Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 88

求上帝眷顾

可拉后裔的诗,就是以斯拉人希幔的训诲诗,交给乐长,调用“麻哈拉利暗俄”[a]

1耶和华,拯救我的上帝啊,
我昼夜不停地呼求你。
求你垂听我的祷告,
倾听我的呼求。
我饱经患难,
生命在死亡的边缘。
我被列在下坟墓的人中,
我的精力耗尽。
我被扔在死人中,
如同被杀的人躺在坟墓里,
被你遗忘,不再蒙你眷顾。
你已经把我扔在漆黑的深渊。
你的烈怒重重地压着我,
如汹涌波涛把我淹没。(细拉)

你使我众叛亲离,遭人唾弃。
我陷入困境,无路可逃。
我的眼睛因哭泣而视力模糊。
耶和华啊,我天天呼求你,
举手向你呼求。
10 你要行神迹给死人看吗?
死人会起来赞美你吗?(细拉)
11 坟墓里的死人怎能宣扬你的慈爱呢?
灭亡的人怎能传扬你的信实呢?
12 黑暗之地有谁知道你的神迹呢?
在被遗忘之地有谁知道你的公义作为呢?
13 耶和华啊,我向你呼求,
我在清晨向你祷告。
14 耶和华啊,你为何弃绝我?
为何掩面不理我?
15 我从小受苦,几乎丧命。
你使我惊恐不已,陷入绝望。
16 你的烈怒吞噬了我,
你可怕的攻击毁灭了我。
17 这些灾难如洪涛整天环绕我,
彻底围住我。
18 你使我的亲朋好友离我而去,
只有黑暗与我相伴。

Notas al pie

  1. 88:0 麻哈拉利暗俄”意为“受苦”。

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 88

Salimo la ana a Kora. Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Potsata mayimbidwe a nyimbo yoti: “Pa Matenda ndi pa Mazunzo.” Ndakatulo ya Hemani, wa banja la Ezara.

1Inu Yehova, Mulungu amene mumandipulumutsa,
    usana ndi usiku ndimalira pamaso panu.
Pemphero langa lifike pamaso panu;
    tcherani khutu lanu kuti mumve kulira kwanga.

Pakuti ndili ndi mavuto ambiri
    ndipo moyo wanga ukuyandikira ku manda.
Ndikuwerengedwa pamodzi ndi iwo amene akutsikira ku dzenje;
    ndine munthu wopanda mphamvu.
Ndayikidwa pambali pamodzi ndi anthu akufa,
    monga ophedwa amene agona mʼmanda,
amene Inu simuwakumbukiranso,
    amene achotsedwa pa chisamaliro chanu.

Mwandiyika pansi pa dzenje penipeni,
    mʼmalo akuya a mdima waukulu.
Ukali wanu ukundipsinja kwambiri,
    mwandiopseza kwambiri ndi mafunde anu onse.
            Sela
Mwandichotsa pakati pa abwenzi anga enieni
    ndipo mwachititsa kuti ndikhale chonyansa kwa iwo.
Ndatsekerezedwa ndipo sindingathe kuthawa;
    maso anga ada ndi chisoni.

Ndimayitana Inu Yehova tsiku lililonse;
    ndimakweza manja anga kwa Inu.
10 Kodi mumaonetsa zozizwitsa zanu kwa anthu akufa?
    Kodi iwo amene afa amaukanso ndi kutamanda Inu?
            Sela
11 Kodi chikondi chanu chimalalikidwa mʼmanda,
    za kukhulupirika kwanu ku malo a chiwonongeko?
12 Kodi zozizwitsa zanu zimadziwika ku malo a mdima,
    kapena ntchito zanu zolungama ku dziko la anthu oyiwalika?

13 Inu Yehova, Ine ndimalirira thandizo;
    mmawa mapemphero anga amafika pamaso panu.
14 Inu Yehova nʼchifukwa chiyani mukundikana
    ndi kundibisira nkhope yanu?

15 Kuyambira ubwana wanga ndakhala ndikuzunzika pafupi kufa;
    ndakhala ndikuchita mantha ndipo ndine wothedwa nzeru.
16 Ukali wanu wandimiza;
    zoopsa zanu zandiwononga.
17 Tsiku lonse zimandizungulira ngati chigumula;
    zandimiza kwathunthu.
18 Inu mwatenga anzanga ndi okondedwa anga kuwachotsa pamaso panga;
    mdima ndiye bwenzi langa lenileni.