Chinese Contemporary Bible (Traditional)

以賽亞書 38

希西迦患病

1那些日子,希西迦病危,亞摩斯的兒子以賽亞先知前來對他說:「耶和華說,『你要交待後事,因為你要死了,你的病不能康復。』」 希西迦把臉轉向牆,向耶和華禱告,說: 「耶和華啊,求你顧念我怎樣全心、忠誠地事奉你,做你視為善的事。」希西迦痛哭起來。 耶和華對以賽亞說: 「你去告訴希西迦,『你祖先大衛的上帝耶和華說,我聽見了你的禱告,也看見了你的眼淚,我要使你的壽命增加十五年。 我要從亞述王手中拯救你和這城,我要保護這城。』」 21 [a]以賽亞說:「拿一塊無花果餅貼在王的瘡上,他就會痊癒。」 22 希西迦問:「有什麼兆頭能證明我可以再上耶和華的殿嗎?」 以賽亞說:「耶和華要給你一個預兆,以證明祂言出必行。 祂要使亞哈斯日晷上的日影後退十度。」果然,日影後退了十度。

猶大王希西迦病癒後,
寫了一首詩:
10 「我以為自己盛年之際,
就要踏入陰間之門,
不能享受餘年。
11 我以為再也見不到耶和華,
在世間再不能見到祂,
也不能再見到世人。
12 我的生命像牧人的帳篷一樣被拆走,
像織布機上的布匹一樣被剪斷。
一日之間,祂使我的生命嘎然而止。
13 我整夜哀號,
好像被獅子咬斷了全身的骨頭。
一日之間,祂使我的生命嘎然而止。

14 「我像燕、鶴一樣哀鳴,
像鴿子一樣呻吟;
我舉目望天,雙眼疲倦。
耶和華啊!
我困苦不堪,求你保護我。
15 我能說什麼呢?
祂對我說的,祂都親自成就了。
因為心靈的苦痛,我要一生謹慎而行。

16 「主啊,你的管教使人存活,
使我的心靈有活力。
主啊,求你使我身體復原,
讓我存活。
17 其實我受大苦對我有益。
你施慈愛,從死亡的深坑中拯救我的生命,
將我一切罪惡拋在你背後。
18 陰間不能稱謝你,
死亡不能讚美你,
下墳墓的人不能仰望你的信實。
19 只有活著的人才能像我今天這樣讚美你,
並且把你的信實告訴下一代。

20 「耶和華必救我,
我們要一生一世在祂殿中彈琴歌唱。」

Notas al pie

  1. 38·21-22 這兩節在原文抄本是放在本章末尾,不過這可能是在謄抄過程中放錯位置。其實這兩節經文放在6節和7節之間最為自然,就如在列王紀下一樣,參見列王紀下20·7-8

Ang Pulong Sang Dios

Isaias 38

Ang Pagmasakit ni Hezekia

1Sadto nga tion, nagmasakit si Hezekia kag daw mapatay na siya. Nagkadto sa iya si Propeta Isaias nga anak ni Amoz kag nagsiling, “Nagasiling ang Ginoo nga himuon mo na ang nagakadapat mo nga himuon kay indi ka na mag-ayo kundi mapatay ka.”

Pagkabati sini ni Hezekia, nag-atubang siya sa dingding kag nagpangamuyo sa Ginoo. Siling niya, “Ginoo, dumduma kon paano ako nagkabuhi nga matutom sa imo kag nag-alagad sing tinagipusuon, kag kon paano ako naghimo sing maayo sa imo panulok.” Kag naghilibion siya sing tudo.

Nagsiling ang Ginoo kay Isaias nga magbalik siya kay Hezekia kag ihambal ini: “Amo ini ang ginasiling sang Ginoo, ang Dios sang imo katigulangan nga si David: Nabatian ko ang imo pangamuyo kag nakita ko ang imo mga luha. Dugangan ko pa sang 15 ka tuig ang imo kabuhi. Luwason ko ikaw kag ang ini nga siyudad sa kamot sang hari sang Asiria. Protektaran ko ini nga siyudad. Amo ini ang tanda nga akon ihatag sa pagpamatuod nga tumanon ko ining akon promisa: Pabalikon ko sing napulo ka gutlo ang landong sang adlaw sa orasan nga ginpahimo ni Ahaz.” Kag natuman ini.

Amo ini ang ginsulat ni Haring Hezekia sang Juda sang nag-ayo na siya sa iya sakit: 10 Abi ko nga mapatay na ako nga bataon pa, kag magpabilin sa lugar sang mga patay. 11 Abi ko indi ko na makita ang Ginoo diri sa kalibutan sang mga buhi, ukon indi ko na makita ang mga tawo sa sini nga kalibutan. 12 Diutayan lang madula ang akon kabuhi pareho sa tolda sang manugbantay sang karnero nga ginpalid. Abi ko mautod na ang akon kabuhi pareho sa tela nga gin-utod sa teral.[a] Halin sa aga hasta sa gab-i naghulat ako nga tapuson mo na ang akon kabuhi. 13 Naghulat ako nga mapainubuson hasta sa kaagahon, nga nagahunahuna nga mapatay ako nga daw sa ginadugmok sang leon ang akon mga tul-an. Halin sa aga hasta sa gab-i naghulat ako nga tapuson mo na ang akon kabuhi. 14 Nagpangayo ako sang bulig nga ang akon tingog daw sa huni sang salimbabatang ukon dugwak. Nag-ugayong ako nga daw sa huni sang pating. Ginkapoy ang akon mga mata sa pagtangla sa langit. Ginoo, buligi ako sa sini nga kalisod.

15 Pero ano pa ang masiling ko? Kay ginsabat na niya ako kag siya mismo ang nag-ayo sa akon. Magakabuhi ako sing mapainubuson tungod sa mapait nakon nga inagihan.

16 Paagi sini, Ginoo, nagabaskog ang kabuhi sang tawo, kag ako mismo nagbaskog. Gin-ayo mo ako kag gintugutan nga mabuhi. 17 Matuod nga ang akon gin-antos para sa akon kaayuhan. Tungod sa imo gugma, ginluwas mo ako sa kalaglagan kag ginpatawad mo ang akon mga sala. 18 Kay paano pa ako makadayaw sa imo kon patay na ako? Ang mga patay indi na makadayaw sa imo ukon makalaom sang imo pagkamatutom. 19 Ang mga buhi amo lang ang makadayaw sa imo pareho sang akon ginahimo subong. Ang tagsa ka henerasyon magasugid sa masunod nga henerasyon sang imo katutom. 20 Ginoo, ikaw ang akon manluluwas, gani sa bug-os namon nga kabuhi, magakanta kami sa imo templo nga nagatukar sang mga instrumento.

21 Sang wala pa mag-ayo si Hezekia, ginsilingan siya ni Isaias nga pahampulan niya sa iya mga suluguon ang iya hubag sang gindunot nga higos[b] agod nga mag-ayo siya. 22 Nagpamangkot si Hezekia, “Ano bala ang tanda nga magapamatuod nga magaayo ako kag makakadto sa templo sang Ginoo?”

Notas al pie

  1. 38:12 teral: ukon, hablanan (sa English, loom). Ginagamit ini sa paghimo sang tela.
  2. 38:21 higos: ang bunga sang kahoy nga higera (ukon, fig tree).