Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 90

卷四:诗篇90—106

上帝与世人

上帝的仆人摩西的祈祷。

1主啊,
你是我们世世代代的居所。
群山尚未诞生,
大地和世界还未形成,
从亘古到永远,你是上帝。
你叫人归回尘土,
说:“世人啊,归回尘土吧。”
在你眼中,
千年如一日,又如夜里的一更。
你像急流一般把世人冲走,
叫他们如梦消逝。
他们像清晨的嫩草,
清晨还生机盎然,
傍晚就凋谢枯萎。
你的怒气使我们灭亡,
你的愤怒使我们战抖。
你知道我们的罪恶,
对我们隐秘的罪了如指掌。
我们活在你的烈怒之下,
一生就像一声叹息飞逝而去。
10 我们一生七十岁,
强壮的可活八十岁,
但人生最美好的时光也充满劳苦和愁烦,
生命转瞬即逝,
我们便如飞而去。
11 谁明白你愤怒的威力?
有谁因为明白你的烈怒而对你心存敬畏呢?
12 求你教导我们明白人生有限,
使我们做有智慧的人。
13 耶和华啊,我还要苦候多久呢?
求你怜悯你的仆人。
14 求你在清晨以慈爱来满足我们,
使我们一生欢喜歌唱。
15 你使我们先前经历了多少苦难和不幸的岁月,
求你也赐给我们多少欢乐的岁月。
16 求你让仆人们看见你的作为,
让我们的后代看见你的威荣。
17 愿主——我们的上帝恩待我们,
使我们所做的亨通,
使我们所做的亨通。

Nkwa Asem

Nnwom 90

NKYƐM A ƐTO SO ANAN

NNWOM 90-106

Onyankopoɔn ne onipa

1O Awurade, wo na daa nyinaa woayɛ yɛn tenabea. Ansa na wɔrebɛbɔ nkoko anaa wiase no, na woyɛ Onyankopɔn teasefo, na wobɛyɛ Onyankopɔn daa daa.

Woka kyerɛ onipa se ɔnkɔ ne tebea dedaw mu. Wosesaa no ma ɔbɛyɛɛ mfutuma. Mfe apem yɛ wo sɛ da koro. Wofa no sɛ nnera a etwaam no; anaa anadwo mu dɔnhwerew tiaa bi. Wosoaa yɛn kɔe sɛ nsuyiri; yɛntena hɔ nkyɛ sɛ ɔdae mpo. Yɛte sɛ afifide a yɛyɛ frɔmm anɔpa na enyin na ɛyɛ fɛfɛ na ɛwo na ewu anwummere. W’abufuw asɛe yɛn. W’abufuw abɔ yɛn hu. Wode yɛn bɔne gu w’anim; wuhu yɛn kokoam bɔne nyinaa. W’abufuw twa yɛn nkwa nna so; ɛpa te sɛ asomsɛm.

10 Yɛn mfirihyia mu nna, emu wɔ mfe aduɔson, na sɛ ɛboro so a, na ɛredu aduɔwɔtwe, na emu ahohoahoade yɛ ɔhaw ne awerɛhow. Ɛnkyɛ na nkwa asa na yɛkɔ. 11 Hena na waka w’abufuw mu tumi nyinaa ahwɛ da? Hena na onim ehu ko a ɛwɔ w’abufuw mu?

12 Ma yenhu yɛn nna kan sɛnea ɛte, na yɛanya nyansa koma. 13 W’abufuw bɛkyɛ akosi bere bɛn? O Awurade, hu w’asomfo mmɔbɔ! 14 Anɔpa biara, fa wo dɔ a ɛwɔ hɔ daa no hyɛ yɛn mu sɛnea ɛbɛyɛ a yɛbɛto dwom na yɛn ani agye wɔ yɛn nkwanna nyinaa mu. 15 Mprempren, ma yɛn ahotɔ te sɛ nea mfe a yɛwɔ ahoyeraw mu no woma yedii awerɛhow no pɛ. 16 Ma yɛn a yɛyɛ w’asomfo nhu wo nneyɛe a tumi wɔ mu no, na ma yɛn asefo nhu w’anuonyam mu tumi no. 17 Awurade yɛn Nyankopɔn, wo nhyira mmra yɛn so. Nea yɛyɛ biara, ma ɛnyɛ ye.