Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 72

为君王祈祷

所罗门的诗。

1上帝啊,
求你将你的公正赐给王,
将你的公义赐给王的儿子。
让他凭公义审判你的子民,
按公平对待那些贫苦的人。
愿大山给百姓带来繁荣,
小山带来公义。
愿他保护百姓中受苦的人,
拯救贫穷的人,打倒欺压者。
只要日月尚存,
愿百姓永远敬畏你。
愿他的统治如春雨降在新割过的草场上,
又像甘霖滋润大地。
在他统治之下,
愿义人兴旺,国富民强,
如月长存。
愿他的疆域横跨洋海,
从幼发拉底河直到地极。
愿旷野的居民都来向他下拜,
敌人都扑倒在尘土中。
10 愿他施、示巴和西巴的君王都来纳贡称臣。
11 愿君王都敬拜他,
万国都事奉他。

12 贫穷人呼求,他便搭救;
困苦人无助,他就伸出援手。
13 他怜悯软弱和贫困的人,
拯救贫困人的性命。
14 他要救他们脱离别人的压迫和暴力,
因为他爱惜他们的生命。
15 愿王寿命长久,
愿人们将示巴的金子献给他,
不断为他祷告,
终日称颂他。
16 愿遍地五谷丰登,
山顶上出产丰富,
如黎巴嫩的密林。
愿各城人口稠密如原野的青草。
17 愿他的名流芳百世,如日长存。
愿万国都因他而蒙福,
都称颂他。
18 以色列的上帝耶和华当受称颂,
唯有祂行奇妙的事。
19 愿祂荣耀的名永受称颂!
愿普天下充满祂的荣耀。
阿们!阿们!
20 耶西的儿子大卫的祷告结束。

Nkwa Asem

Nnwom 72

Mpae a wɔbɔ ma ɔhene

1Kyerɛ ɔhene no na ommu w’atɛntrenee, O Onyankopɔn. Kyɛ no atemmu nyansa no bi sɛnea ɔde nokware bedi wo nkurɔfo so na wahwɛ wɔn a wɔremia wɔn no trenee mu. Asase no nkɔ so frɔmfrɔm. Ma trenee mmra asase no so. Ma ɔhene mmu ahiafo atɛn pa. Ma ɔmmoa ahiafo na onni wɔn a womia wɔn afɛfo so nkonim. Wo nkurɔfo nsom wo mmere dodow a owia bɔ yi, na ɔsram nso hyerɛn kɔsi daa daa yi.

Ma ɔhene no nyɛ sɛ osu a ɛtɔ wɔ afum, ɛnyɛ sɛ obosu a egugu asase no so. Ma trenee mmu so ne nkwa nna mu, na nkɔso mmɔ atenaseɛ mmere dodow a ɔsram kɔ so haran yi. N’ahenni befi po akosi po na afi Efrata akosi asase ano. Nnipa a wɔwɔ sare no so bɛkotow n’anim. N’atamfo bɛtow wɔn ho agu fam. 10 Sampanya ahene ne ɛhɔ supɔw no sofo bɛma no akyɛde. Arabia ahene ne Etiopia ahene bɛkyɛ no akyɛde. 11 Ahene nyinaa bɛkotow n’anim; aman nyinaa bɛsom no.

12 Ahiafo a wɔfrɛ no no, ogye wɔn ne mmɔborɔfo ne wɔn a wonni ahwɛfo nyinaa. 13 Ohu wɔn a wɔayɛ mmerɛw ne ahiafo mmɔbɔ. Ogye wɔn a ade ahia wɔn no nkwa. 14 Ogye wɔn fi ɔhyɛ ne basabasayɛ mu. Wɔn nkwa som no bo.

15 Ɔhene nkwa so! Wɔmfa sikakɔkɔɔ mfi Arabia mmrɛ no. Wɔmmɔ mpae mma no bere biara. Onyankopɔn nhyira nka no daa daa. 16 Aburow mmu so wɔ asase no so. Afuduan mmu so wɔ nkoko so, na aba mmra bebree sɛ Lebanon. Nnipa nhyɛ nkurow so ma te sɛ sare so sare. 17 Daa, wɔnkae ɔhene din na ne din ntena nkyɛ sɛ owia. Aman nyinaa nkamfo no. Wɔnsrɛ Onyankopɔn na onhyira wɔn na wɔnsrɛ ahotɔ mma ɔhene.

18 Monkamfo Awurade, Israel Nyankopɔn! Ɔno nko ara na ɔyɛ saa anwonwade yi. 19 Monkamfo ne din a anuonyam ahyɛ no ma no daa daa. N’anuonyam nhyɛ wiase nyinaa ma, Amen! Amen!

20 Yisai ba Dawid mpaebɔ no awiei ni.