Chinese Contemporary Bible (Traditional)

創世記 10:1-32

挪亞三個兒子的後代

1洪水以後,挪亞的兒子雅弗都生養了兒女,以下是他們的後代。

2雅弗的兒子是歌篾瑪各瑪代雅完土巴米設提拉3歌篾的兒子是亞實基拿利法陀迦瑪4雅完的兒子是以利沙他施基提多單5雅弗的這些後裔按宗族、語言和民族分散在各海島。

6的兒子是古實麥西10·6 麥西」希伯來文是Mizraim,就是「埃及」,13節亦同。迦南7古實的兒子是西巴哈腓拉撒弗他拉瑪撒弗提迦拉瑪的兒子是示巴底但

8古實也是寧錄之父,寧錄是世上第一位勇士, 9在耶和華眼中是個孔武有力的獵人,因此有俗話說:「要像寧錄那樣在耶和華眼中是個孔武有力的獵人。」 10他首先在示拿地區的巴別以力亞甲甲尼各地建國, 11後來擴展到亞述,在那裡建立了尼尼微利河伯迦拉各城, 12又在尼尼微迦拉之間建立了利鮮大城。

13麥西的後代有路低人、亞拿米人、利哈比人、拿弗土希人、 14帕斯魯細人、迦斯路希人和迦斐托人。非利士人是迦斐托人的後代。

15迦南生長子西頓和次子16他的後代還有耶布斯人、亞摩利人、革迦撒人、 17希未人、亞基人、西尼人、 18亞瓦底人、洗瑪利人和哈馬人。後來迦南各宗族散居在各地。 19迦南的疆域從西頓基拉耳延伸,遠至迦薩,再向所多瑪蛾摩拉押瑪洗扁延伸,遠至拉沙20以上記載的都是的子孫,他們根據自己的宗族、語言、地域和民族散居各處。

21雅弗的哥哥希伯子孫的祖先。 22的兒子是以攔亞述亞法撒路德亞蘭23亞蘭的兒子是烏斯戶勒基帖瑪施24亞法撒沙拉沙拉希伯25希伯有兩個兒子,一個名叫法勒,意思是分開,因為那時人們分地而居。法勒的兄弟叫約坍26約坍亞摩答沙列哈薩瑪非耶拉27哈多蘭烏薩德拉28俄巴路亞比瑪利示巴29阿斐哈腓拉約巴。這些都是約坍的兒子。 30他們居住的地方,從米沙直到東邊的西發山區。 31以上記載的都是的子孫,他們按著自己的宗族、語言、地域和民族散居各處。

32這些人都是洪水以後挪亞三個兒子所生的子孫,他們按著自己的族系散居在各地,後來成為地上不同的民族。

Swedish Contemporary Bible

1 Moseboken 10:1-32

Jorden befolkas på nytt

Släkttavlan för Noas söner

1Detta är berättelsen om Noas söners, Sems, Hams och Jafets, släkt. De fick söner10:1 Son kan också betyda ättling, efterträdare eller nation. efter floden.

Jafet

(1 Krön 1:5-7)

2Jafets söner var Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tuval, Meshek och Tiras.

3Gomers söner var Ashkenas, Rifat och Togarma.

4Javans söner var Elisha och Tarshish, kittéerna och rodanéerna.

5Deras ättlingar spred sig till olika kustländer med sina skilda folk, stammar och språk.

Ham

(1 Krön 1:8-16)

6Hams söner var Kush, Misrajim, Put och Kanaan.

7Kushs söner var Seba, Havila, Savta, Ragma och Savteka.

Ragmas söner var Saba och Dedan.

8Från Kush härstammade också Nimrod, den förste härskaren på jorden. 9Han var en väldig jägare inför Herren, och hans namn blev ett ordspråk: ”En väldig jägare inför Herren, som Nimrod.” 10Kärnan i hans rike omfattade Babel, Erek, Ackad och Kalne, i Shinars10:10 Shinar är en äldre benämning på Babylonien. land. 11Därifrån utsträckte han sitt välde till Assyrien. Han byggde Nineve, Rechovot Ir, Kelach 12och Resen, som är beläget mellan Nineve och Kelach, den stora staden.

13Misrajim var stamfar till ludéerna, anaméerna, lehavéerna, naftuchéerna, 14patruséerna, kasluchéerna, som filistéerna härstammar från, och kaftoréerna.

15Kanaan var far till Sidon, som var hans förstfödde. Han var också stamfar till Het, 16jevuséerna, amoréerna, girgashéerna, 17hivéerna, arkéerna, sinéerna, 18arvadéerna, semaréerna och hamatéerna.

Slutligen spred sig Kanaans ättlingar 19från Sidon och hela vägen till Gerar, ända till Gaza och till Sodom, Gomorra, Adma och Sevojim, bort till Lasha10:19 Grundtexten är svåröversättlig..

20Dessa var Hams ättlingar efter sina stammar, språk, länder och folkslag.

Sem

(1 Krön 1:17-23)

21Också Sem, Jafets äldste bror, fick söner och blev stamfar till alla Evers ättlingar.

22Sems söner var Elam, Assur, Arpakshad, Lud och Aram.

23Arams söner var Us, Hul, Geter och Mash.

24Arpakshad var far till Shelach, och Shelach var far till Ever.

25Ever fick två söner, den ene hette Peleg10:25 Namnet Peleg betyder delning. och den andre Joktan. På Pelegs tid delades jorden. Hans bror hette Joktan.

26Joktan var far till Almodad, Shelef, Hasarmavet, Jerach,

27Hadoram, Usal, Dikla, 28Oval, Avimael, Saba,

29Ofir, Havila och Jovav. Alla dessa var Joktans söner.

30De bodde i området från Mesha till Sefar, bergstrakten i öster.

31Dessa var alltså Sems ättlingar, efter sina stammar, språk, länder och folkslag.

32Dessa är Noas söners stammar efter sina släkter. Från dem har alla folk spridit sig över jorden efter floden.