Chinese Contemporary Bible (Traditional)

以賽亞書 59

因罪與主隔絕

1看啊,耶和華的臂膀並非沒有力量拯救,

祂的耳朵並非聾得聽不見。
你們的罪過使你們與上帝隔絕,
你們的罪惡使祂轉臉不看你們,
也不聽你們的祈求。
你們的手染滿了血污,
手指沾滿了罪惡。
你們的嘴唇吐出謊言,
舌頭嘀咕惡事。
無人按公義訴訟,
無人憑誠實申辯。
你們依靠詭辯,口出謊言,
心懷鬼胎,生出罪惡。
你們孵毒蛇蛋,
人吃了這蛋必死,
蛋破後爬出毒蛇。
你們編蜘蛛網,
這網不能做衣服遮蓋你們。
你們行為邪惡,
做事殘暴。
你們奔向邪惡,
急於濫殺無辜;
你們心懷惡念,
所到之處大肆毀滅。
你們不知道平安之路,
你們的行徑毫無公正;
你們走歪門邪道,
跟從你們的必得不到平安。
因此,正義遠離我們,
公義臨不到我們。
我們渴望光明,卻得到黑暗;
我們渴望曙光,卻仍然走在幽暗中。
10 我們像盲人一樣沿牆摸索,
像無眼睛的人一樣探路。
我們在中午也跌跌撞撞,
如同走在晚上。
我們在強壯人當中如同死人。
11 我們像熊一樣咆哮,
如鴿子一般哀鳴。
我們渴望正義,卻得不到;
渴望得到拯救,卻遙不可及。
12 因為我們在上帝面前過犯纍纍,
我們的罪惡向我們發出控訴。
我們被過犯纏身,自知有罪。
13 我們悖逆,否認耶和華,
離棄我們的上帝,
說欺壓、叛逆的話,
吐露心中編織的謊言。
14 正義被趕逐,
公義不能靠近,
真理倒在街上,
正直被拒之門外。
15 真理無處可尋,
遠離惡事的人反成了獵物。
耶和華因正義蕩然無存而不悅。
16 祂因無人、
無一個人主持公道而驚訝,
於是親自伸出臂膀,
以自己的公義施行拯救。
17 祂以公義作鎧甲,
以救恩作頭盔,
以復仇作衣服,
以熱忱作外袍。
18 祂必按各人的行為報應各人,
向祂的敵人發烈怒,
懲罰祂的仇敵,
向眾海島施行報應。
19 這樣,日落之處的人必敬畏耶和華的名,
日出之地的人必對祂的榮耀肅然起敬。
祂必奔來,如被耶和華之氣推動的急流。

20 耶和華說:「必有一位救贖主來到錫安,
到雅各那些離棄罪惡的子孫那裡。」

21 耶和華說:「我親自與他們立約,我賜給他們的靈和我放在他們口中的話,必不離開他們和他們的子子孫孫,從現在直到永遠。這是耶和華說的。」

Ang Pulong Sang Dios

Isaias 59

Mga Paandam Batok sa mga Makasasala

1Pamati! Indi maluya ang Ginoo nga indi siya makaluwas sa inyo, ukon indi siya bungol nga indi siya makabati kon magpanawag kamo sa iya. Ang inyo mga sala amo ang nagapaseparar sa inyo sa Dios kag amo ang kabangdanan nga nagtalikod siya sa inyo kag indi na magpamati sang inyo mga pangamuyo. Kay nagapamatay kamo sang tawo, kag nagahimo sang iban pa nga kalautan. Nagabutig kamo kag nagahambal sang malain. Wala kamo nagahunahuna sang hustisya; ang inyo mga akusasyon sa inyo isigkatawo wala sing kamatuoran. Nagaplano kamo sing malain, kag dayon ginahimo ninyo ini. 5-6 Ang inyo malain nga mga plano pareho sa itlog sang man-og nga dalitan, nga ang magkaon sini mapatay. Pareho man ini sa lawa sang damang nga indi puwede mahimo nga bayo, gani wala sing pulos ang inyo malain nga mga plano. Malain ang inyo mga ginahimo, kag nagapamintas kamo. Nagadali kamo sa paghimo sang sala kag maabtik kamo nga magpatay sang mga inosente. Malain ang inyo mga ginahunahuna, kag bisan diin kamo magkadto nagapanglaglag kamo. Wala kamo sing may nahibaluan parte sa kalinong.[a] Ginabaliwala ninyo ang hustisya kag ginatiko pa gani ninyo ini. Ang nagasunod sa sining ginahimo ninyo indi man makaeksperiensya sang kalinong. Amo ina nga wala pa pagsiluti sang Dios ang aton mga kaaway, kag wala pa niya kita ginhatagan sang kadalag-an nga may pagkamatarong. Naghulat kita sang kasanag, pero kadulom ang nag-abot. Amo ina nga nagalakat kita sa kadulom. 10 Nagapangapkap kita pareho sa bulag, kag nagakasandad kita bisan udtong-adlaw nga daw sa nagalakat kita sa kadulom. Pareho man kita sa mga bangkay kon ikomparar sa makusog nga mga tawo. 11 Nagaugayong kita sa kasubo pareho sa nagauwang nga oso[b] kag pareho sa huni sang pating. Nagapaabot kita nga silutan sang Dios ang aton mga kaaway kag luwason niya kita, pero wala gihapon natabo. 12 Kay madamo na ang aton mga sala sa atubangan sang Dios, kag amo ini ang nagapamatuod nga dapat kita silutan. Huo, nakahibalo kita nga permi kita nagapakasala. 13 Nagrebelde kita kag nagluib sa Ginoo; nagtalikod kita sa aton Dios. Ginadaogdaog kag ginapigos naton ang iban. Ginahunahuna naton sing maayo kon paano naton himuon ang aton pagbinutig. 14 Amo ina nga wala pa pagsiluti sang Dios ang aton mga kaaway kag wala pa niya kita ginhatagan sang kadalag-an nga may pagkamatarong. Kay indi na makita ang kamatuoran bisan diin; ang mga tawo indi na masaligan. 15 Huo, nadula na ang kamatuoran, kag ang mga nagalikaw sa paghimo sang malain ginahingabot.

Nakita ini sang Ginoo, kag wala siya malipay nga wala na sing hustisya. 16 Natingala siya sa iya nakita nga wala gid sing bisan isa nga nagbulig sa mga ginapigos. Gani paagi sa iya nga gahom ginluwas niya sila, kag ang iya pagkamatarong nakabulig sa iya. 17 Gin-gamit niya bilang panagang sa dughan ang pagkamatarong kag gin-gamit niya bilang helmet ang kaluwasan. Ginsuksok niya bilang bayo ang pagtimalos kag ang puwerte nga kaakig. 18 Balusan niya ang iya mga kaaway suno sa ila binuhatan; pati atong sa malayo nga mga lugar.[c] Maagom gid nila ang iya kaakig. 19 Bisan diin tahuron kag padunggan siya sang mga tawo, kay magaabot siya pareho sa nagahuganas nga tubig, nga ginahuyop sang mabaskog nga hangin.[d]

20 Nagsiling ang Ginoo, “Magaabot sa Zion[e] ang magaluwas sa inyo nga mga kaliwat ni Jacob, kag luwason niya ang nagahinulsol sa ila mga sala. 21 Kag amo ini ang akon kasugtanan sa inyo: Indi gid madula ang akon Espiritu nga ara sa inyo kag ang akon mga pulong nga akon ginpahambal sa inyo. Isugid ninyo ini sa inyo mga kabataan, kag dayon isugid man nila ini sa ila mga kabataan hasta sa palaabuton nga henerasyon. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.”

Notas al pie

  1. 59:8 kalinong: ukon, maayo nga pag-inupdanay.
  2. 59:11 oso: sa English, bear.
  3. 59:18 malayo nga mga lugar: ukon, mga isla; ukon, mga lugar nga malapit sa dagat.
  4. 59:19 mabaskog nga hangin: ukon, Espiritu sang Dios; ukon, hangin nga halin sa Dios.
  5. 59:20 Zion: ukon, Jerusalem.