Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 95

赞美上帝之歌

1来吧,让我们向耶和华歌唱,
向拯救我们的磐石欢呼。
让我们怀着感恩的心来到祂面前,
向祂高唱赞美诗。
因为耶和华是伟大的上帝,
是众神明之上的大君王。
祂掌管地的深处,
祂拥有山的高峰。
海洋属于祂,是祂创造的,
陆地也是祂造的。
来吧,让我们俯伏敬拜,
在创造我们的耶和华面前跪下。
因为祂是我们的上帝,
我们是祂照管的子民,
是祂牧放的羊群。

你们今日若听见祂的声音,
不可像你们祖先在米利巴,
在旷野的玛撒那样心里顽固。
耶和华说:“虽然他们见过我的作为,
却仍然试探我。
10 所以,我憎恶他们四十年之久,
我说,‘他们偏离正路,不遵行我的命令。’
11 因此我在怒中起誓说,
‘他们绝不可进入我的安息!’”

Nkwa Asem

Nnwom 95

Ayeyi dwom

1Bra na yɛnkamfo Awurade! Momma yɛnto ahosɛpɛw dwom mma Onyankopɔn a ɔbɔ yɛn ho ban no! Momma yɛmfa aseda mmra n’anim, na monto ahosɛpɛw nnwom nkamfo no. Efisɛ, Awurade yɛ Otumfoɔ Nyankopɔn, ɔhene tumfoɔ wɔ anyame nyinaa so. Odi asase nyinaa so hene fi ɔbodan a emu ware yi so kosi bepɔw a ɛware yi so. Odi ɛpo a ɔbɔe so ne asase a ɔno ara yɛe so. Mommra, momma yɛnkotow nsom no. Momma yɛnkotow Awurade yɛn yɛfo no! Ɔyɛ yɛn Nyankopɔn; yɛyɛ nnipa a ɔhwɛ yɛn; nguankuw a ɔhwɛ wɔn. Muntie asɛm a ɔka nnɛ a ɛka se,

“Monnyɛ kɔnsenee sɛnea mo agyanom yɛe wɔ Meriba; sɛnea wɔyɛe wɔ Masa sare so hɔ no. Ɛhɔ na wɔsɔɔ me hwɛe a nso na wonim nea meyɛ maa wɔn no. 10 Mfe aduanan na wɔn ho yɛ me ahi. Mekae se, ‘Sɛ na wɔyɛ nkontompofo! Wɔanni me mmara so.’ 11 Me bo fuwii na mekaa ntam se, ‘Morenkɔ asase a anka mede bɛma mo ama moahome wɔ so no so da.’”