Chinese Contemporary Bible (Traditional)

以賽亞書 29

耶路撒冷被圍

1耶和華說:「亞利伊勒[a],亞利伊勒,
大衛安營的城啊!
你有禍了!
儘管你年復一年地守節期,
我還是要叫你受苦。
你必悲傷哀號,
在我面前成為一座祭壇。
我必把你團團圍住,
屯兵圍困你,
修築高臺攻打你。
你必一敗塗地,
躺在塵土中說話,
你細微的聲音從土中傳來,
好像地下幽靈的聲音。
你耳語般的低聲從土中傳來。
但你的眾仇敵必像纖細的塵埃一樣消散,
眾多的殘暴之徒必如被風颳去的糠秕。
突然,刹那之間,
萬軍之耶和華必帶著雷轟、地震、巨響、旋風、暴風和烈火來臨。
攻打、圍困耶路撒冷及其堡壘的各國軍隊必如夢幻,
如夜間的異象一樣消失。
他們好像饑餓的人夢中吃飯,
醒來仍然饑餓;
像口渴的人夢中喝水,
醒來仍然渴得發昏。
攻打錫安山的各國軍隊結局都必如此。」
你們駐足驚奇吧!
你們自我蒙蔽,繼續瞎眼吧!
你們醉了,但不是因為酒;
你們東倒西歪,但不是因為烈酒。
10 因為耶和華把沉睡的靈傾倒在你們身上,
祂封住你們的眼睛,
蓋住你們的頭。
你們的眼睛就是先知,
你們的頭就是先見。

11 對你們而言,所有的啟示都好像封了印的書卷。你們把書卷交給識字的人讀,他會說:「我不能讀,這書卷是封著的。」 12 你們把書卷交給不識字的人讀,他會說:「我不識字。」

13 主說:「這些人嘴上親近我,
尊崇我,心卻遠離我。
他們敬拜我不過是遵行人定的規條。
14 所以,我要再次行奇妙無比的事,使他們震驚。
他們智者的智慧必泯滅,
明哲的聰明必消失。」
15 那些向耶和華深藏計謀的人有禍了!
他們暗中行事,
自以為無人看見也無人知道。
16 他們太愚蠢了!
窯匠怎能跟泥土相提並論?
被造的怎能對造它的說:
「你沒有造我」?
陶器怎能對陶匠說:
「你什麼也不懂」?

17 再過不久,黎巴嫩將變成沃野,
沃野上莊稼茂密如林。
18 那時,聾子必聽見那書卷上的話,
黑暗中的瞎子必能看見。
19 卑微的人必因耶和華而歡喜,
貧窮的人必因以色列的聖者而快樂。
20 殘暴之徒必消失,
嘲諷者必絕跡,
所有心懷不軌者必被剷除。
21 他們誣陷人,
暗算審判官,
冤枉無辜。
22 因此,關於雅各家,
救贖亞伯拉罕的耶和華說:
「雅各的子孫必不再羞愧,
臉上再無懼色。
23 因為他們看見我賜給他們的子孫時,
必尊我的名為聖,
必尊雅各的聖者為聖,
必敬畏以色列的上帝。
24 心裡迷惘的必明白真理,
發怨言的必欣然受教。」

Notas al pie

  1. 29·1 亞利伊勒」在此處用來指錫安/耶路撒冷,2節、7節同。

Ang Pulong Sang Dios

Isaias 29

Ang Mensahi Parte sa Jerusalem

1Nagsiling ang Ginoo, “Kaluluoy ang Jerusalem,[a] ang siyudad nga ginpuy-an ni David! Sige, magselebrar ini nga siyudad sang iya mga piesta kada tuig. Pero salakayon ko ini, kag magahinibi kag magapanalambiton ang iya sini mga pumuluyo. Kag para sa akon, ang bug-os nga siyudad mangin pareho sa halaran nga nabulit sang dugo.[b] Kibunon ko ang siyudad sang Jerusalem. Palibutan ko ini sang mga tore-tore sa pagsalakay sini, kag magatumpok ako sang mga duta sa kilid sang pader agod mataklas ini. Malaglag ini, kag mangin pareho sa isa ka murto nga nagapanawag halin sa idalom sang duta, nga ang iya tingog hungaw. Pero sa ulihi ang iya madamo nga mga kaaway mangin pareho sa yab-ok ukon upa nga palidon sang hangin. Gulpi lang ini matabo sa ila. Dumdumon sang Ginoo nga Makagagahom ang Jerusalem, kag magaabot siya nga may daguob, linog, ginahod, buhawi, bagyo, kag nagadabadaba nga kalayo. 7-8 Madula pareho sa isa ka damgo ang madamo nga mga nasyon nga nagasalakay sa Jerusalem[c] kag nagaguba sang mga pader sini. Pareho sila sa tawo nga nagadamgo nga nagakaon, pero pagbugtaw niya gutom siya, ukon pareho sa tawo nga nagadamgo nga nagainom, pero pagbugtaw niya uhaw siya.”

Kamo nga mga taga-Juda, buanga ninyo ang inyo kaugalingon kag magpakabuang kamo. Bulaga ninyo ang inyo kaugalingon kag magpakabulag kamo. Hubog kamo kag nagaduling-duling pero indi tungod sa bino. 10 Kay daw sa ginpatulog kamo sang Ginoo sing mahamuok. Gintabunan niya ang inyo mga ulo kag mga mata nga wala sing iban kundi ang inyo mga propeta.

11 Para sa inyo, ini tanan nga ginpahayag sa inyo daw sa libro nga sirado. Kon ipabasa mo ini sa tawo nga kahibalo magbasa, masiling siya, “Indi ko ina mabasa tungod kay sirado.” 12 Kag kon ipabasa mo sa indi kahibalo magbasa, masiling siya, “Indi ako kahibalo magbasa.”

13 Nagasiling ang Ginoo, “Ini nga katawhan nagadayaw kag nagapadungog sa akon sa baba lang, pero ang ila tagipusuon malayo sa akon. Kag ang ila pagsimba sa akon suno lang sa mga pagsulundan sang tawo. 14 Gani patingalahon ko liwat ang ini nga katawhan sang sunod-sunod nga makatilingala nga mga butang. Kag dulaon ko ang kaalam sang mga tawo nga maalam kag ang pag-intiendi sang mga may tinun-an.”

15 Kaluluoy kamo nga mga nagatago sang inyo mga plano sa Ginoo. Nagahimo kamo sang inyo mga buluhaton sa madulom, kag nagasiling kamo, “Wala sing may makakita ukon makahibalo sang aton ginahimo.” 16 Mga balingag kamo! Ginakabig ninyo nga daw sa kolon ang manughimo sang kolon.[d] Makasiling bala ang hinimo nga butang sa naghimo sa iya, “Indi ikaw ang naghimo sa akon?” Makasiling bala ang kolon sa nagporma sa iya, “Wala ikaw sang may nahibaluan?”

17 Sa indi madugay ang kagulangan sang Lebanon mangin mapatubason nga latagon, kag ang mapatubason nga latagon mangin kagulangan. 18 Sa sina nga tion, ang bungol makabati sa ginabasa nga libro. Kag ang bulag, nga ang iya lang makita amo ang kadulom, makakita. 19 Magakalipay liwat ang mga mapainubuson kag ang mga imol tungod sa Ginoo, ang Balaan nga Dios sang Israel. 20 Tungod kay madula ang mga mapintas kag nagapangyaguta nga mga tawo. Magakalamatay ang tanan nga mahilig sa pagpakasala 21 pati ang tanan nga nagaakusar sang indi matuod, ang mga nagapadihot agod makombinsi ang mga hukom, kag ang mga nagabinutig nga saksi agod indi mahatagan sang hustisya ang mga inosente.

22 Gani ang Ginoo, ang Dios nga nagluwas kay Abraham nagsiling parte sa mga kaliwat ni Jacob, “Sugod karon, wala na sila sing dapat ikahuya ukon kahadlukan. 23 Kay kon makita nila nga mga kaliwat ni Jacob ang akon mga binuhatan sa ila, tahuron nila ako, ang Balaan nga Dios ni Jacob, kag kilalahon nila ang akon pagkabalaan. Kahadlukan nila ako nga Dios sang Israel. 24 Ang mga nalibugan makaintiendi na sang kamatuoran, kag ang mga nagareklamo magakalipay na kon tudluan.”

Notas al pie

  1. 29:1 Jerusalem: sa Hebreo, Ariel.
  2. 29:2 halaran nga nabulit sang dugo: sa Hebreo, Ariel.
  3. 29:7-8 Jerusalem: sa Hebreo, Bukid sang Zion.
  4. 29:16 Ginakabig… kolon: buot silingon, ginakabig nila nga daw sa tinuga ang Dios nga Manunuga.