Chinese Contemporary Bible (Traditional)

創世記 22

上帝考驗亞伯拉罕

1這些事以後,上帝要考驗亞伯拉罕,就呼喚他:「亞伯拉罕!」他回答說:「我在這裡。」 上帝說:「帶著你的兒子,你的獨生子,你疼愛的以撒前往摩利亞,在我指示你的山上把他獻為燔祭。」 亞伯拉罕清早起來,準備好驢,劈好獻燔祭用的柴,帶著兩個僕人和兒子以撒動身前往上帝指示他的地方。 到了第三天,亞伯拉罕遠遠看見那地方, 就對僕人說:「你們和驢在這裡等著,我和孩子到那邊敬拜上帝,然後便回來。」

於是,亞伯拉罕把獻燔祭用的柴放在兒子以撒肩上,自己手裡拿著火種和刀。父子二人一同向前走。 以撒說:「父親。」亞伯拉罕說:「孩子,什麼事?」以撒說:「你看,火種和柴都有了,但獻燔祭用的羊羔在哪裡呢?」 亞伯拉罕說:「孩子,上帝自己會預備獻燔祭的羊羔。」二人就繼續向前走。

他們到了上帝指示的地方,亞伯拉罕就築起祭壇,把柴擺在上面,然後把以撒捆起來放在柴上。 10 亞伯拉罕伸手拿起刀來,要殺他的兒子。 11 耶和華的天使從天上呼喚他說:「亞伯拉罕!亞伯拉罕!」他回答說:「我在這裡。」 12 天使說:「不要動孩子,不可傷害他!現在我知道你敬畏上帝,因為你不惜獻上你的兒子——你的獨生子。」 13 這時亞伯拉罕抬起頭來,突然看見有一隻公綿羊兩角卡在稠密的樹叢中,於是把羊取來代替他的兒子獻為燔祭。 14 亞伯拉罕稱那地方為「耶和華以勒」[a]。直到今天人們還說:「在耶和華的山上必有預備。」

15 耶和華的天使再次從天上呼喚亞伯拉罕, 16 對他說:「耶和華說,『你既然願意把你的兒子,你的獨生子獻給我,我憑自己向你起誓, 17 我必賜福給你,使你的後裔多如天上的星和海邊的沙。你的後裔必佔領仇敵的城池, 18 天下萬國必因你的後裔而蒙福,因為你聽從了我的話。』」 19 於是,亞伯拉罕回到僕人等候的地方,他們一同返回亞伯拉罕居住的別示巴。

拿鶴的後代

20 後來,有人告訴亞伯拉罕:「密迦為你的兄弟拿鶴生了幾個兒子, 21 長子烏斯、烏斯的弟弟布斯、亞蘭的父親基姆利、 22 基薛、哈瑣、必達、益拉和利百加的父親彼土利。」 23 密迦為亞伯拉罕的兄弟拿鶴生了八個兒子。 24 拿鶴的妾流瑪生了提八、迦含、他轄和瑪迦。

Notas al pie

  1. 22·14 耶和華以勒」或譯「耶和華必預備」。

Ang Pulong Sang Dios

Genesis 22

Ginsugo sang Dios si Abraham nga Ihalad si Isaac

1Sang ulihi, gintilawan sang Dios si Abraham. Gintawag niya si Abraham, kag nagsabat si Abraham sa iya. Dayon nagsiling siya, “Dal-a ang imo bugtong[a] kag pinalangga nga anak nga si Isaac kag magkadto kamo sa duta sang Moria. Saka kamo sa bukid nga akon itudlo sa imo kag ihalad mo siya didto sa akon bilang halad nga ginasunog.”[b]

Gani aga pa gid sang madason nga adlaw, nagbial si Abraham sang mga kahoy nga inuggatong sa halad, kag ginkarga niya ini sa iya asno. Naglakat siya kaupod si Isaac kag ang duha niya ka suluguon nga lalaki pakadto sa lugar nga ginsiling sa iya sang Dios. Sang ikatlo nga adlaw sang ila pagpanglakaton, nakita ni Abraham sa unhan ang lugar nga ginsiling sa iya sang Dios. Gani nagsiling si Abraham sa duha niya ka suluguon, “Diri lang kamo anay kag bantayi ninyo ang asno, kay mataklad kami didto sa unhan kag magsimba sa Dios. Mabalik man kami dayon.” Ginpapas-an ni Abraham kay Isaac ang mga kahoy nga inuggatong sa halad, kag siya ang nagdala sang sundang kag pangsindi.

Samtang nagalakat sila, nagsiling si Isaac, “Tay!” Nagsabat si Abraham, “Ano, anak?” Nagpamangkot si Isaac, “May dala kita nga pangsindi kag inuggatong, pero diin ang karnero nga inughalad?” Nagsabat si Abraham, “Anak, ang Dios ang magahatag sa aton sang karnero nga inughalad.” Kag nagpadayon sila sa paglakat.

Sang pag-abot nila sa lugar nga ginsiling sang Dios, naghimo si Abraham sang halaran, kag ginplastar niya ang mga kahoy sa ibabaw sini. Dayon gin-gapos niya si Isaac kag gintungtong sa ibabaw sang halaran. 10 Pagkatapos nagkuha siya sang sundang. Kag sang patyon na niya kuntani si Isaac, 11 gintawag siya sang anghel sang Ginoo halin sa langit, “Abraham! Abraham!” Pagkatapos nga nagsabat si Abraham, 12 nagsiling ang anghel, “Indi pagpatya ang bata! Karon napamatud-an ko na gid nga may kahadlok ka sa Dios tungod kay wala mo pag-ilikaw sa akon ang imo bugtong[c] nga anak.” 13 Pagbalikid ni Abraham, may nakita siya nga isa ka lalaki nga karnero nga ang iya sungay nasangit sa mga kahoy-kahoy, kag indi na ini makahalin. Gani ginkuha ini ni Abraham kag ginhalad bilang halad nga ginasunog sa baylo sang iya anak. 14 Gintawag ni Abraham ato nga lugar “Nagatigana ang Ginoo.” Gani hasta subong may hulubaton nga nagasiling, “Sa Bukid sang Ginoo may ginatigana siya.”

15 Nagtawag liwat kay Abraham ang anghel sang Ginoo halin sa langit. 16-17 Siling niya, “Amo ini ang ginasiling sang Ginoo: Nagapanumpa ako sa akon mismo kaugalingon nga pakamaayuhon ko gid ikaw tungod kay wala mo pag-ilikaw ang imo bugtong nga anak sa akon. Padamuon ko gid ang imo mga kaliwat nga daw pareho kadamo sa mga bituon sa langit kag sa mga balas sa baybayon. Pagasakupon nila ang mga banwa sang ila mga kaaway. 18 Kag paagi sa imo mga kaliwat,[d] pakamaayuhon ko ang tanan nga nasyon sa kalibutan, tungod kay nagtuman ka sa akon.”

19 Pagkatapos sadto, nagbalik si Abraham kag si Isaac sa mga suluguon. Dayon nagkadto sila sa Beersheba kag didto na nag-estar.

Ang mga Kaliwat ni Nahor

20 Sang ulihi, nabalitaan ni Abraham nga si Nahor nga iya utod may mga anak na kay Milca: 21 Si Uz ang magulang, sunod si Buz, kag dayon si Kemuel (nga amay ni Aram), 22 si Kesed, si Hazo, si Pildash, si Jidlaf, kag si Betuel. 23 Sila nga walo amo ang mga anak ni Nahor kay Milca. Si Betuel amo ang amay ni Rebeka. 24 May mga anak man si Nahor sa isa pa niya ka asawa nga si Reuma. Sila amo sanday Teba, Gaham, Tahash kag Maaca.

Notas al pie

  1. 22:2 bugtong: ukon, pinasahi.
  2. 22:2 halad nga ginasunog: Tan-awa ang Lista sang mga Pulong sa likod.
  3. 22:12 bugtong: ukon, pinasahi.
  4. 22:18 mga kaliwat: ukon, kaliwat.