Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 77

患难中的安慰

亚萨的诗,照耶杜顿的做法,交给乐长。

1我呼求上帝,我高声呼求,
上帝垂听我的祷告。
我在困境中寻求主。
我整夜举手祷告,
我的心无法得到安慰。
我思想上帝,发出哀叹;
我默想,心灵疲惫不堪。(细拉)
你使我无法合眼,
我心乱如麻,默然无语。
我回想从前的日子,
那久远的岁月,
想起自己夜间所唱的歌。
我沉思默想,扪心自问:
“难道主要永远丢弃我,
不再恩待我了吗?
难道祂的慈爱永远消逝了吗?
祂的应许永远落空了吗?
难道上帝已忘记施恩,
在愤怒中收回了祂的慈爱吗?”(细拉)
10 于是我说:“我感到悲伤的是,
至高者已不再彰显大能。”
11 耶和华啊,我要回想你的作为,
回想你从前所行的奇事。
12 我要默想你所行的一切事,
思想你一切大能的作为。
13 上帝啊,你的作为全然圣洁,
有哪个神明像你一样伟大?
14 你是行奇事的上帝,
你在列邦中彰显你的大能。
15 你以大能救赎了你的子民,
就是雅各和约瑟的后代。(细拉)

16 上帝啊,海水看见你就战栗,

深渊看见你就颤抖。
17 云层倒出雨水,
天上雷霆霹雳,电光四射。
18 旋风中传来你的雷声,
你的闪电照亮世界,
大地颤抖震动。
19 你的道路穿越海洋,经过洪涛,
但你的足迹无人看见。
20 你借着摩西和亚伦的手引领你的子民,
如同牧人引领羊群。

Nkwa Asem

Nnwom 77

Amane mu awerɛkyekyere

1Misu dennen mefrɛ Onyankopɔn; misu dennen na otie me. Ɔhaw mu, mebɔ Awurade mpae; anadwo mu nyinaa, mema me nsa so bɔ mpae nanso me werɛ nkyekye. Sɛ midwen Onyankopɔn ho a, migu ahome; sɛ midwen komm a, mabasa mu bu. Ɔma me si pɛ anadwo nyinaa. Nsɛm haw me nti, mintumi nkasa.

Midwen nna a atwam no na mekae nna a atwam dedaw no. Anadwo mu no nyinaa midwenee yiye. Midwenee komm no, asɛm a mibisaa me ho ni, “Enti daa Awurade bɛpo yɛn saa? Afei n’ani rensɔ yɛn bio? Wagyae dɔ a ɔdɔ yɛn no? Na ne bɔhyɛ no, wagyae? Onyankopɔn werɛ afi sɛ obehu mmɔbɔ? Abufuw abesi n’ahummɔbɔ ananmu anaa?” 10 Afei mekae se, “Nea ɛhaw me titiriw koraa ne sɛ afei de, Onyankopɔn nni tumi bio.” 11 Mɛkae nneɛma akɛse a woyɛe no, Awurade; mɛkae anwonwade a woyɛɛ no tete no. 12 Medwen nea woayɛ no nyinaa ho. Medwen wo tumideyɛ no nyinaa ho komm. 13 Biribiara a woyɛ no, O Onyankopɔn, yɛ kronn; onyame bi nso nsen wo. 14 Woyɛ Onyankopɔn a woyɛ anwonwade; wokyerɛ wo tumi wɔ aman so.

15 Wonam wo tumi so gye wo nkurɔfo a wɔyɛ Yakob ne Yosef asefo no nkwa. 16 Bere a ɛpo huu wo no, esuroe, O Onyankopɔn, na ɛpo mu donkudonku no mpo wosowee. 17 Omununkum tɔɔ nsu; aprannaa paapae fii soro na anyinam tetew fii mmeae nyinaa. 18 W’aprannaa a ɛpaapaee no bobɔe na anyinam a ɛtetewee no maa wiase sɔɔ hann. Asase wosowee.

19 Wonantewee asorɔkye no mu; wutwaa ɛpo a ɛmu dɔ no, nanso wɔanhu w’anammɔn. 20 Wudii wo nkurɔfo anim sɛ oguanhwɛfo a, na Mose ne Aaron na na wɔka wɔn ho.