Chinese Contemporary Bible (Simplified)

阿摩司书 3

责备以色列人

1“以色列人啊,
要听耶和华责备你们的话,
责备我从埃及领出来的整个民族的话,
‘世上万族之中,我只拣选了你们,
所以我要因你们的罪恶而惩罚你们。’”

若非相约,
二人怎会同行呢?
若非捕到猎物,
狮子怎会在林中咆哮呢?
若非猎获食物,
猛狮怎会在洞中吼叫呢?
若非设下诱饵,
鸟儿怎会陷入网罗呢?
若非有什么陷进去,
网罗怎会收起来呢?
若城中响起号角,
居民岂不恐惧颤抖?
若灾祸降临城中,
岂不是耶和华的作为?
的确,主耶和华不向祂的仆人——众先知显明祂的计划,
就不会采取任何行动。
狮子吼叫,谁不惧怕呢?
主耶和华已发言,谁能不传讲呢?
要向亚实突和埃及的城堡宣告:
“你们要聚集到撒玛利亚的山上,
看看城中的混乱和暴虐之事。
10 他们不知正道,强取豪夺,
在他们的堡垒中积敛钱财。
这是耶和华说的。”
11 所以,主耶和华说:
“敌人要围攻此地,
攻破他们的防守,
抢掠他们的城堡。”

12 耶和华说:
“牧人从狮口中救羊,
只能夺回两条腿和一块耳朵。
同样,住在撒玛利亚的以色列人被救回的时候,
也仅剩一片床榻和一角卧椅。”
13 主——万军之上帝耶和华说:
“你们要听这话,去警告雅各家。
14 我追讨以色列人的罪时,
要摧毁伯特利的祭坛,
将祭坛的角砍落在地。
15 我要拆毁过冬和避暑的房屋,
捣毁象牙装饰的宫殿,
推倒许多宏伟的楼宇。
这是耶和华说的。”

Ang Pulong Sang Dios

Amos 3

1“Kamo nga mga taga-Israel, nga ang inyo mga katigulangan ginpaguwa sang Ginoo sa Egipto, pamatii ninyo ining ginasiling niya kontra sa inyo: Sa tanan nga nasyon sa bug-os nga kalibutan kamo lang gid ang akon ginpili nga mangin akon katawhan. Gani pagasilutan ko gid kamo tungod sa tanan ninyo nga mga sala.”

Ginbuot sang Dios ang Buluhaton sang mga Propeta

Magaupdanay bala ang duha ka tawo sa paglakat kon wala anay sila magsugtanay? Magangurob bala ang leon sa kagulangan kon wala man lang siya sang tulukbon? Kag magangurob bala siya sa iya palanaguan kon wala man lang siya sing may nadakpan? Masiod bala ang pispis kon wala ginbutangan sang paon ang siod? Mapisik bala ang siod kon wala ini sing may nasiod? Indi bala nagakurog sa kahadlok ang mga tawo kon patunugon ang mga budyong sa pagpahibalo nga may mga kaaway nga nagasalakay? Kon mag-abot ang kalamidad sa isa ka siyudad, indi bala ang Ginoo amo ang nagpadala sini?

Sa pagkamatuod, wala nagahimo ang Ginoong Dios sang bisan ano kon indi niya anay ini mapahayag sa iya mga alagad nga mga propeta.

Sin-o bala ang indi mahadlok kon magngurob na ang leon? Sin-o bala ang indi makasugid sang mensahi sang Ginoong Dios kon ang Ginoong Dios na ang magpahambal sa iya?

Ang Paghukom sang Dios Batok sa Samaria

Hambala ninyo ang mga pangulo nga nagaestar sa mabakod nga mga parte sang Ashdod[a] kag sang Egipto nga magtipon sila sa mga bukid sa palibot sang Samaria[b] kag tan-awon nila ang puwerte nga kagamo sa sini nga siyudad kag ang pagpigos sa mga pumuluyo sini. 10-11 Kay amo ini ang ginasiling sang Ginoong Dios kontra sa Samaria: “Indi sila kahibalo maghimo sang matarong, kag ang mabakod nga mga parte sang ila siyudad puno sang mga butang nga kinawatan kag inagawan. Gani salakayon sila sang mga kaaway kag panggub-on ang ila mga depensa. Kuhaon sang mga kaaway ang mga pagkabutang sa mabakod nga mga parte sang ila siyudad.”

12 Amo pa gid ini ang ginasiling sang Ginoo: “Ang maluwas sang manugbantay sang karnero sa sapat nga ginagus-ab sang leon posible nga amo lang ang duha ka paa ukon isa ka dulunggan. Pareho man sina sa inyo nga mga Israelinhon nga nagaestar sa Samaria; ang maluwas sa inyo amo lang ang mga parte sang inyo matahom nga mga katre.”[c]

13 Nagasiling ang Ginoong Dios, ang Dios nga Makagagahom, “Pamatii ninyo ining ihambal ko kag isugid ninyo ini sa mga kaliwat ni Jacob: 14 Sa adlaw nga silutan ko ang mga taga-Israel tungod sang ila mga sala, gub-on ko ang mga halaran sa Betel.[d] Pungalon ko ang mga sulosungay nga mga pamusod sang halaran[e] kag magakalahulog ini sa duta. 15 Pagagub-on ko ang ila mga balay nga para sa tigtulugnaw kag mga balay nga para sa tig-ilinit. Pagagub-on ko man ang ila malahalon nga mga balay.[f] Gani madamo sang ila mga balay ang magakalaguba. [g] Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.”

Notas al pie

  1. 3:9 Ashdod: Ang Ashdod isa sa mga nagapanguna nga siyudad sang Filistia kag nagarepresentar sang bug-os nga nasyon sang Filistia.
  2. 3:9 Samaria: Amo ini ang kapital sang Israel kag nagarepresentar sang bug-os nga ginharian sang Israel.
  3. 3:12 Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sa ulihi nga bahin sang sini nga bersikulo.
  4. 3:14 Betel: Isa ka lugar sa Israel nga ginasimbahan.
  5. 3:14 Pungalon… halaran: suno sa I Hari 1:50 kag 2:28, ang tawo nga ginahingabot ang iya kabuhi puwede nga magkapot sa mga sulosungay nga mga pamusod sang halaran, kag wala sing may mag-ano sa iya. Gani ang mga ginasaligan sang mga taga-Israel nga magprotektar sa ila gub-on sang Ginoo.
  6. 3:15 malahalon nga mga balay: sa literal, mga balay nga may mga parte nga hinimo halin sa bangkil sang elepante.
  7. 3:15 Gani madamo sang ila mga balay ang magakalaguba: ukon, Kag pagagub-on ko ang ila dalagko nga mga balay.