Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 99

上帝是圣洁的君王

1耶和华掌权,万民当战抖;
祂坐在基路伯天使之上,
大地当战抖。
耶和华在锡安伟大无比,
超越万邦。
万国要赞美你伟大而可畏的名,
你是圣洁的。
你是大能的君王,
喜爱正义,维护公平,
在雅各家秉公行义。
要尊崇我们的上帝耶和华,
俯伏在祂脚凳前敬拜,
祂是圣洁的。
祂的祭司中有摩西和亚伦,
呼求祂的人中有撒母耳。
他们求告耶和华,
祂就应允他们。
祂在云柱中向他们说话,
他们遵守祂赐下的法度和律例。
耶和华,我们的上帝啊,
你应允了他们,
向他们显明你是赦罪的上帝,
但也惩罚他们的罪恶。
要尊崇我们的上帝耶和华,
在祂的圣山上敬拜祂,
因为我们的上帝耶和华是圣洁的。

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 99

1องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงครอบครอง ประชาชาติทั้งหลายจงครั่นคร้าม
พระองค์ประทับบนบัลลังก์ระหว่างเครูบ แผ่นดินโลกจงสั่นสะท้าน
องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ประทับในศิโยนทรงยิ่งใหญ่
พระองค์ทรงเป็นที่เทิดทูนเหนือมวลประชาชาติ
ให้พวกเขาสรรเสริญพระนามอันยิ่งใหญ่และน่าเกรงขามของพระองค์
พระองค์ทรงบริสุทธิ์

จอมกษัตริย์องค์นี้ทรงฤทธิ์ พระองค์ทรงรักความยุติธรรม
พระองค์ได้ทรงสถาปนาความเสมอภาคไว้
พระองค์ทรงกระทำ
สิ่งที่ยุติธรรมและถูกต้องในอิสราเอล[a]
จงยกย่องเทิดทูนพระยาห์เวห์พระเจ้าของเรา
จงกราบนมัสการที่แท่นรองพระบาทของพระองค์
พระองค์ทรงบริสุทธิ์

โมเสสและอาโรนอยู่ในกลุ่มปุโรหิตของพระองค์
ซามูเอลเป็นคนหนึ่งในกลุ่มผู้ร้องทูลออกพระนามของพระองค์
พวกเขาร้องทูลต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า
และพระองค์ทรงตอบพวกเขา
พระองค์ตรัสกับพวกเขาจากเสาเมฆ
เขาเหล่านั้นเชื่อฟังกฎเกณฑ์และกฎหมายที่พระองค์ประทานแก่พวกเขา

ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลาย
พระองค์ทรงตอบเขาเหล่านั้น
ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงให้อภัยสำหรับอิสราเอล[b]
แม้ทรงลงโทษเมื่อพวกเขาทำผิด[c]
จงเทิดทูนพระยาห์เวห์พระเจ้าของเรา
และนมัสการที่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์
เพราะพระยาห์เวห์พระเจ้าของเราทรงบริสุทธิ์

Notas al pie

  1. 99:4 ภาษาฮีบรูว่ายาโคบ
  2. 99:8 ภาษาฮีบรูว่าพวกเขา
  3. 99:8 หรือทรงเป็นผู้แก้แค้นต่อคนที่ผิดต่อเขา