Chinese Contemporary Bible (Traditional)

以西結書 28

預言審判泰爾王

1耶和華對我說: 「人子啊,你去告訴泰爾王,主耶和華這樣說,

『你心裡高傲,說,我是神,
我坐在海中神的寶座上。
你雖然自以為像神,
但事實上你不是神,不過是人。
看啊,你比但以理更有智慧,
什麼秘密都瞞不過你。
你憑智慧和頭腦發了財,
金銀裝滿了你的庫房。
你靠高超的經商本領使財富大增,
因而變得心高氣傲。
因此,主耶和華說,
因為你自以為像神,
我要使列國中最殘暴的外族人來攻打你,
拔刀毀壞你憑智慧得來的美物,
玷污你的榮美,
使你墜入墳墓,
你必慘死在大海中。
在殺戮你的人面前,
你還能自稱為神嗎?
在殺你的人手中,
你不過是人,不是神。
10 你要像未受割禮的人那樣死在外族人手中。』
這是主耶和華說的。」

泰爾王的終局

11 耶和華對我說: 12 「人子啊,你要為泰爾王唱哀歌,告訴他,主耶和華這樣說,

『你曾經是完美的典範,
充滿智慧,美麗無瑕。
13 你曾在上帝的伊甸園中,
你曾佩戴各種寶石,
有紅寶石、黃玉、鑽石、
綠寶石、紅瑪瑙、碧玉、
藍寶石、綠松石、翡翠,
還鑲嵌著精美的黃金,
這些在你受造的那天都已經預備妥當。
14 我膏立你為看守約櫃的基路伯天使。
你在上帝的聖山上,
在閃閃發光的寶石中行走。
15 你從受造那天開始所行的純全無過,
但後來在你那裡查出不義。
16 因為貿易發達,
你便充滿暴力,犯罪作惡。
因此,看守約櫃的基路伯天使啊,
我把你當作污穢之物逐出我的山,
從閃閃發光的寶石中除掉你。
17 你因俊美而心高氣傲,
因輝煌而心智敗壞,
所以我把你扔到地上,
讓你在列國的君王面前出醜。
18 你多行不義,
交易不公,
褻瀆了你的聖所,
因此我要用火燒你,
在眾目睽睽之下把你燒成灰燼。
19 所有認識你的民族都因你而驚駭,
你那可怕的末日來臨了,
你將永遠不復存在。』」

預言審判西頓

20 耶和華對我說: 21 「人子啊,你要說預言斥責西頓, 22 告訴她,主耶和華這樣說,

『西頓啊,我要與你為敵,
我要在你身上得到榮耀。
我要審判你,彰顯我的聖潔,
人們就知道我是耶和華。
23 我要使瘟疫進入你境內,
刀劍從四面八方臨到你,
被殺的人橫屍城中,血流街頭,
這樣人們就知道我是耶和華。

24 「『藐視以色列人的鄰邦必不再作刺他們的荊棘,傷他們的蒺藜,這樣人們就知道我是主耶和華。』

25 「主耶和華說,『我要把分散到列國的以色列人招聚起來,當著列國的面在他們身上彰顯我的聖潔,那時他們要回到我賜給我僕人雅各的地方居住。 26 他們將在那裡安然居住,興建房屋,栽種葡萄園。我審判鄙視他們的四鄰後,他們必安然居住。這樣,他們便知道我是他們的上帝耶和華。』」

Ang Pulong Sang Dios

Ezekiel 28

Ang Mensahi Batok sa Hari sang Tyre

1Nagsiling ang Ginoo sa akon, “Tawo, silinga ang pangulo sang Tyre nga ako, ang Ginoong Dios, nagasiling: Sa imo pagkabugalon nagasiling ka nga ikaw isa ka dios nga nagapungko sa trono sa tunga sang kadagatan. Pero ang matuod, bisan nagahunahuna ka nga maalam ka pareho sa isa ka dios, indi ikaw dios kundi tawo lang. Nagahunahuna ka nga mas maalam ka pa sang sa kay Daniel, nga wala sing sekreto nga indi mo mahibaluan. Paagi sa imo kaalam kag ihibalo nagmanggaranon ka kag nakatipon sang bulawan kag pilak sa imo talaguan sang manggad. Paagi man sa imo abilidad sa pagnegosyo, nagdugang pa gid ang imo manggad, kag tungod sang imo manggad nagbugalon ka. Gani ako, ang Ginoong Dios, nagasiling nga tungod kay nagahunahuna ka nga maalam ka pareho sa isa ka dios, ipasalakay ko ikaw sa taga-iban nga lugar nga pinakamapintas sa tanan nga nasyon. Panglaglagon nila ang imo matahom nga mga pagkabutang nga imo naangkon paagi sa imo kaalam. Kag madula ang imo kadungganan. Masakit ang imo kamatayon; itagbong ka nila sa kadadalman sang dagat. Ti, makasiling ka pa bala gihapon nga ikaw isa ka dios sa atubangan sang mga magapatay sa imo? Para sa ila tawo ka lang kag indi isa ka dios. 10 Mapatay ka sa kamot sang taga-iban nga lugar pareho sa kamatayon sang isa ka tawo nga wala nagtuo sa akon. [a] Matabo gid ini, kay ako, ang Ginoong Dios, ang nagasiling sini.”

11 Nagsiling liwat ang Ginoo sa akon, 12 “Tawo, magpanalambiton ka parte sa hari sang Tyre. Silinga siya nga ako, ang Ginoong Dios, nagasiling: Sadto anay isa ikaw ka halimbawa sang pagkaperpekto. Maalam ka kag matahom gid. 13 Ara ka sadto sa Eden, sa katamnan sang Dios. Nadekorasyunan ka sang nagkalain-lain nga klase sang malahalon nga mga bato: rubi, topasio, esmeralda, krisolito, onika, haspe, sapiro, turquiso kag berilo. Nadekorasyunan ka man sang bulawan[b] nga ginpreparar na para sa imo sa adlaw sang imo pagkatawo. 14 Ginpili ko ikaw bilang kerubin nga manugbantay sa akon balaan nga bukid. Nagalakat ka sa tunga sang nagabadlak[c] nga mga bato. 15 Wala sing ikasaway sa imo pagginawi halin sang imo pagkatawo hasta sang ulihi nga naghimo ka sang malain. 16 Ang imo madamo nga mga negosyo nangin kabangdanan sang imo pagpamintas kag pagpakasala. Gani gintabog ko ikaw halin sa balaan ko nga bukid; ginpahalin ko ikaw sa nagabadlak nga mga bato. 17 Nangin bugalon ka tungod sang imo katahom, kag gin-gamit mo sa kabuangan ang imo kaalam agod mangin bantog ka. Amo ini nga ginhaboy ko ikaw sa duta, kag nangin talan-awon ka sang iban nga mga hari. 18 Tungod sang imo madamo nga mga sala kag pagpangdaya sa negosyo, gindagtaan mo ang mga lugar nga imo ginasimbahan. Gani sa atubangan sang tanan nga nagatan-aw sa imo, gintutdan ko ang imo lugar kag nasunog ka hasta nga nangin abo ka na lang sa duta. 19 Ang tanan nga nasyon nga nakakilala sa imo hinadlukan sa imo gindangatan. Makahaladlok ang imo katapusan, kag nadula ka na hasta san-o.”

Ang Mensahi Batok sa Sidon

20 Nagsiling ang Ginoo sa akon, 21 “Tawo, mag-atubang ka sa Sidon kag magwali kontra sa iya. 22 Silinga siya nga ako, ang Ginoong Dios, nagasiling: Kontra ko ikaw, Sidon. Dayawon ako sang mga tawo kon silutan ko na ikaw, kag mahibaluan nila nga ako amo ang Ginoo. Sa sini nga paagi, mapakita ko sa imo ang akon pagkabalaan. 23 Padal-an ko ikaw sang kalalat-an, kag tungod sini magailig ang dugo dira sa imo mga karsada. Salakayon ka palibot, kag madamo gid ang mapatay sa imo mga pumuluyo. Dayon mahibaluan nila nga ako amo ang Ginoo.

24 “Dayon wala na sang katupad nga mga nasyon ang katawhan sang Israel nga magapangyaguta sa ila, nga magasakit sa ila nga daw sa matalom nga mga tunok. Dayon mahibaluan nila nga ako amo ang Ginoong Dios.”

25 Nagsiling pa gid ang Ginoong Dios, “Tipunon ko na ang katawhan sang Israel halin sa mga nasyon nga sa diin naglalapta sila. Paagi sa sining himuon ko sa ila, mapakita ko ang akon pagkabalaan sa mga nasyon. Maestar na dayon ang mga Israelinhon sa ila mismo nga duta, ang duta nga ginhatag ko sa akon alagad nga si Jacob. 26 Magaestar sila didto nga wala sing katalagman. Magapatindog sila sang mga balay kag magatanom sang mga ubas. Wala na sing may maggamo pa sa ila kon silutan ko na ang tanan nila nga katupad nga mga nasyon nga nagayaguta sa ila. Dayon mahibaluan nila nga ako amo ang Ginoo nga ila Dios.”

Notas al pie

  1. 28:10 wala nagtuo sa akon: sa literal, wala matuli.
  2. 28:13 Nadekorasyunan ka man sang bulawan: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini.
  3. 28:14 nagabadlak: ukon, nagakalayo. Amo man sa bersikulo 16.