Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 81

歌颂上帝的恩惠

亚萨的诗,交给乐长,用迦特乐器。

1要歌颂赐我们力量的上帝,
向雅各的上帝欢呼。
要唱诗,击鼓,弹起琴瑟。
要在我们过节的朔日和望日[a]吹响号角。
这是以色列的律例,
是雅各的上帝所定的法令。
上帝攻击埃及的时候,
为约瑟立下此法度。
我在那里听见陌生的声音说:
“我卸下了你肩上的重担,
使你的双手不再做苦工,
你在苦难中向我呼求,
我就拯救了你,
从雷声隆隆的密云中应允了你。
我在米利巴泉边考验你。(细拉)
我的子民啊,
要听我的警告。
以色列人啊,
但愿你们听从我的话。
你们断不可供奉别的神明,
也不可向外族的神明下拜,
10 我是你们的上帝耶和华,
曾把你们带出埃及。
张开你们的口吧,
我必使你们饱足。
11 我的子民却不肯听我的话,
以色列不愿意顺从我。
12 因此我就任凭他们顽固不化,
为所欲为。
13 但愿我的子民肯听从我,
以色列人肯遵行我的道。
14 那时,我必迅速制服他们的敌人,
伸手攻击他们的仇敌。
15 憎恶我的人要在我面前屈膝投降,永远沉沦。
16 我要以上好的麦子供养我的子民,
让他们饱享磐石间的蜂蜜。”

Notas al pie

  1. 81:3 朔日和望日”即每月的初一和十五。

Nkwa Asem

Nnwom 81

Dapɔnna Dwom

1To ahosɛpɛw dwom ma Awurade, yɛn hwɛfo. To ayeyi dwom ma Yakob Nyankopɔn.

Mumfi nnwonto no ase na mommɔ mpintin. Mommɔ nnwom a ɔyɛ dɛ wɔ sanku ne bɛnta so. Monhyɛn torobɛnto mma afahyɛ no bere a ɔsram apue foforo na wanyin no. Eyi yɛ Israel mmara; ɛyɛ mmara a efi Yakob Nyankopɔn nkyɛn. Bere a okotuaa Misraim asase no na ɔhyɛɛ mmara no maa Israelfo. Metee nne bi a minnim na ɛka se, “Miyii nnosoa no fii mo akyi. Mema mosoɛɛ mo ntayaa no. Bere a mowɔ ɔhaw mu no, mofrɛɛ me, na migyee mo nkwa. Mifii me hintabea a ɛwɔ ahum mu no gyee mo so. Mesɔɔ mo hwɛe wɔ Meriba nsu ho. Me nkurɔfo, muntie me kɔkɔbɔ yi. Mepɛ sɛ Israel tie me. Ɛnsɛ sɛ mosom anyame foforo. 10 Mene mo Awurade, mo Nyankopɔn a oyii mo fii Misraim asase so no. Mummue mo anom na mɛhyɛ mu ma. 11 Nanso me nkurɔfo rentie me. Israel rentie me. 12 Enti ma wɔmfa wɔn kɔnsenee akwan no so na wɔnyɛ nea wɔpɛ sɛ wɔyɛ biara.

13 “Mepɛ sɛ me nkurɔfo tie me. Mepɛ sɛ wodi m’asɛm so. 14 Anka medi wɔn atamfo nyinaa so ntɛm. 15 Wɔn a wɔtan me no de suro bɛkotow me osuro so; wɔn asotwe bɛtena hɔ daa daa. 16 Nanso mɛma mo esiam a ɛyɛ fɛ adi na mama mo ɛwo a ano yɛ mmerɛw aka ho.