Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 80

为国家复兴祈求

亚萨的诗,交给乐长,调用“作证的百合花”。

11-2 以色列的牧者啊,
你像照顾羊群一样带领约瑟的子孙,
求你垂听我们的祈祷。
坐在基路伯天使之上的耶和华啊,
求你向以法莲、便雅悯和玛拿西发出光辉,
求你施展大能来拯救我们。
上帝啊,求你复兴我们,
用你脸上的荣光照耀我们,
使我们得救。
万军之上帝耶和华啊,
你因你子民的祷告而发怒,
要到何时呢?
你使我们以泪洗面,
以哀伤果腹,
又使我们成为邻国争夺的对象,
仇敌都嘲笑我们。
万军之上帝啊,
求你复兴我们,
用你脸上的荣光照耀我们,
使我们得救。
你从埃及带出一棵葡萄树,
赶走外族人,把它栽种起来。
你为它开垦土地,
它就扎根生长,布满这片土地。
10 它的树荫遮盖群山,
枝子遮蔽香柏树。
11 它的枝条延伸到地中海,
嫩枝伸展到幼发拉底河。
12 你为何拆毁了它的篱笆,
让路人随意摘取葡萄呢?
13 林中的野猪蹂躏它,
野兽吞吃它。
14 万军之上帝啊,
求你回来,
求你在天上垂顾我们这棵葡萄树,
15 这棵你亲手栽种和培育的葡萄树。
16 这树被砍倒,被焚烧,
愿你发怒毁灭仇敌。
17 求你扶持你所拣选的人,你为自己所养育的人。
18 我们必不再背弃你,
求你复兴我们,
我们必敬拜你。
19 万军之上帝耶和华啊,
求你复兴我们,
用你脸上的荣光照耀我们,
使我们得救。

Nkwa Asem

Nnwom 80

Ɔman foforoyɛ mpaebɔ

1Tie yɛn, O Israel guanhwɛfo; tie yɛn, wo nguan sohwɛfo panyin. Wo a wote w’ahengua a esi atakraboa ntaban so no, da wo ho adi kyerɛ Efraim, Benyamin ne Manase mmusuakuw no. Da w’ahoɔden adi; bra begye yɛn nkwa.

Fa yɛn san bra, O Onyankopɔn! Hu yɛn mmɔbɔ na yebenya nkwa. Wo bo befuw wo nkurɔfo mpaebɔ akosi bere bɛn, Otumfoɔ Awurade Nyankopɔn? Woama yɛn awerɛhow sɛ yenni ne nusu kuruwa kɛse ma sɛ yɛnnom. Ma aman a atwa yɛn ho ahyia no nko yɛn asase no so; yɛn atamfo kasa tia yɛn.

San fa yɛn bra, Otumfoɔ Nyankopɔn! Hu yɛn mmɔbɔ na wobegye yɛn nkwa. Wode bobe fi Misraim bae. Wopamoo aman foforo bi fii hɔ na wuduaa wɔ wɔn asase so. Wusiesiee baabi sɛnea ebenyin. Ne ntini no kɔɔ asase mu na ɛtrɛtrɛw asase no so nyinaa. 10 Ɛde ne nhwini kata nkoko so na n’abaa no kata sida nnua so. 11 N’abaa dennanee koduu ɛpo so kɔe ara koduu asu Efrata so. 12 Adɛn nti na wubuu ban a atwa ho ahyia no? Mprempren, obiara a ɔbɛfa hɔ no betumi awia n’aba no bi; 13 na kɔkɔte tiatia so na wuram mmom awe.

14 Otumfoɔ Nyankopɔn, dan w’ani hwɛ yɛn. Hwɛ yɛn fi soro hɔ; bra na begye wo nkurɔfo nkwa! 15 Begye bobe a wuduae na nkwa; saa bobe ketewa a woma enyin ahoɔden so no! 16 Yɛn atamfo ato mu gya atwa akyene; fa w’abufuw hwɛ wɔn na sɛe wɔn. 17 Hwɛ nnipa a woayi wɔn no so na bɔ wɔn ho ban; ɔman a wugyinaa no ahoɔden so no. 18 Yɛrennan yɛn ho mfi wo ho bio. Ma yɛn nkwa na yɛbɛkamfo wo.

19 Otumfoɔ Awurade Nyankopɔn, san fa yɛn bra. Hu yɛn mmɔbɔ na wobegye yɛn nkwa.