Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 7

求上帝伸张正义

大卫向耶和华唱的诗,与便雅悯人古实有关。

1我的上帝耶和华啊,我投靠你,
求你拯救我脱离追赶我的人。
别让他们像狮子般撕裂我,
无人搭救。
我的上帝耶和华啊,
倘若我犯了罪,
手上沾了不义;
倘若我恩将仇报,
无故抢夺仇敌,
就让仇敌追上我,
践踏我,使我声名扫地。(细拉)

耶和华啊,
求你发怒攻击我暴怒的仇敌。
我的上帝啊,
求你来伸张正义。
愿万民环绕你,
愿你从高天治理他们,
愿你审判万民!
至高的耶和华啊,
我是公义正直的,
求你为我主持公道。
鉴察人心肺腑的公义上帝啊,
求你铲除邪恶,扶持义人。
10 上帝是我的盾牌,
祂拯救心地正直的人。
11 上帝是公义的审判官,
天天向恶人发怒。
12 他们若不悔改,祂必磨刀霍霍,
弯弓搭箭,诛灭他们。
13 祂准备好了夺命的兵器,
火箭已在弦上。
14 恶人心怀恶念,
居心叵测,滋生虚谎。
15 他们挖了陷阱,却自陷其中。
16 他们的恶行临到自己头上,
他们的暴力落到自己脑壳上。
17 我要称谢耶和华的公义,
我要歌颂至高者耶和华的名。

Nkwa Asem

Nnwom 7

Atemmu mpaebɔ

1O Awurade, me Nyankopɔn, meba wo nkyɛn sɛ bɔ me ho ban. Gye me fi wɔn a wɔtaa me no nsam. Na wɔansoa me ankɔ sɛ obi a gyata akyere no a obiara rentumi nnye me nkwa na wɔatetew me mu asinasin. O Awurade me Nyankopɔn, sɛ mayɛ obi bɔne, anaasɛ mayi obi ama, anaasɛ mayɛ obi a ɔne me te yiye bɔne a, anaa mebɔ me tamfo korɔn kwa a, anaa mayɛ eyinom mu bi a, ma m’atamfo ntaa me nkyere me; ma wontwa me nhwe fam na wonkum me na wonnyaw me funu wɔ fam.

Sɔre wɔ w’abufuw mu, O Awurade! Sɔre tia m’atamfo abufuw. Ma wo ho so na boa me. Atɛntrenee na wohwehwɛ; enti ma nnipa nyinaa mmetwa wo ho nhyia na fi soro di wɔn so. Wone adasamma temmufo; enti O Awurade, di ma me efisɛ, wunim me mu fann.

Woyɛ Onyankopɔn ɔtreneeni a wubu yɛn adwene ne yɛn apɛde atɛn. Siw nnebɔneyɛfo kwan na hyira atreneefo.

10 Onyankopɔn yɛ me hwɛfo. Ogye wɔn a wotie n’asɛm nkwa.

11 Onyankopɔn yɛ ɔtemmufo treneeni a daa obu nnebɔneyɛfo fɔ. 12 Na sɛ wɔansesa wɔn akwan a, Onyankopɔn bɛsew ne nkrante. Okuntun ne tadua mu siesie no. 13 Ɔfa n’akode a ɛyɛ hu de ne bɛmma a ɛredɛw no sɔn wɔn so.

14 Sɛɛ na nnebɔneyɛfo dwen bɔne ho; wodwen ɔhaw ho na wɔaso nnaadaa mu. 15 Na firi a wosum afoforo no, wɔn ara na eyi wɔn. 16 Enti wɔn ankasa wɔn bɔne na ɛtwe wɔn aso na wɔn basabasayɛ apira wɔn.

17 Meda Awurade ase wɔ n’atɛntrenee ho. Meto ayeyi nnwom ma Awurade, Ɔsorosoroni no.