Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 76

上帝是胜利者

亚萨的诗,交给乐长,用弦乐器。

1上帝在犹大人人皆知,
在以色列威名远扬。
祂的家在耶路撒冷,
祂的居所在锡安山。
祂在那里摧毁敌人的火箭、
盾牌和刀剑等兵器。(细拉)

上帝啊,你荣耀无比,
你的威严超过亘古群山。
强敌被掳掠,他们倒地而亡,
再也不能还手。
雅各的上帝啊,你一斥责,
他们就人仰马翻。
唯有你当受敬畏。
你发怒的时候,
谁能在你面前站立呢?
8-9 上帝啊,
你从天上宣告审判。
你施行审判,
拯救世上一切受苦之人时,
大地一片恐惧静默。(细拉)

10 你向人类发怒为你带来荣耀,
你准备发尽你的烈怒。
11 你们要向你们的上帝耶和华许愿、还愿,
愿四周的邻邦都带礼物来献给当受敬畏的主。
12 祂挫败首领的傲气,
世上的君王都敬畏祂。

Nkwa Asem

Nnwom 76

Nkonimdifo Nyankopɔn

1Wonim Onyankopɔn wɔ Yuda. Wɔhyɛ ne din anuonyam wɔ Israel. Ɔwɔ ofi wɔ Yerusalem; ɔte Sion Bepɔw so. Ɛhɔ na obubuu atamfo agyan, wɔn kyɛm, wɔn nkrante ne wɔn akode nyinaa.

O Onyankopɔn, w’anuonyam so! Wufi mmepɔw no a wudii w’atamfo so no so reba wo tumi so. Woagye wɔn asraafo akokoduru no ho nneɛma nyinaa ama wɔada awufo nna. Wɔn ahoɔden ne wɔn nyansa nyinaa yɛɛ kwa. Wobɔɔ wɔn hu no, O Yakob Nyankopɔn, apɔnkɔ no ne wɔn sotefo nyinaa wuwui. Na wo Awurade de, obiara suro wo. Sɛ wo bo fuw a, obi ntumi nnyina w’anim. Wubu atɛn fi soro; wiase suroe na ɛyɛɛ dinn, bere a wosɔre buu atɛn a wode gyee wɔn a wɔhyɛ wɔn so no no. 10 Nnipa abufuw de ayeyi a ɛdɔɔso brɛɛ wo. Wɔn a wɔanwu ɔko no mu no, bɛhyɛ wo fa no nyinaa bi.

11 Nea wode ahyɛ Awurade wo Nyankopɔn bɔ no, fa ma no. Aman a mobɛn nyinaa mommrɛ no akyɛde. 12 Onyankopɔn ma nnipa suro no; ɔbrɛ ahenemma ahantanfo ase, na ɔbɔ ahene akɛse hu.