝福

11你們看,我親手寫給你們的字是多麼大啊6·11 保羅可能有眼疾,故由別人代筆寫信。他親手寫的部分字體較大。12那些勉強你們接受割禮的人只不過是做表面工夫,想討好別人,避免為基督的十字架受迫害。 13那些接受割禮的人自己也不能遵行律法。他們要你們接受割禮,無非是想藉著你們的肉體誇耀。 14至於我自己,我絕不誇耀別的,只誇耀我們主耶穌基督的十字架。因為對我來說,世上的一切都已經被釘在十字架上;對這世界來說,我已經被釘在十字架上。 15受不受割禮根本無關緊要,做一個新造的人才至關重要。

16願上帝的平安和憐憫歸給那些願意按這原則生活的人,也歸給上帝的以色列子民6·16 也歸給上帝的以色列子民」或譯「即上帝的以色列子民」。17但願從今以後,再也沒有人來攪擾我了,因為我身上已經烙上了耶穌的印記。

18弟兄姊妹,願我們主耶穌基督的恩典與你們同在。阿們!

Slovo na cestu

Galatským 6:1-18

Podpírejme jeden druhého – jako Kristus podpírá nás

1Bratři, když už se někomu stane, že klopýtne a dopustí se něčeho nesprávného, snažte se vy, kteří jste duchovně na výši, podat mu pomocnou ruku bez vší povýšenosti; nezapomeňte, že zítra se vám může přihodit totéž. 2Berte na sebe trampoty druhých, jako to za nás udělal Kristus. 3Kdo si o sobě myslí, já jsem „pan Někdo“, klame sám sebe; takový je u Boha jen velká nula. 4Každý se kriticky podívej sám na sebe. Objevíš-li u sebe nějaké přednosti, nech si to pro sebe a nevytahuj se nad druhé. 5Nakonec stejně každý bude před Bohem zodpovídat za svoje činy.

Zákon setby a žně platí

6Těm, kteří vás obdarovávají bohatstvím Božího slova, ochotně oplácejte ze všeho, co máte. 7A nemylte se: s Bohem nejsou žerty. Co zasejete, to taky sklidíte. 8Kdo staví na svých vlastních schopnostech, spěje do záhuby, protože myslí jenom na sebe. Kdo však jedná tak, jak chce Bůh, sklidí od něj věčný život. 9Proto vytrvejme v dobré setbě; jen ten, kdo vydrží, dočká se sklizně. 10A tak dokud máme příležitost, prokazujme lásku všem lidem, především těm, s nimiž jsme spojeni vírou.

Pavlovo závěrečné varování

11Závěrem vám píšu vlastní rukou; to poznáte podle mého velkého písma.

12Těm, kteří vám vnucují obřízku, jde jenom o to, aby se vyhnuli šikanování kvůli nepopulárnímu Kristovu kříži. 13Oni sami však, i když jsou obřezáni, zákon nedodržují. Vaše obřízka má sloužit jenom jejich vlastní reklamě: Získali jsme tolik a tolik nových členů. 14Mně je taková reklama cizí. Nechci se dovolávat ničeho jiného než Kristova kříže. Na něm zemřel svět pro mne a já pro svět. 15Být obřezán neznamená nic, stejně jako nebýt obřezán. To jediné, na čem záleží, je být „novým stvořením“.

16Boží pokoj a milosrdenství ať provází všechny, kdo se tímto zlatým pravidlem řídí, a vůbec všechny, kdo Bohu náleží. 17A ať už mi nikdo nemluví o nějakém tělesném „odznaku vyvolení“. S Kristem jsem spojen utrpením, o tom svědčí jizvy na mém těle.

18Ať milost našeho Pána, Ježíše Krista, zůstává se všemi vámi.

Váš Pavel