Chinese Contemporary Bible (Traditional)

以賽亞書 56

外族人蒙拯救

1耶和華說:

「你們當堅持正義,
秉行公義,
因為我的救恩快要來臨,
我的公義快要彰顯。
謹守而不褻瀆安息日、
不做惡事的人有福了!」

皈依耶和華的外族人啊,
不要以為耶和華會把你和祂的子民分開,
太監也不要覺得自己只是一棵枯樹。
因為耶和華說:
「如果太監遵守我的安息日、
做我喜悅的事、
持守我的約,
我必在我的殿中、
牆內賜給他們紀念碑和名號,
使他們勝過有兒女的人。
我必賜給他們永遠不會被除去的名號。
至於那些皈依耶和華、
事奉祂、愛祂的名、
做祂的僕人、
謹守而不褻瀆安息日、
持守祂的約的外族人,
我必領他們到我的聖山,
到向我禱告的殿內,
使他們歡欣。
他們獻上的燔祭和其他祭物必蒙悅納,
因為我的殿必被稱為萬民禱告的殿。」
招聚以色列流亡者的主耶和華說:
「除了這些被招聚回來的人以外,
我還要招聚其他人。」

以色列昏庸的首領

田野和林中的走獸啊,
來吞吃吧!
10 以色列的守望者瞎眼無知,
是不會叫的啞巴狗,
只喜歡躺下睡覺做夢。
11 這些人就像貪吃的狗,
不知飽足,
又像什麼都不懂的牧人,
人人各行其是,
追求自己的利益。
12 他們說:「來吧,我去拿酒,
讓我們喝個痛快!
明天會跟今天一樣,
甚至更豐盛。」

Ang Pulong Sang Dios

Isaias 56

Ang Pagpakamaayo sa Tanan nga Nasyon

1Amo ini ang ginasiling sang Ginoo: “Ipakita ninyo ang hustisya kag maghimo kamo sing matarong, kay sa indi madugay luwason ko na kamo kag hatagan sang kadalag-an nga may pagkamatarong. Bulahan ang tawo nga nagahimo sini kag ang nagatuman sa ginapahimo ko sa Adlaw nga Inugpahuway. Kag bulahan man ang tawo nga wala nagahimo sang malain.”

Ang mga indi Israelinhon nga nagtugyan sang ila kabuhi sa Ginoo indi dapat maghunahuna nga indi gid sila pag-isimpon sang Ginoo sa iya katawhan. Kag ang mga tawo nga ginkapon indi man dapat maghunahuna nga tungod indi sila makabata[a] indi sila puwede nga mangin bahin sang katawhan sang Dios. Kay amo ini ang ginasiling sang Ginoo: “Pakamaayuhon ko ang mga tawo nga ginkapon nga nagatuman sa akon mga ginapahimo sa mga Adlaw nga Inugpahuway, kag nagahimo sang mga butang nga makapalipay sa akon kag nagatuman sang akon kasugtanan. Tugutan ko sila nga magsulod sa akon templo kag hatagan ko sila sang kadungganan nga labaw pa sa kadungganan nga mabaton nila kon may mga kabataan sila. Tugutan ko nga dumdumon sila sang mga tawo hasta san-o.

Pakamaayuhon ko man ang mga indi Israelinhon nga nagtugyan sang ila kabuhi sa akon agod alagaron ako, higugmaon, kag simbahon, kag nagatuman sila sa akon mga ginapahimo sa Adlaw nga Inugpahuway kag nagatuman sang akon kasugtanan. Dal-on ko sila sa akon balaan nga bukid, kag lipayon ko sila didto sa akon balay nga palangamuyuan.[b] Batunon ko sa akon halaran ang ila mga halad nga ginasunog kag iban pa nga mga halad; kay ang akon balay tawgon nga balay nga palangamuyuan para sa tanan nga nasyon.” Nagsiling pa ang Ginoong Dios nga nagtipon sang mga ginbihag nga mga Israelinhon, “Tipunon ko pa gid ang iban, wala labot sadtong natipon ko na.”

Ang Akusasyon sang Dios Batok sa mga Pangulo sang Israel

Palapit kamo, tanan kamo nga mga nasyon nga pareho sa mapintas nga mga sapat, kag laglaga ninyo ang katawhan sang Israel. 10 Kay ang mga pangulo sang Israel nga manugbantay kuntani sang sini nga nasyon daw mga bulag kag wala sila sing may nahibaluan. Pareho sila sa mga bantay nga mga ido nga wala nagataghol. Gusto lang nila nga magligid, magtulog, kag magdamgo. 11 Pareho sila sa mga ido nga dalok-dalok nga wala sing kabulusgan. Sila nga mga manug-atipan sang Israel wala sing pag-intiendi. Ang kada isa sa ila nagapagusto kon ano ang iya luyag himuon kag nagapangita sang iya kaugalingon nga kaayuhan. 12 Nagasiling pa sila, “Dali, makuha kita sang ilimnon kag magpahubog! Mas madamo pa ini buwas sang sa subong.”

Notas al pie

  1. 56:3 indi sila makabata: sa literal, pareho sila sa patay nga kahoy.
  2. 56:7 balay nga palangamuyuan: buot silingon, ang templo.