Chinese Contemporary Bible (Traditional)

以賽亞書 43

以色列的唯一救主

1雅各啊,以色列啊,創造你、使你成形的耶和華說:
「不要害怕,我已經救贖了你;
我點名呼召了你,你屬於我。
你穿越洪濤,我必與你同在;
你渡過江河,必不會被水淹沒;
你在火中走過,必不會被燒傷,
火焰不會燒到你身上。
因為我是你的上帝耶和華,
是以色列的聖者,是你的救主。
我用埃及作你的贖價,
使古實和西巴代替你。
我珍視你,看重你,深愛你,
所以我用他人代替你,
用列邦交換你的生命。
不要害怕,因為我與你同在,
我必從東方、從西方召集你和你的兒女。
我要對北方說,『交出來!』
對南方說,『不要扣留!』
要從遠方把我的兒子們帶來,
從地極把我的女兒們領回。
所有屬於我的人都要回來,
他們是我為自己的榮耀而創造的。

「要把那些有眼看不見、
有耳聽不見的人帶出來。
讓萬國聚集,列邦會合。
他們的神明中誰曾啟示這事?
誰曾預言所發生的事?
他們可以找證人來證實,
好叫聽見的人都說這是真的。
10 耶和華說:
『以色列人啊,你們是我的證人,
我揀選你們做我的僕人,
要叫你們認識我,相信我,
明白我是耶和華,
在我以前沒有上帝,
在我以後也沒有。
11 唯有我是耶和華,
除我以外沒有別的救主。
12 我曾啟示,我曾拯救,
我曾宣告。
你們中間沒有別的神明。
我是上帝,你們是我的證人。』
這是耶和華說的。
13 『我從太初就是上帝。
無人能逃脫我的手。
誰能阻撓我行事呢?』」

14 你們的救贖主耶和華——以色列的聖者說:
「為了你們的緣故,
我必派大軍進攻巴比倫,
使迦勒底人坐著他們引以為榮的船逃亡。
15 我是你們的聖者耶和華,
是以色列的創造主,
是你們的君王。」
16 耶和華曾在洶湧的大海中開闢道路。
17 祂使埃及的戰車、馬匹、軍兵、
勇士傾巢而出,
一同倒下,不再起來,
像熄滅的燈火一樣滅沒。
18 耶和華說:
「不要想念過去,
不要留戀往事。
19 看啊,我要行一件新事,
這事現在就要發生,
難道你們沒有察覺嗎?
我要在曠野闢道路,
在沙漠開江河。
20 曠野的走獸必尊崇我,
其中有豺狼和鴕鳥,
因為我使曠野有甘泉,
使沙漠有江河,
供我揀選的子民飲用。
21 他們是我為自己所造的子民,
他們要頌揚我。

22 「雅各啊,你卻沒有求告我;
以色列啊,你竟然厭煩我。
23 你沒有帶來作燔祭的羊,
也沒有用祭物來尊崇我。
我沒有讓你因祭物而受累,
也沒有讓你因香料而煩擾。
24 你並沒有花錢買菖蒲獻給我,
也沒有用祭物的脂肪滿足我,
反而使我因你的罪惡而受累,
因你的過犯而煩擾。

25 「我,是我為自己的緣故,
除去你的過犯,忘掉你的罪惡。
26 你可以提醒我,你我可以理論,
你可以提出理由證明自己的清白。
27 你的始祖犯了罪,
你的首領也背叛了我。
28 所以我要使你聖殿的祭司受辱,
使雅各遭毀滅,
使以色列被辱罵。

Ang Pulong Sang Dios

Isaias 43

Nagpromisa ang Dios sa Pagluwas sa Israel

1Pero karon amo ini ang ginasiling sang Ginoo nga nagtuga sa imo, O Israel: “Indi ka magkahadlok kay luwason ko gid ikaw;[a] gintawag ko ikaw sa imo ngalan, kag akon ikaw. Kon mag-agi ka sa tubig, magaupod ako sa imo. Kon magtabok ka sa mga suba indi ka malumos. Kon mag-agi ka sa kalayo, indi ka mapaso; ang dabdab sini indi makaano sa imo. Kay ako ang Ginoo nga imo Dios, ang Balaan nga Dios sang Israel, nga imo Manluluwas. Itugyan ko sa iban nga nasyon ang Egipto, Etiopia,[b] kag Seba sa baylo mo. Itugyan ko ang iban nga mga katawhan sa baylo mo, tungod kay bilidhon kag dungganon ka sa akon panulok, kag tungod kay ginahigugma ko ikaw. Indi ka magkahadlok kay kaupod mo ako. Tipunon ko ang imo mga kaliwat halin sa sidlangan kag nakatundan. Hambalan ko ang mga nasyon sa aminhan kag sa bagatnan nga pabay-an ang imo mga kaliwat nga magbalik sa ila duta, nga papaulion sila halin sa malayo gid nga mga lugar.[c] Sila ang mga katawhan nga akon gintawag; gintuga ko sila para sa akon kadungganan.”

Nagsiling pa gid ang Ginoo, “Tawga ang akon katawhan nga may mga mata pero indi makakita, nga may mga dulunggan pero indi makabati! Patipuna sing tingob ang tanan nga katawhan sang nasyon. Sin-o sa ila mga dios-dios ang makatagna sang palaabuton? Sin-o sa ila ang nagsugid sang una sang mga nagakalatabo subong? Padal-a sila sang mga saksi sa pagpamatuod nga husto sila agod makabati sini ang iban kag magsiling nga matuod gid man. 10 Mga katawhan sang Israel, kamo ang akon mga saksi. Ginpili ko kamo nga akon alagad agod makilala ninyo ako kag magtuo kamo sa akon, kag maintiendihan ninyo nga ako lang ang Dios. Wala na sing iban pa nga Dios nga nag-una sa akon ukon magsunod pa sa akon. 11 Ako lang gid ang Ginoo kag luwas sa akon wala na sing iban pa nga Manluluwas. 12 Nagpahibalo ako nga luwason ko kamo, kag gintuman ko ini. Wala sing iban nga dios nga naghimo sini sa inyo; kamo ang akon mga saksi.”

Nagsiling pa ang Ginoo, “Ako ang Dios. 13 Halin pa sang una ako na ang Dios. Wala sing may makapalagyo sa akon mga kamot. Wala sing may makaliwat sang akon mga ginahimo.”

Nagpromisa ang Dios nga Buligan Niya ang Iya Katawhan

14 Amo ini ang ginasiling sang Ginoo, ang inyo Manluluwas, ang Balaan nga Dios sang Israel, “Agod maluwas kamo, ipasalakay ko ang Babilonia sa mga soldado sang isa ka nasyon, kag magapalalagyo ang mga taga-Babilonia[d] sa mga barko nga ila ginapabugal.[e] 15 Ako ang Ginoo, ang inyo Balaan nga Dios, ang manunuga sang Israel, ang inyo Hari. 16 Ako ang Ginoo nga naghimo sang alagyan sa tunga sang dagat. 17 Gintipon ko ang mga karwahe, mga kabayo, kag mga soldado sang Egipto, kag ginlaglag sila didto sa dagat, kag indi na gid sila makabangon pa. Pareho sila sa suga nga napatay. 18 Pero indi na ninyo sagi paminsar ang mga nagligad, 19 kay bag-o naman nga butang ang akon himuon. Nagakalatabo na gani ini. Wala bala ninyo ini nakita? Magahimo ako sang dalan kag mga tuburan sa desierto. 20 Bisan ang talunon nga mga sapat magapadungog sa akon pati ang talunon nga mga ido[f] kag ang mga bukaw, kay magahatag ako sang mga tuburan sa desierto, agod may mainom ang akon pinili nga katawhan. 21 Sila ang katawhan nga akon gintuga para mangin akon, kag para magdayaw sa akon.

22 “Pero wala ka magpangayo sang bulig sa akon, Israel, kundi gintak-an ka na sa akon. 23 Wala ka maghalad sa akon sang mga karnero bilang halad nga ginasunog. Wala mo ako ginpadunggan sang imo mga halad bisan wala ko ikaw ginpabudlayan kag ginpatak-an sa akon pagpangayo sa imo sang mga halad nga regalo kag mga insenso. 24 Wala mo ako pagbakli sang insenso ukon pagpaayawi sang tambok sang imo mga halad. Sa baylo, ginpabudlayan kag ginpatak-an mo ako sang imo mga sala.

25 “Ako mismo amo ang nagapanas sang imo sala para sa akon kadungganan, kag indi ko na ini pagdumdumon pa. 26 Hunahunaon naton ang mga nagliligad; maghusayay kita. Ipahayag ang imo kaso sa pagpamatuod nga inosente ka. 27 Nakasala ang imo nahauna nga katigulangan, kag nagrebelde sa akon ang imo mga pangulo. 28 Gani ginpakahuy-an ko ang imo mga pari kag gintugyan ko ikaw, Israel, sa kalaglagan kag kahuy-anan.

Notas al pie

  1. 43:1 luwason ko gid ikaw: ukon, ginluwas ko na ikaw.
  2. 43:3 Etiopia: sa Hebreo, Cush.
  3. 43:6 malayo gid nga mga lugar: sa literal, pinakapunta sang kalibutan.
  4. 43:14 taga-Babilonia: sa literal, Kaldeanhon. Amo ini kon kaisa ang tawag sa mga taga-Babilonia.
  5. 43:14 kag magapalalagyo… ginapabugal: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini.
  6. 43:20 talunon nga mga ido: sa English, jackals.