Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 80

为国家复兴祈求

亚萨的诗,交给乐长,调用“作证的百合花”。

11-2 以色列的牧者啊,
你像照顾羊群一样带领约瑟的子孙,
求你垂听我们的祈祷。
坐在基路伯天使之上的耶和华啊,
求你向以法莲、便雅悯和玛拿西发出光辉,
求你施展大能来拯救我们。
上帝啊,求你复兴我们,
用你脸上的荣光照耀我们,
使我们得救。
万军之上帝耶和华啊,
你因你子民的祷告而发怒,
要到何时呢?
你使我们以泪洗面,
以哀伤果腹,
又使我们成为邻国争夺的对象,
仇敌都嘲笑我们。
万军之上帝啊,
求你复兴我们,
用你脸上的荣光照耀我们,
使我们得救。
你从埃及带出一棵葡萄树,
赶走外族人,把它栽种起来。
你为它开垦土地,
它就扎根生长,布满这片土地。
10 它的树荫遮盖群山,
枝子遮蔽香柏树。
11 它的枝条延伸到地中海,
嫩枝伸展到幼发拉底河。
12 你为何拆毁了它的篱笆,
让路人随意摘取葡萄呢?
13 林中的野猪蹂躏它,
野兽吞吃它。
14 万军之上帝啊,
求你回来,
求你在天上垂顾我们这棵葡萄树,
15 这棵你亲手栽种和培育的葡萄树。
16 这树被砍倒,被焚烧,
愿你发怒毁灭仇敌。
17 求你扶持你所拣选的人,你为自己所养育的人。
18 我们必不再背弃你,
求你复兴我们,
我们必敬拜你。
19 万军之上帝耶和华啊,
求你复兴我们,
用你脸上的荣光照耀我们,
使我们得救。

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 80

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Potsata mayimbidwe a “Kakombo wa Pangano.” Salimo la Asafu.

1Tcherani khutu Inu mʼbusa wa Israeli,
    Inu amene mumatsogolera Yosefe monga nkhosa;
Inu amene mumakhala pa mpando waufumu pakati pa akerubi, walani
    kwa Efereimu, Benjamini ndi Manase.
Utsani mphamvu yanu;
    bwerani ndi kutipulumutsa.

Tibwezereni mwakale Inu Mulungu;
    nkhope yanu itiwalire
    kuti tipulumutsidwe.

Inu Mulungu Wamphamvuzonse,
    mpaka liti mkwiyo wanu udzanyeka
    kutsutsana ndi mapemphero a anthu anu?
Mwawadyetsa buledi wa misozi;
    mwachitisa iwo kumwa misozi yodzaza mbale.
Mwachititsa kuti tikhale gwero la mikangano pakati pa anansi athu,
    ndipo adani athu akutinyoza.

Tibwezereni mwakale Inu Mulungu Wamphamvuzonse,
    nkhope yanu itiwalire
    kuti tipulumutsidwe.

Munatulutsa mpesa kuchoka ku Igupto;
    munathamangitsa anthu a mitundu ina ndi kuwudzala mpesawo.
Munawulimira munda wamphesawo,
    ndipo unamera ndi kudzaza dziko.
10 Mapiri anaphimbidwa ndi mthunzi wake,
    mikungudza yamphamvu ndi nthambi zake.
11 Unatambalitsa nthambi zake mpaka ku nyanja,
    mphukira zake mpaka ku mtsinje.

12 Chifukwa chiyani mwagwetsa makoma ake
    kuti onse amene akudutsa athyole mphesa zake?
13 Nguluwe zochokera mʼnkhalango zikuwononga
    ndipo zirombo za mthengo zimawudya.
14 Bweraninso kwa ife Inu Mulungu Wamphamvuzonse!
    Yangʼanani pansi muli kumwambako ndipo muone!
Uyangʼanireni mpesa umenewu,
15     muzu umene dzanja lanu lamanja ladzala,
    mwana amene inu munamukuza nokha.

16 Mpesa wanu wadulidwa ndi kutenthedwa ndi moto;
    pakudzudzula kwanu anthu anu awonongeka.
17 Dzanja lanu likhale pa munthu amene ali ku dzanja lanu lamanja,
    mwana wa munthu amene mwalera nokha.
18 Ndipo ife sitidzatembenukira kumbali kuchoka kwa Inu;
    titsitsimutseni ndipo tidzayitana pa dzina lanu.

19 Tibwezereni mwakale Inu Yehova Mulungu Wamphamvuzonse
    nkhope yanu itiwalire
    kuti tipulumutsidwe.