Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 71

一个老年人的祈祷

1耶和华啊,我投靠了你,
求你使我永不蒙羞。
求你凭公义搭救我,
侧耳听我的恳求,拯救我。
求你成为保护我的磐石,
让我可以随时投靠你。
求你下令救我,
因为你是我的磐石和堡垒。
我的上帝啊,
求你从恶人手中拯救我,
从邪恶、残暴之徒掌下拯救我。
主耶和华啊,你是我的盼望,
我从小就信靠你。
你使我出了母胎,
我从出生就依靠你,
我要永远赞美你。
我的遭遇使许多人感到惊骇,
但你是我坚固的避难所。
我口中充满对你的赞美,
终日述说你的荣耀。
我年老时,求你不要丢弃我;
我体力衰微时,求你不要离弃我。
10 我的仇敌议论我,
那些想杀害我的一起策划阴谋,说:
11 “上帝已经丢弃了他。
去追赶、捉拿他吧,
因为无人会救他。”

12 上帝啊,不要远离我;
我的上帝啊,求你快来帮助我!
13 愿我的仇敌在羞辱中灭亡,
愿那些害我的人抱愧蒙羞。
14 我必常常心怀盼望,
向你献上更多的赞美。
15 虽然我无法测度你的公义和拯救之恩,
但我要终日传扬你的作为。
16 主耶和华啊,
我要传扬你大能的作为,
单单述说你的公义。
17 上帝啊,
我从小就受你的教导,
直到今日我仍传扬你奇妙的作为。
18 上帝啊,
就是我年老发白的时候,
求你也不要丢弃我,
好让我把你的大能告诉下一代,世代相传。
19 上帝啊,你的公义高达穹苍,
你成就了奇妙大事。
上帝啊,有谁能像你?
20 你使我经历了许多患难,
最终必使我重获新生,
救我脱离死亡的深渊。
21 你必赐我更大的尊荣,
你必再次安慰我。
22 我的上帝啊,
我要弹琴赞美你的信实;
以色列的圣者啊,
我要伴随着琴声赞美你。
23 你救赎了我的灵魂,
我的口和灵魂都要欢呼歌颂你。
24 我要终日向人述说你的公义,
因为那些想害我的人已经蒙羞受辱。

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 71

1Mwa Inu Yehova ine ndathawiramo;
    musalole kuti ndichititsidwe manyazi.
Mundilanditse ndi kundipulumutsa mwa chilungamo chanu,
    mutchere khutu lanu ndi kundipulumutsa.
Mukhale thanthwe langa lothawirapo,
    kumene ine nditha kupita nthawi zonse;
lamulani kuti ndipulumuke,
    pakuti Inu ndinu thanthwe langa ndi linga langa.
Landitseni Inu Mulungu wanga, kuchoka mʼdzanja la oyipa,
    kuchoka mʼdzanja la oyipa ndi anthu ankhanza.

Pakuti Inu mwakhala chiyembekezo changa, Inu Ambuye Wamphamvuzonse,
    chilimbikitso changa kuyambira ndili mwana.
Kuyambira pamene ndinabadwa, ndakhala ndikudalira Inu;
    Inu munanditulutsa mʼmimba mwa amayi anga,
    ndipo ndidzakupembedzani nthawi zonse.
Ine ndakhala chinthu chodabwitsa kwa anthu ambiri
    koma Inu ndinu wonditchinjiriza wamphamvu.
Pakamwa panga padzaza ndi matamando anu,
    kulengeza ulemerero wanu tsiku lonse.

Musanditaye pamene ndakalamba;
    musandisiye pamene mphamvu zanga zatha.
10 Pakuti adani anga ayankhula motsutsana nane;
    iwo amene amadikira kuti andiphe amapangana pamodzi.
11 Iwo amati, “Mulungu wamusiya;
    mutsatireni ndi kumugwira,
    pakuti palibe amene adzamupulumutse.”
12 Musakhale kutali ndi ine Inu Mulungu,
    bwerani msanga, Inu Mulungu wanga; thandizeni.
13 Ondineneza anga awonongeke mwa manyazi,
    iwo amene akufuna kundipweteka
    avale chitonzo ndi manyazi.

14 Koma ine ndidzakhala ndi chiyembekezo mwa Inu nthawi zonse,
    ndidzakutamandani mowirikizawirikiza.
15 Pakamwa panga padzafotokoza za chilungamo chanu,
    za chipulumutso chanu tsiku lonse,
    ngakhale sindikudziwa muyeso wake.
16 Ndidzabwera ndi kulengeza za machitidwe amphamvu zanu Inu Ambuye Wamphamvuzonse.
    Ndidzalengeza chilungamo chanu, chanu chokha.
17 Kuyambira ubwana wanga, Inu Mulungu mwakhala mukundiphunzitsa,
    ndipo mpaka lero ine ndikulengeza za ntchito zanu zodabwitsa
18 Ngakhale pamene ndakalamba ndipo imvi zili mbuu
    musanditaye Inu Mulungu,
mpaka nditalengeza mphamvu zanu
    kwa mibado yonse yakutsogolo.

19 Mphamvu zanu ndi kulungama kwanu zimafika mpaka kumwambamwamba.
    Ndani wofanana nanu Inu Mulungu,
    amene mwachita zazikulu?
20 Ngakhale mwandionetsa mavuto
    ambiri owawa,
mudzabwezeretsanso moyo wanga;
    kuchokera kunsi kwa dziko lapansi,
    mudzandiukitsanso.
21 Inu mudzachulukitsa ulemu wanga
    ndi kunditonthozanso.

22 Ndidzakutamandani ndi zeze
    chifukwa cha kukhulupirika kwanu Mulungu,
ndidzayimba matamando kwa Inu ndi pangwe,
    Inu Woyera wa Israeli.
23 Milomo yanga idzafuwula ndi chimwemwe
    pamene ndidzayimba matamando kwa Inu
    amene mwandiwombola.
24 Lilime langa lidzafotokoza za ntchito zanu zachilungamo
    tsiku lonse,
pakuti iwo amene amafuna kundipweteka
    achititsidwa manyazi ndi kusokonezedwa.