Chinese Contemporary Bible (Simplified)

路加福音 21

穷寡妇的奉献

1耶稣抬头观看,见有钱人正把捐项投进奉献箱里, 又见一个穷寡妇投进两个小铜钱, 就说:“我实在告诉你们,这位穷寡妇奉献的比其他人都多。 因为他们不过奉献了自己剩余的,但这穷寡妇却奉献了她赖以为生的一切。”

预言将来的事

有些人正在谈论由精美的石头和珍贵的供物所装饰的圣殿, 耶稣说:“你们现在所见到的,将来有一天要被完全拆毁,找不到两块叠在一起的石头。”

他们问:“老师,这些事什么时候会发生呢?发生的时候有什么预兆呢?”

耶稣回答说:“你们要小心提防,不要被迷惑。因为将来会有许多人冒我的名来,说,‘我就是基督’,或说,‘时候到了’,你们切勿跟从他们。 你们听见打仗和叛乱的事,不要害怕,因为这些事一定会先发生,但末日将不会立刻来临。”

10 耶稣接着说:“民族将与民族互斗,国家将与国家相争, 11 将有大地震,各处将有饥荒和瘟疫,天上也将出现恐怖的景象和大异兆。

12 “这些事情出现之前,人们要拘捕你们,迫害你们,把你们押到会堂和监牢,你们将为了我的名而被君王和官长审问。 13 那时,正是你们为我做见证的好机会。 14 你们要立定心志,不要为怎样申辩而忧虑, 15 因为我会赐给你们口才、智慧,使你们的仇敌全无反驳的余地。 16 你们将被父母、弟兄、亲戚、朋友出卖,你们有些人会被他们害死。 17 你们将为我的名而被众人憎恨, 18 但你们连一根头发也不会失落。 19 你们只要坚忍到底,必能保全自己的灵魂。

20 “你们看见耶路撒冷被重兵包围时,就知道它被毁灭的日子快到了。 21 那时,住在犹太地区的人要赶快逃到山上去,住在城里的人要跑到城外,住在乡村的人不要进城, 22 因为那是报应的日子,要应验圣经的全部记载。 23 那时,孕妇和哺育婴儿的母亲们可就遭殃了!因为将有大灾难降在这地方,烈怒要临到这些人民。 24 他们要死在刀剑之下,要被掳到外国去。耶路撒冷要被外族人蹂躏,直到外族人肆虐的日期满了为止。

25 “日月星辰必显出异兆,怒海汹涌、波涛翻腾,令各国惊恐不安。 26 天体必震动,人类想到世界要面临的事都吓得魂不附体。 27 那时,他们要看见人子驾着云、带着能力和极大的荣耀降临。 28 当这些事发生时,你们要昂首挺胸,因为你们蒙救赎的日子近了。”

警醒祷告

29 耶稣又讲了一个比喻:“看看无花果树和其他树木吧。 30 当你们看见树木发芽长叶时,就知道夏天近了。 31 同样,当你们看见这些事情发生时,就知道上帝的国近了。

32 “我实在告诉你们,这个世代还没有过去,这一切都要发生。 33 天地都要消逝,但我的话永不消逝。

34 “你们要小心,不要被宴乐、醉酒和人生的挂虑所拖累,免得那日子像网罗般突然临到你们, 35 因为那日子将要这样临到世上每一个人。 36 你们要时刻警醒,常常祷告,使你们能逃过这一切将要发生的灾难,并能站在人子面前。”

37 耶稣每天在圣殿里讲道,晚上则到城外的橄榄山上过夜。 38 百姓一早都赶去圣殿听祂的教导。

Slovo na cestu

Lukáš 21

Chudá vdova dává vše, co má

1Ježíš pozoroval, jak zámožní lidé vhazují peníze do chrámové pokladny. Přišla také jedna chudá vdova a vhodila tam dvě nepatrné mince. Ježíš k tomu poznamenal: „Tato chudá vdova dala vlastně více než kterýkoliv z těch boháčů. Ti darovali jen to, co mohli snadno postrádat, ale ta žena obětovala všechny své peníze, vše, co měla na živobytí.“

Ježíš vypráví o budoucnosti

Někteří se obdivovali, z jakého pěkného kamene je chrám vystavěn a jak je nádherně vyzdoben. Ježíš ale řekl: „Přijdou dny, kdy ze všeho, čemu se teď obdivujete, nezůstane kámen na kameni, všechno to bude rozbořeno.“ Zeptali se ho: „Mistře, kdy se to stane? Budou tomu předcházet nějaká znamení?“ Odpověděl: „Nedejte se nikým svést. Mnozí přijdou a budou se prohlašovat za Mesiáše. Budou říkat: ‚Čas se naplnil.‘ Ale nevěřte jim. Až uslyšíte o různých válkách a povstáních, neděste se. To vše musí přijít, ale ještě to nebude konec světa.“ 10 A dodal: „Znepřátelí se národy i státy. 11 Budou velká zemětřesení a z různých stran přijdou zprávy o hladu, nakažlivých nemocech, hrůzách a nezvyklých úkazech na obloze. 12 Ale než k tomu dojde, nastane ještě doba velkého pronásledování. Budou vás vláčet před soudy, vodit před krále a vladaře, uvrhnou vás do vězení, a to všechno proto, že jste uvěřili ve mne. 13 To bude vaše příležitost, abyste se ke mně přiznali. 14 Nepřipravujte si předem svoji obhajobu. 15 Já vám v té chvíli vnuknu pravá slova i vhodné argumenty, které vaše protivníky umlčí. 16 Někdy vás zradí i vlastní rodiče, sourozenci, příbuzní a přátelé. A některé z vás dokonce vydají i na smrt. 17 Budete v nenávisti, protože se ke mně hlásíte. 18 Ale nebojte se, ani jeden vlas z hlavy neztratíte zbytečně. 19 Jen vydržte, získáte život! 20 Až uvidíte, že se kolem Jeruzaléma stahují vojska, pak přišla chvíle, kdy bude zpustošen. 21 Koho to zastihne v Judsku, ať uprchne do hor. Kdo bude v Jeruzalémě, ať se pokusí rychle z něho utéci, a kdo bude mimo, ať se do něho nevrací. 22 To budou dny trestu a splní se vše, co o tom napsali proroci. 23 Zle bude v těch dnech těhotným ženám a kojícím matkám. Velké strádání čeká tento národ, protože Boží hněv je namířen proti němu. 24 Mnozí budou zabiti, mnozí odvlečeni do otroctví po celé říši; v Jeruzalémě se budou roztahovat pohané, ale i na ně nakonec dojde.

Ježíš hovoří o svém návratu

25 Na konci času vyměřeného lidstvu se objeví na slunci, měsíci i hvězdách zvláštní úkazy. 26 Lidé na zemi budou prožívat velikou úzkost a události se na ně budou valit jako vzedmuté moře. Smrtelný strach zachvátí celý svět. I stálost řádů ve vesmíru bude narušena. 27 A tehdy uvidí přicházet Syna člověka v oblaku s královskou mocí a slávou. 28 Až se to všechno začne dít, vzmužte se a hleďte vzhůru, protože vaše konečné vysvobození bude již blízko.“ 29 Ještě jim to zdůraznil přirovnáním: „Všimněte si fíkovníku nebo kteréhokoliv jiného stromu. 30 Když vyraší listí, sami dobře víte, že se blíží léto. 31 Zrovna tak, až uvidíte všechna znamení, o kterých jsem s vámi mluvil, poznáte, že se blíží Boží království ve své plné moci. 32 Říkám vám, že ještě tato generace uvidí, jak se má slova začínají plnit. 33 Nebe i země jednou skončí, ale má slova nikdy neztratí svou platnost.

Ježíš vyzývá k bdělosti

34-35 Dejte si na sebe pozor! Nedopusťte, aby vaše mysl byla otupena nestřídmostí, opilstvím a starostmi o živobytí. Pak by vás ten den zastihl jako past, ze které nikdo nepřipravený neunikne. 36 Buďte proto na stráži, modlete se, abyste unikli hrůzám, které mají přijít, a mohli nakonec obstát před Synem člověka.“ 37 Ve dne učil Ježíš v chrámu a večer odcházel na Olivovou horu a zůstával tam přes noc. 38 Už časně ráno přicházeli lidé do chrámu, aby mu naslouchali.