Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 86

祈求上帝施恩

大卫的祈祷。

1耶和华啊,我穷苦无助,
求你垂听我的祷告,应允我。
求你保护我的性命,
因为我忠于你。
你是我的上帝,我信靠你,
求你拯救仆人。
主啊,我终日向你呼求,
求你怜悯我。
主啊,我的心仰望你,
求你赐我欢乐。
主啊,你良善仁慈,乐意赦免,
以无限的慈爱待一切求告你的人。
耶和华啊,求你听我的祷告,
垂听我的恳求。
患难之时,我要向你呼求,
因为你必应允我。
主啊,
众神明中没有一位能与你相比,
你的作为无与伦比。
主啊,
你创造的万国都要来敬拜你,
将荣耀归给你的名。
10 因为你伟大无比,行事奇妙,
唯有你是上帝。
11 耶和华啊,求你教我行你的道,
我要行在你的真理中,
求你使我一心敬畏你。
12 主——我的上帝啊,
我要全心全意地赞美你,
我要永远将荣耀归给你的名。
13 因为你深爱我,
从阴间的深处拯救了我。
14 上帝啊,狂傲的人攻击我,
一群凶残之徒要杀害我,
他们藐视你。
15 但主啊,
你是有怜悯和恩典的上帝,
不轻易发怒,充满慈爱,
无比信实。
16 求你垂顾我,怜悯我,
赐力量给你的仆人,
拯救你婢女的儿子。
17 求你赐下恩待我的凭据,
使那些恨我的人见状就抱愧蒙羞,
因为你耶和华帮助我、安慰我。

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 86

Pemphero la Davide.

1Ndimvereni Yehova ndipo mundiyankhe,
    pakuti ndine wosauka ndi wosowa.
Yangʼanirani moyo wanga, pakuti ndine wodzipereka kwa Inu.
    Inu ndinu Mulungu wanga;
    pulumutsani mtumiki wanu amene amadalira Inu.
Inu ndinu Mulungu wanga.
Mundichitire chifundo, Inu Ambuye,
    pakuti ndikuyitana Inu tsiku lonse.
Bweretsani chimwemwe kwa mtumiki wanu, Ambuye,
    pakuti ndimadalira Inu.

Inu Ambuye, ndinu wokhululuka ndi wabwino,
    wodzaza ndi chikondi kwa onse amene amayitana Inu.
Yehova imvani pemphero langa;
    mvetserani kulira kwanga kofuna chifundo.
Pa tsiku la mavuto anga ndidzayitana Inu,
    pakuti Inu mudzandiyankha.

Pakati pa milungu palibe wina wofanana nanu Ambuye;
    palibe ntchito zolingana ndi ntchito zanu.
Mitundu yonse ya anthu imene munayipanga
    idzabwera ndi kudzalambira pamaso panu Ambuye;
    iwo adzabweretsa ulemerero pa dzina lanu.
10 Pakuti ndinu wamkulu ndipo mumachita zodabwitsa;
    Inu nokha ndiye Mulungu.

11 Ndiphunzitseni njira yanu Yehova,
    ndipo ndidzayenda mʼchoonadi chanu;
patseni mtima wosagawikana
    kuti ndilemekeze dzina lanu.
12 Ndidzakutamandani Ambuye Mulungu wanga, ndi mtima wanga wonse;
    ndidzalemekeza dzina lanu kwamuyaya.
13 Pakuti chikondi chanu nʼchachikulu kwa ine;
    mwandipulumutsa ku malo ozama a manda.

14 Inu Mulungu wanga, anthu odzikuza akundithira nkhondo;
    anthu ankhanza akufuna kundipha,
    amene salabadira za Inu.
15 Koma Ambuye ndinu Mulungu wachifundo ndi wokoma mtima,
    wosakwiya msanga, wodzaza ndi chikondi ndi wokhulupirika.
16 Tembenukirani kwa ine ndipo ndichitireni chifundo;
    perekani mphamvu zanu kwa mtumiki wanu
    ndipo pulumutsani mwana wa mdzakazi wanu.
17 Mundionetse chizindikiro cha ubwino wanu
    kuti adani achione ndi kuchititsidwa manyazi,
    pakuti Yehova mwandithandiza ndi kunditonthoza.