Chinese Contemporary Bible (Traditional)

以西結書 48:1-35

分地

1「以下是各支派分得的土地:

的地業在北部——從希特倫哈馬口到大馬士革邊界的哈撒·以難,北面靠近哈馬,橫跨東西。 2亞設的地業從東到西與北面的的地業接壤。 3拿弗他利的地業從東到西與亞設的地業接壤。 4瑪拿西的地業從東到西與拿弗他利的地業接壤。 5以法蓮的地業從東到西與瑪拿西的地業接壤。 6呂便的地業從東到西與以法蓮的地業接壤。 7猶大的地業從東到西與呂便的地業接壤。

8猶大邊界以南將是你們劃分出來的那塊地,寬十二點五公里,由東至西的長度與其他各支派的地相同,聖殿在那塊地的中央。 9你們獻給耶和華的聖地長十二點五公里、寬五公里, 10南北面各長十二點五公里,東西面各寬五公里。聖殿在這塊地的中央。 11這塊地要歸給撒督的子孫——忠心事奉我的聖潔祭司。當以色列人和利未人走入歧途時,他們沒有與之同流合污。 12這塊地要歸給他們。這是至聖之地,與利未人所得的地業相鄰。 13利未人的地長十二點五公里,寬五公里,與祭司的地相同。 14他們不可把這塊地出賣或交換,不可歸給他人,因為它是以色列最好的地,是歸給耶和華的聖地。

15「剩下的十二點五公里長、二點五公里寬的地方是公用的,用來建城邑、房屋和草場,城要建在地的中央。 16城是正方形的,東、西、南、北各長二點二五公里。 17城四周要有草場,東西南北各長一百二十五米, 18與聖地相鄰,城外東西兩側剩下的地各長五公里,地裡的出產用來供應城內的工人。 19所有在這城裡做工的以色列各支派的人都要耕種這片土地。 20你們所獻的這塊聖地和城區是方形的,四面各長十二點五公里。

21「聖地和城區東西兩邊的餘地要歸君王。兩邊的餘地從聖地十二點五公里寬的東西邊界開始,沿各支派所分的地,分別向東向西延伸到以色列的東界和西界。聖地和聖殿在地的中央。 22利未人的產業和城區在君王土地的中央,君王的土地在猶大便雅憫支派之間。

23「以下是其他各支派所分的地業:

便雅憫的地業從東跨到西。 24西緬的地業從東到西與便雅憫的地業接壤。 25以薩迦的地業從東到西與西緬的地業接壤。 26西布倫的地業從東到西與以薩迦的地業接壤。 27迦得的地業從東到西與西布倫的地業接壤。 28迦得的南界是從他瑪米利巴·加低斯泉和埃及小河,一直到地中海。 29這就是你們要抽籤分給以色列各支派的土地,作為他們的產業。這是主耶和華說的。

30「城北面的牆是二點五公里長。以下是城的各個出口。 31城門都按以色列的各支派命名。城北面的三道門分別是呂便門、猶大門和利未門。 32東面的牆是二點五公里長,有三道門,分別是約瑟門、便雅憫門和門。 33南面的牆是二點五公里長,有三道門,分別是西緬門、以薩迦門和西布倫門。 34西面的牆是二點五公里長,有三道門,分別是迦得門、亞設門和拿弗他利門。 35城的四周共長十公里,從那時起,這城必叫『耶和華的居所』。」

Nouă Traducere În Limba Română

Ezechiel 48:1-35

Noua împărțire administrativă a țării

1Numele semințiilor moștenitoare sunt acestea: de la marginea de nord, de‑a lungul drumului spre Hetlon, de la Lebo-Hamat1 Sau: intrarea în Hamat. spre Hațar-Enan, până la hotarul de nord al Damascului dinspre Hamat, din partea de răsărit până în apus, să fie o parte pentru Dan.

2De la hotarul cu Dan, din partea de răsărit până în partea de apus, să fie o parte pentru Așer.

3De la hotarul cu Așer, din partea de răsărit până în partea de apus, să fie o parte pentru Neftali.

4De la hotarul cu Neftali, din partea de răsărit până în partea de apus, să fie o parte pentru Manase.

5De la hotarul cu Manase, din partea de răsărit până în partea de apus, să fie o parte pentru Efraim.

6De la hotarul cu Efraim, din partea de răsărit până în partea de apus, să fie o parte pentru Ruben.

7De la hotarul cu Ruben, din partea de răsărit până în partea de apus, să fie o parte pentru Iuda.

8De la hotarul cu Iuda, din partea de răsărit până în partea de apus, să fie ținutul pe care să‑l aduceți drept contribuție prin ridicare. Să aibă douăzeci și cinci de mii de coți8 Vezi nota de la 40:5; aproximativ 13,5 km. lățime, iar lungimea lui să fie cât una din părțile de la răsărit la apus. Sfântul Lăcaș să fie în mijlocul lui.

9Ținutul pe care îl veți aduce Domnului drept contribuție prin ridicare să aibă lungimea de douăzeci și cinci de mii de coți și lățimea de zece mii de coți9 Aproximativ 5,5 km.. 10Acest ținut sfânt să fie al preoților: în nord să aibă o lungime de douăzeci și cinci de mii de coți, în apus să aibă o lățime de zece mii de coți, în răsărit tot zece mii de coți, iar în sud o lungime de douăzeci și cinci de mii de coți. Sfântul Lăcaș al Domnului să fie în mijlocul lui. 11El să fie pentru preoții consacrați11 Lit.: sfințiți. Verbul poate avea sensul de a pune pe cineva/ceva într‑o stare specială (fizic sau spiritual), a consacra, a pune deoparte pentru Dumnezeu (uneori printr‑un ritual de ungere cu ulei sau sânge, spălare și/sau rugăciune ori declarație publică)., dintre urmașii lui Țadok, care au păzit îndatoririle Mele și nu s‑au dus în rătăcire ca leviții, atunci când fiii lui Israel rătăceau departe de Mine. 12Să fie al lor, ca un dar din suprafața sfântă a țării, un loc preasfânt lângă hotarul leviților.

13Leviții să aibă o parte lângă hotarul preoților, de douăzeci și cinci de mii de coți lungime și de zece mii de coți lățime; pe toată lungimea să fie de douăzeci și cinci de mii de coți și pe lățime să fie de zece mii de coți. 14Nu vor putea să vândă sau să schimbe și nici să înstrăineze această cea mai bună parte a țării, căci este sfântă pentru Domnul.

15Suprafața rămasă, adică cinci mii de coți15 Aproximativ 2,75 km. pe lățime și douăzeci și cinci de mii de coți pe lungime, să fie dată ca loc pentru folosul cetății, pentru locuințe și pentru pășune. Cetatea să fie în mijlocul ei. 16Iată care să‑i fie măsurile: în partea de nord – patru mii cinci sute de coți16 Aproximativ 2,48 km., în partea de sud – patru mii cinci sute, în partea de răsărit – patru mii cinci sute și în partea de apus – patru mii cinci sute. 17Pășunea pentru cetate să fie de două sute cincizeci de coți17 Aproximativ 137,5 m. în partea de nord, două sute cincizeci în partea de sud, două sute cincizeci în partea de răsărit și două sute cincizeci în partea de apus. 18Pământul care mai rămâne pe lungime, alături de ținutul sfânt, va fi de zece mii de coți în partea de răsărit și zece mii în partea de apus, de‑a lungul ținutului sfânt. Venitul lui să fie folosit pentru hrana lucrătorilor cetății. 19Lucrătorii cetății, din toate semințiile lui Israel, îl vor munci. 20Tot ținutul să fie de douăzeci și cinci de mii de coți lungime și douăzeci și cinci de mii de coți lățime. Să puneți deoparte ținutul sfânt, alături de proprietatea cetății.

21Ceea ce mai rămâne de‑o parte și de alta a ținutului sfânt și a proprietății cetății să fie a prințului, de‑a lungul celor douăzeci și cinci de mii de coți ai ținutului sfânt până la hotarul de răsărit, iar în apus, de‑a lungul celor douăzeci și cinci de mii de coți până la hotarul de apus, mergând în paralel cu proprietățile semințiilor. Aceste suprafețe vor fi ale prințului. Ținutul sfânt și Sanctuarul Casei să fie în mijlocul lor. 22Astfel, proprietatea leviților și proprietatea cetății vor fi în mijlocul proprietății prințului. Tot ținutul dintre hotarul lui Iuda și hotarul lui Beniamin să fie al prințului.

23Iată celelalte seminții moștenitoare: de la răsărit la apus, o parte să fie pentru Beniamin.

24De la hotarul cu Beniamin, de la răsărit la apus, să fie o parte pentru Simeon.

25De la hotarul cu Simeon, de la răsărit la apus, să fie o parte pentru Isahar.

26De la hotarul cu Isahar, de la răsărit la apus, să fie o parte pentru Zabulon.

27De la hotarul cu Zabulon, de la răsărit la apus, să fie o parte pentru Gad.

28De la hotarul lui Gad, în partea de sud, hotarul să meargă spre sud, de la Tamar înspre apele de la Meribat-Kadeș și apoi de‑a lungul Râului Egiptului28 Vezi nota de la 47:19. până la Marea cea Mare28 Marea Mediterană..

29Aceasta este țara pe care va trebui s‑o împărțiți ca moștenire semințiilor lui Israel și acestea sunt proprietățile lor, zice Stăpânul Domn.

Porțile Ierusalimului

30Iată care vor fi ieșirile cetății: în partea de nord, care măsoară patru mii cinci sute de coți, 31vor fi trei porți (porțile cetății vor purta numele semințiilor lui Israel): o poartă pentru Ruben, o poartă pentru Iuda și o poartă pentru Levi.

32În partea de răsărit, care măsoară patru mii cinci sute de coți, vor fi trei porți: o poartă pentru Iosif, o poartă pentru Beniamin și o poartă pentru Dan.

33În partea de sud, care măsoară patru mii cinci sute de coți, vor fi trei porți: o poartă pentru Simeon, o poartă pentru Isahar și o poartă pentru Zabulon.

34În partea de apus, care măsoară patru mii cinci sute de coți, vor fi trei porți: o poartă pentru Gad, o poartă pentru Așer și o poartă pentru Neftali.

35De jur împrejurul cetății vor fi optsprezece mii de coți35 Aproximativ 10 km. și, din ziua aceea, numele ei va fi:

«Domnul este acolo»35 Ebr.: YHWH-Șama.“