Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 71

一个老年人的祈祷

1耶和华啊,我投靠了你,
求你使我永不蒙羞。
求你凭公义搭救我,
侧耳听我的恳求,拯救我。
求你成为保护我的磐石,
让我可以随时投靠你。
求你下令救我,
因为你是我的磐石和堡垒。
我的上帝啊,
求你从恶人手中拯救我,
从邪恶、残暴之徒掌下拯救我。
主耶和华啊,你是我的盼望,
我从小就信靠你。
你使我出了母胎,
我从出生就依靠你,
我要永远赞美你。
我的遭遇使许多人感到惊骇,
但你是我坚固的避难所。
我口中充满对你的赞美,
终日述说你的荣耀。
我年老时,求你不要丢弃我;
我体力衰微时,求你不要离弃我。
10 我的仇敌议论我,
那些想杀害我的一起策划阴谋,说:
11 “上帝已经丢弃了他。
去追赶、捉拿他吧,
因为无人会救他。”

12 上帝啊,不要远离我;
我的上帝啊,求你快来帮助我!
13 愿我的仇敌在羞辱中灭亡,
愿那些害我的人抱愧蒙羞。
14 我必常常心怀盼望,
向你献上更多的赞美。
15 虽然我无法测度你的公义和拯救之恩,
但我要终日传扬你的作为。
16 主耶和华啊,
我要传扬你大能的作为,
单单述说你的公义。
17 上帝啊,
我从小就受你的教导,
直到今日我仍传扬你奇妙的作为。
18 上帝啊,
就是我年老发白的时候,
求你也不要丢弃我,
好让我把你的大能告诉下一代,世代相传。
19 上帝啊,你的公义高达穹苍,
你成就了奇妙大事。
上帝啊,有谁能像你?
20 你使我经历了许多患难,
最终必使我重获新生,
救我脱离死亡的深渊。
21 你必赐我更大的尊荣,
你必再次安慰我。
22 我的上帝啊,
我要弹琴赞美你的信实;
以色列的圣者啊,
我要伴随着琴声赞美你。
23 你救赎了我的灵魂,
我的口和灵魂都要欢呼歌颂你。
24 我要终日向人述说你的公义,
因为那些想害我的人已经蒙羞受辱。

Nkwa Asem

Nnwom 71

Akwakoraa mpaebɔ

1Awurade, maba wo nkyɛn sɛ ma me guankɔbea. Mma wonnni me so da! Esiane sɛ woyɛ ɔtreneeni nti, boa me na gye me. Tie me na gye me nkwa! Fa me sie wɔ wo nwini ase ne w’abankɛse mu, fa bɔ me ho ban; wone me guankɔbea ne me hwɛfo. Me Nyankopɔn gye me fi amumɔyɛfo ne atirimɔdenfo tumi ne nnebɔneyɛfo nsam. Awurade, m’ani da wo so. Mede me ho too wo so bere a na misua. Me nkwa nna nyinaa, mede me ho ato wo so. Efi bere a wɔwoo me, woabɔ me ho ban. Mɛkamfo wo daa. M’abrabɔ ayɛ nhwɛso ama nnipa pii efisɛ, woyɛ me gyefo a woyɛ den. Fi anɔpa kosi anwummere, mekamfo na meda w’anuonyam adi.

Afei a magow yi, mpa me. Afei a mayɛ mmerɛw yi, mpa me. 10 M’atamfo pɛ sɛ wokum me. Wɔkasa kɔ me tiri so apam. 11 Wɔka se, “Onyankopɔn agyaw no hɔ; momma yenni n’akyi nkɔkyere no na obiara nni hɔ a obegye no.” 12 Ntew wo ho ntena akyiri, O Onyankopɔn; me Nyankopɔn, yɛ ntɛm begye me. 13 Ma wɔn a wɔtaa me no nni nkogu na wɔnsɛe wɔn. Ma wɔn a wɔpɛ sɛ wopira me ani nwu na wɔn anim ngu ase. 14 Daa mede m’ani bɛto wo so; mɛkɔ so akamfo wo daa daa. 15 Mɛka w’ayamye akyerɛ. Fi anɔpa kosi anwummere nyinaa mɛka wo nkwagye ho asɛm; emu yɛ duru sen me ntease. 16 Mɛkamfo wo tumi, Otumfoɔ Awurade. Mɛpae mu aka w’adɔe ho asɛm; wo nkutoo de. 17 Woakyerɛ me fi me mmofraase na mekɔ so ka w’anwonwasɛm ho asɛm. 18 Afei a mabɔ akwakoraa na me ti so afuw dwen yi, nnyaw me, O Onyankopɔn! Ka me ho bere a mepae mu ka wo tumi ne wo kɛseyɛ ho asɛm kyerɛ nkyirimma nyinaa no. 19 Wo treneeyɛ, Onyankopɔn, du wim. Woayɛ nneɛma akɛse; obi nte sɛ wo. 20 Woama ɔhaw ne amanehunu aba me so de, nanso wobɛma manya ahoɔden bio; wobɛtwe me afi damoa ho. 21 Wobɛyɛ me kɛse asen daa. Wobɛkyekye me werɛ bio.

22 Mede sanku bɛkamfo wo. Me Nyankopɔn, mɛkamfo wo nokware. Me sanku so mɛbɔ nnwom ama wo, Israel ɔkronkronni. 23 Migu so rebɔ no, mɛteɛm anigye so. Mede me nipadua nyinaa bɛto dwom efisɛ, woagye me nkwa. 24 Fi anɔpa kosi anwummere nyinaa mɛka wo treneeyɛ ho asɛm akyerɛ efisɛ, wɔn a wɔpɛ sɛ wɔhaw me no, woadi wɔn so nkonim ama wɔn anim agu ase.