Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 79

祈求上帝拯救

亚萨的诗。

1上帝啊,
外族人侵占你的产业,
玷污你的圣殿,
使耶路撒冷沦为废墟。
他们把你仆人的尸体喂飞鸟,
把你忠心子民的尸体给野兽吃,
使耶路撒冷周围血流成河,
尸体无人埋葬。
我们成了列国羞辱的对象,
周围的人都嗤笑、讥讽我们。
耶和华啊,你向我们发怒,
要到何时呢?
难道要到永远吗?
你的怒火要烧到何时呢?
求你把烈怒撒向那些不承认你的列邦,
撒向那些不求告你的列国。
因为他们吞噬了雅各,
摧毁了他的家园。
求你不要向我们追讨我们祖先的罪,
愿你快快地怜悯我们,
因为我们已经落入绝望中。
拯救我们的上帝啊,
求你为了自己荣耀的名而帮助我们,
为你名的缘故拯救我们,
赦免我们的罪。
10 为何让列邦说:
“他们的上帝在哪里?”
求你让我们亲眼看见,
也让列邦都知道,
你为自己被害的子民申冤。
11 求你垂听被囚之人的哀叹,
求你用大能的臂膀留住死囚的性命。
12 主啊,我们的邻邦羞辱你,
求你以七倍的羞辱来报应他们。
13 这样,你的子民,你草场上的羊必永远称谢你,世代称颂你。

Nkwa Asem

Nnwom 79

Ɔmannyina mpaebɔ

1O Onyankopɔn, abosonsomfo akyɛ w’asase afa. Wɔagu wo fi kronkron no ho fi ama Yerusalem adan amamfo. Wogyaw wo nkurɔfo amu maa apete; wo nkoa amu, wogyaw maa wuram mmoa sɛ wɔnwe. Wohwiee wo nkurɔfo mogya gui sɛ nsu. Mogya hwie gui sɛ nsu wɔ Yerusalem na obi anka a obesie awufo no. Aman a atwa yɛn ho ahyia no kasa tia yɛn; wɔserew yɛn, di yɛn ho fɛw.

Awurade, wo bo befuw yɛn akosi daa daa? W’abufuw bɛkɔ so adɛw sɛ ogya? Dan w’abufuw kyerɛ aman a wɔnsom wo no ne wɔn a wɔmmɔ wo mpae no so. Efisɛ, wɔn na wɔakum wo nkurɔfo. Wɔn na wɔama wo man adan amamfo. Mfa yɛn agyanom bɔne so asotwe ntwe yɛn. Hu yɛn mmɔbɔ mprempren. Yɛn anidaso nyinaa asa. Boa yɛn, O Awurade, na gye yɛn nkwa. Gye yɛn na fa yɛn bɔne kyɛ yɛn wɔ w’anuonyam no nti. 10 Adɛn nti na ɛsɛ sɛ aman bisa yɛn se, “Mo Nyankopɔn wɔ he?” Ma yenhu sɛ woatwe aman a wohwiee w’asomfo mogya gui no aso. 11 Tie pene a nneduafo pene. Fa wo tumi kɛse no so gye wɔn a wɔabu wɔn kumfɔ no. 12 Awurade, tua aman a aka no so ka mpɛn ason wɔ kasatia a wɔakasa atia wo no so. 13 Na yɛn a yɛyɛ wo manfo a yɛyɛ wo nguan nso no, bɛda wo ase, akamfo wo daa nyinaa.