Chinese Contemporary Bible (Traditional)

以賽亞書 9

未來的君王

1但那些受過痛苦的人必不再遇見黑暗。從前,耶和華使西布倫人和拿弗他利人住的地方受人藐視,日後必使這些地方,即約旦河對岸、沿海一帶、外族人居住的加利利得到榮耀。

走在黑暗中的人必看見大光,
活在死亡陰影下的人必被光照亮。
耶和華啊,你必使以色列成為大國,
人民都喜氣洋洋,
在你面前歡喜快樂,
好像豐收時那樣歡喜,
如同瓜分戰利品時那樣快樂。
因為你必折斷他們負的軛和欺壓者的棍棒,
好像昔日你毀滅米甸人一樣;
戰士的靴子和染血的征袍都要被丟進火裡燒掉。
必有一個嬰兒為我們誕生,
有一個孩子要賜給我們。
祂必統治我們,
祂被稱為奇妙的策士、全能的上帝、永存的父、和平的君。
祂的國必長治久安。
祂必坐在大衛的寶座上以公平和公義治國,
使國家永固。
萬軍之耶和華必熱切地成就此事。

耶和華要審判以色列

主已發言責備雅各家,
他的責備落在以色列,
住在以法蓮和撒瑪利亞的以色列人都知道。
他們驕傲自大地說:
10 「磚牆倒塌了,
我們可以鑿石重建;
桑樹砍倒了,
我們可以再種香柏樹。」
11 因此耶和華必驅使敵人來攻擊他們。
12 東有亞蘭人,西有非利士人,
他們必吞噬以色列。
雖然如此,耶和華的怒氣還沒有止息,
祂的懲罰還沒有停止。

13 但以色列人沒有歸向萬軍之耶和華,
也不尋求祂。
14 因此,耶和華要在一日之間剷除以色列的頭和尾。
15 頭是指他們的長老和首領,
尾是指教人虛謊之事的假先知。
16 這些帶領者使百姓步入歧途、
走向滅亡。
17 他們目無上帝,
行事邪惡,口出狂言。
所以,主不喜歡他們的青年,
也不憐憫他們的孤兒寡婦。
雖然如此,耶和華的怒氣還沒有止息,
祂降罰的手沒有收回。
18 邪惡像燃燒的火焰,
焚毀荊棘和蒺藜,點燃密林,
煙柱旋轉上騰。
19 萬軍之耶和華的烈怒必如火一般燒焦大地,
人們成為燒火的柴,
甚至弟兄彼此相煎。
20 他們到處搶奪食物,
仍饑餓難忍,
甚至吃自己的骨肉[a]
21 以法蓮和瑪拿西必自相殘殺,
又聯合起來攻打猶大。
雖然如此,耶和華的怒氣還沒有止息,
祂降罰的手沒有收回。

Notas al pie

  1. 9·20 骨肉」或譯「臂膀的肉」。

Ang Pulong Sang Dios

Isaias 9

Ang Palaabuton nga Hari

1Pero magaabot ang tion nga madula na ang kadulom sa sina nga duta nga ara sa kalisod. Sang una, ginpakahuy-an sang Ginoo ang duta sang Zebulun kag Naftali, pero sa ulihi, padunggan niya ini nga mga lugar nga alagyan pakadto sa dagat[a] kag ara sa tabok sang Suba sang Jordan. Ini nga mga lugar sakop sang Galilea nga ginaestaran sang mga indi Judio. Ang mga tawo dira nga nadulman makakita sang puwerte nga kasanag. Ang mga nadulman nga ginahadlukan nga mapatay masanagan.

Ginoo, hatagan mo sila sing dako gid nga kalipay. Magakalipay sila sa imo presensya pareho sa mga tawo nga nagakalipay kon tig-alani ukon pareho sa mga tawo nga nagakalipay sa ila nga pagpartida sang mga pagkabutang nga naagaw nila sa inaway. Kay hilwayon mo sila sa mga nagapigos sa ila. Pareho sila sa sapat nga balion mo ang gota nga iya ginapas-an kag ang baston nga ginahanot sa iya. Ang imo himuon sa ila pareho sa imo ginhimo sadto anay sang napierdi ang mga taga-Midian.[b] Magakalipay man sila kay mauntat na ang pag-ilinaway. Pagasunugon ang mga uniporme sang mga soldado nga nabulit sang dugo, pati na ang ila mga botas.

Matawo ang isa ka bata nga lalaki kag magahari siya sa amon. Pagatawgon siya, “Makatilingala nga Manuglaygay,[c] Makagagahom nga Dios, Wala sing Katapusan nga Amay, kag Pangulo nga Nagapaluntad sang Kalinong!” Wala sing katapusan ang pag-uswag sang iya pagdumala, kag permi lang ini may kalinong. Magapanubli siya sang ginharian ni David. Palig-unon niya ini kag pagaharian nga may hustisya kag pagkamatarong sa wala sing katapusan. Siguraduhon gid sang Ginoo nga Makagagahom nga matuman ini.

Ang Kaakig sang Dios sa Israel

Nagsiling ang Ginoo nga silutan niya ang Israel, ang mga kaliwat ni Jacob. Kag nahibaluan[d] ini sang tanan nga tawo sa Israel,[e] pati na sa Samaria nga iya kapital. Karon nagapabugal pa sila kag nagapahambog nga nagasiling, 10 “Nagkalarumpag ang amon mga balay nga hinimo halin sa tisa[f] kag kahoy nga sikomoro, pero ilisan namon ini sang mabakod kag matahom nga mga balay nga hinimo halin sa bato nga binasbasan kag kahoy nga sedro.”

11 Gani ipasalakay sila sang Ginoo sa mga taga-Asiria, nga mga kaaway ni Haring Rezin. 12 Laglagon sila sang mga Arameanhon[g] sa sidlangan kag sang mga Filistinhon sa nakatundan, nga pareho sa mabangis nga sapat nga handa na sa paglamon. Pero ang kaakig sang Ginoo indi pa gid mag-untat. Handa pa gihapon siya sa pagsilot sa ila.

13 Pero ang katawhan sang Israel indi gihapon magbalik sa Ginoo nga Makagagahom nga nagsilot sa ila. 14 Gani sa hinali lang[h] silutan sang Ginoo ang bug-os nga Israel. Mangin pareho sila sa sapat nga utdan sang ikog kag ulo. 15 Ang ulo amo ang mga manugdumala kag mga dungganon nga mga tawo, kag ang ikog amo ang butigon nga mga propeta. 16 Ang mga nagapangulo sa katawhan sang Israel nagapatalang sa ila, kag ini nga katawhan nagatalang-talang. 17 Gani indi malipay ang Ginoo sa ila pamatan-on nga mga lalaki, kag indi niya pagkaluoyan ang ila mga ilo kag mga balo nga babayi. Kay ang tanan malaot kag indi diosnon; puro makahuluya ang ila ginapanghambal.

Pero ang kaakig sang Ginoo indi pa gid mag-untat. Handa pa gihapon siya sa pagsilot sa ila. 18 Kay ang ila kalautan pareho sa kalayo nga nagasunog sang tunukon nga mga kahoy-kahoy. Nagadabadaba ini pareho sa kalayo nga nagasunog sang kakahuyan, kag ang madamol nga aso nagatub-ok paibabaw. 19 Tungod sa kaakig sang Ginoo nga Makagagahom, masunog ang ila duta, kag mangin gatong sila nga lamunon sang kalayo.

Indi nila pagkaluoyan bisan ang ila kapareho nga Israelinhon. 20 Bisan ano nga pagkaon ang ila makita sa palibot kuhaon nila kag kaunon, pero indi gihapon sila mabusog. Pagakaunon nila pati ang ila mga kabataan.[i] 21 Magaaway ang Manase kag ang Efraim, kag dayon sila nga duha magasalakay sa Juda. Pero ang kaakig sang Ginoo indi pa gid mag-untat. Handa pa gihapon siya sa pagsilot sa ila.

Notas al pie

  1. 9:1 alagyan pakadto sa dagat: ukon, malapit sa dagat.
  2. 9:4 sang napierdi ang mga taga-Midian: Tan-awa ang estorya sa Huk. 7–8.
  3. 9:6 Makatilingala nga Manuglaygay: ukon, Makatilingala, Manuglaygay.
  4. 9:9 nahibaluan: ukon, mahibaluan.
  5. 9:9 Israel: Tan-awa ang footnote sa 7:2.
  6. 9:10 tisa: sa English, brick.
  7. 9:12 Arameanhon: ukon, Syrianhon.
  8. 9:14 sa hinali lang: sa literal, sa sulod sang isa ka adlaw.
  9. 9:20 kabataan: ukon, mga butkon. Sa iban nga mga kopya sang Septuagint, utod ukon paryente. Sa Targum, isigkatawo.