Chinese Contemporary Bible (Simplified)

创世记 12

上帝呼召亚伯兰

1耶和华对亚伯兰说:“你要离开家乡、亲族和父亲的家,到我要指示你的地方去。 我必使你成为大国,我必赐福给你,使你声名远播。你必成为别人的祝福。 我必赐福给那些祝福你的人,咒诅那些咒诅你的人。世上万族必因你而蒙福。”

亚伯兰就照耶和华的吩咐离开哈兰,侄儿罗得与他同行。那时亚伯兰七十五岁。 亚伯兰带着妻子撒莱、侄儿罗得以及在哈兰积攒的财物和所得的奴仆启程来到迦南。到了迦南以后, 亚伯兰继续前行,来到示剑的摩利橡树[a]那里。当时迦南人住在那地方。 耶和华向亚伯兰显现,对他说:“我要把这片土地赐给你的后裔。”亚伯兰就在那里为向他显现的耶和华筑了一座坛。 然后,他们又启程前往伯特利东面的山区,在那里搭起帐篷。他们的西面是伯特利,东面是艾。亚伯兰又在那里筑了一座坛,求告耶和华。 之后,亚伯兰继续前往南地。

亚伯兰逃荒到埃及

10 当时,那地方闹饥荒,灾情非常严重,亚伯兰便下到埃及暂住。 11 快要到埃及的时候,他对妻子撒莱说:“我知道你是个美貌的女子, 12 埃及人看见你,一定会因为你是我的妻子而杀了我,让你活着。 13 所以,请你说你是我的妹妹,这样他们会因为你而善待我,留我一命。” 14 亚伯兰一行到了埃及,撒莱的美貌引起了埃及人的注意。 15 法老的官员见了撒莱,就在法老面前称赞她的美貌,她便被带进法老的王宫。 16 因为撒莱的缘故,法老厚待亚伯兰,赏给他许多牛、羊、驴、骆驼和仆婢。

17 耶和华因亚伯兰妻子撒莱的缘故使法老和他全家患重病。 18 法老便召见亚伯兰,说:“你做的是什么事?为什么不告诉我她是你妻子? 19 为什么说她是你妹妹,以致我娶她为妻呢?现在你妻子在这里,带她走吧!” 20 法老就吩咐人把亚伯兰、他妻子以及他所有的一切都送走了。

Notas al pie

  1. 12:6 橡树”希伯来文是“大树”,也可能指灵树或圣树,下同13:1814:1318:135:435:8

Ang Pulong Sang Dios

Genesis 12

Ang Pagtawag sang Dios kay Abram

1Karon, nagsiling ang Ginoo kay Abram, “Bayai ang imo nasyon, mga paryente, kag ang pamilya sang imo amay, kag magkadto ka sa lugar nga akon itudlo sa imo. Himuon ko ang imo mga kaliwat nga isa ka bantog nga nasyon. Pakamaayuhon ko ikaw kag mangin bantog ang imo ngalan. Paagi sa imo, madamo ang makabaton sang pagpakamaayo. Pakamaayuhon ko ang nagapakamaayo sa imo. Pero pakamalauton ko ang nagapakamalaot sa imo. Pakamaayuhon ko ang tanan nga katawhan sa kalibutan paagi sa imo.”

4-5 Gani naghalin si Abram sa Haran kag nagkadto sa Canaan, suno sa ginsiling sang Ginoo sa iya. Nagaedad sadto si Abram sing 75 ka tuig. Nag-upod sa iya ang iya hinablos nga si Lot. Gindala man niya ang iya asawa nga si Sarai kag ang tanan nila nga mga pagkabutang kag mga suluguon nga natipon nila sa Haran.

Pag-abot nila sa Canaan, nagpadayon sila hasta nga nakalambot sila sa dako nga kahoy[a] sang More didto sa Shekem. (Sadto nga panahon didto pa ang mga Canaanhon.) Dayon nagpakita ang Ginoo kay Abram kag nagsiling sa iya, “Amo ini nga duta ang ihatag ko sa imo mga kaliwat.”[b] Gani naghimo si Abram sang halaran para sa Ginoo nga nagpakita sa iya. Halin didto, nagsaylo sila sa bukid sa sidlangan[c] sang Betel, kag didto sila nagpatindog sang tolda, sa tunga-tunga sang Betel kag Ai. Ang Betel sa nakatundan[d] kag ang Ai sa sidlangan. Naghimo man didto si Abram sang halaran kag nagsimba sa Ginoo. Sang ulihi nagsaylo naman sila. Sige ang ila panglakaton pakadto sa Negev.

Nagkadto si Abram sa Egipto

10 Pero may puwerte nga gutom sa Canaan, gani nagderetso si Abram sa Egipto agod didto lang anay mag-estar. 11 Sang nagahinampot na sila sa Egipto, nagsiling si Abram sa iya asawa, “Sarai, matahom ka nga babayi. 12 Kon makita ka sang mga Egiptohanon masiling sila nga asawa ko ikaw, gani patyon nila ako kag ikaw iya indi. 13 Mas maayo pa siguro nga silingon mo sila nga mag-utod kita[e] agod indi nila ako pagpatyon kag agod maayo ang ila pagtratar sa akon tungod sa imo.”

14 Gani pag-abot nila sa Egipto, nakita sang mga Egiptohanon nga matahom gid si Sarai. 15 Kag sang makita siya sang mga opisyal sang hari,[f] ginsugiran nila ang hari kon daw ano siya katahom. Gani gindala si Sarai didto sa palasyo. 16 Tungod kay Sarai, maayo gid ang pagtratar sang hari kay Abram kag ginhatagan pa siya sang mga karnero, kanding, baka, asno,[g] kamelyo, kag mga suluguon nga lalaki kag babayi.

17 Pero ginhatagan sang Ginoo sang makangilidlis nga balatian ang hari kag ang mga sinakpan niya sa palasyo tungod kay Sarai. 18 Sang mahibaluan sang hari ang kabangdanan sini tanan, ginpatawag niya si Abram kag ginpamangkot, “Ano bala ining ginhimo mo sa akon? Ngaa wala ka magsugid nga asawa mo gali siya? 19 Ngaa nagsiling ka nga mag-utod kamo? Ti kundi ginkuha ko siya nga mangin akon asawa. Karon, ari ang imo asawa, kuhaa siya kag maglakat kamo!” 20 Dayon nagsugo ang hari sa iya mga tinawo nga pahalinon na sila. Gani gindala nila si Abram paguwa sa sadto nga lugar kag ginpahalin upod ang iya asawa kag dala ang tanan niya nga pagkabutang.

Notas al pie

  1. 12:6 dako nga kahoy: posible, oak tree. Siguro balaan ini nga kahoy sa ila.
  2. 12:7 mga kaliwat: Ang Hebreo sini singular, pero puwede man nga plural ang iya kahulugan. Sa English ginatawag ini nga collective noun.
  3. 12:8 sidlangan: sa English, east.
  4. 12:8 nakatundan: sa English, west.
  5. 12:13 mag-utod kita: Mag-utod si Abram kag si Sarai sa amay suno sa Genesis 20:12.
  6. 12:15 hari: sa Hebreo, Faraon. Amo man sa bersikulo 15, 17, 18, 20.
  7. 12:16 asno: Tan-awa ang Lista sang mga Pulong sa likod.