Chinese Contemporary Bible (Traditional)

以賽亞書 55

上帝施恩典

1耶和華說:「口渴的人啊,來喝水吧!
沒有錢的人啊,
來買東西吃吧!
買酒買奶都不用付錢。
你們為什麼花錢買不能充饑的食物?
為什麼拿辛苦賺來的錢買不能令人飽足的東西?
要留心聽我的話,
就可以吃美物,
享受豐盛的佳餚。
你們要到我這裡來,
側耳聽我的話,就必得到生命。
我要跟你們立永久的約,
將應許給大衛的可靠恩福賜給你們。
我使他統管萬民,
向萬民做見證。
看啊,你必召集不認識的國民,
不認識你的國民必來投奔你,
因為以色列的聖者——你的上帝耶和華賜給你榮耀。」

要趁著還可以找到耶和華的時候尋找祂,
趁祂還在附近的時候求告祂。
願邪惡的人停止作惡,
不義的人除掉惡念。
願他們歸向耶和華,
祂必憐憫他們;
願他們歸向我們的上帝,
祂必仁慈地赦免他們。
耶和華說:「我的意念並非你們的意念,
我的道路並非你們的道路。
正如天高過地,
我的道路也高過你們的道路,
我的意念也高過你們的意念。
10 雨雪從天降下,並不返回,
而是要滋潤大地,
使地上的植物發芽生長,
叫播種的有種子,
吃飯的有食糧。
11 同樣,我口中所出的話也不會徒然返回,
而是要成就我的旨意,
實現我的計劃。
12 你們必歡歡喜喜地出來,
平平安安地蒙引導,
大山小山都要在你們面前歌唱,
田野的樹木也都拍掌。
13 曾經的荊棘之地必長出松樹,
曾經的蒺藜之地必長出番石榴。
這便是永遠長存的記號,
以宣揚耶和華的名。」

Ang Pulong Sang Dios

Isaias 55

Ang Kaluoy nga Ginatanyag sang Dios

1Nagsiling ang Ginoo, “Palapit kamo, tanan kamo nga ginauhaw, ari ang tubig! Bisan wala kamo sing kuwarta, magbakal kamo kag magkaon! Dali kamo, magbakal kamo sang bino kag gatas nga wala sing bayad! Ngaa nagagasto kamo sang inyo kuwarta sa indi kalan-on? Ngaa ginagasto ninyo ang inyo mga suweldo sa indi man lang makabusog sa inyo? Pamati kamo sa akon kag makakaon kamo sang manamit nga pagkaon kag mabusog gid kamo. Magpalapit kamo kag magpamati sa akon agod magkabuhi kamo. Magahimo ako sang wala sing katapusan nga kasugtanan sa inyo. Ipakita ko sa inyo ang akon dako nga gugma kag katutom nga ginpromisa ko kay David. Ginhimo ko siya nga pangulo sang mga nasyon, kag paagi sa iya ginpakita ko ang akon gahom sa ila. Tawgon ninyo ang mga nasyon nga indi ninyo kaupod, kag magadali-dali sila kadto sa inyo tungod kay ako, ang Ginoo nga inyo Dios, ang Balaan nga Dios sang Israel, nagpadungog sa inyo.”

Magdangop kamo sa Ginoo kag magpanawag sa iya samtang ara pa siya nga magbulig sa inyo. Magbiya na ang mga malaot sa ila malaot nga pagginawi kag magbaylo na sa ila malaot nga panghunahuna. Magbalik na sila sa Ginoo nga aton Dios kay kaluoyan niya sila kag patawaron.

Nagsiling ang Ginoo, “Ang akon panghunahuna indi pareho sa inyo panghunahuna, kag ang akon pagginawi indi pareho sa inyo pagginawi. Subong nga layo ang distansya sang langit sa duta, layo man ang akon pagginawi kag panghunahuna sa inyo. 10 Ang ulan kag ang snow nagahalin sa langit, kag wala ini nagabalik didto kon indi ini anay makahatag sang tubig sa kalibutan kag makapatubo sang mga tanom agod maghatag ini sang binhi sa mga manugpanggas kag kalan-on sa mga tawo. 11 Amo man ang mga pulong nga akon ginahambal, indi ini mangin wala sing pulos, kundi magahimo ini sang akon nga plano; magatuman ini sang akon katuyuan sa pagpadala sini.

12 Mga Israelinhon, magahalin kamo sa Babilonia nga malipayon, kag pagatuytuyan ko kamo nga indi kamo maano. Daw sa magakanta sa kalipay ang mga bukid, kag daw sa magapalakpak ang tanan nga kakahuyan. 13 Magatubo ang mga kahoy nga sipres kag mirto sa ginatubuan karon sang tunukon nga mga kahoy-kahoy. Ang ini nga mga hitabo magahatag sang kadungganan sa akon; mangin tanda ini hasta san-o sang akon pagkagamhanan.”