Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 64

祈求上帝的保护

大卫作的诗,交给乐长。

1上帝啊,求你倾听我的苦诉,
求你保护我的性命不受仇敌的威胁。
求你保护我免遭恶人的谋害,
使我脱离不法之徒。
他们舌头锋利如刀,
言语恶毒如箭穿心。
他们埋伏起来,
暗箭伤害纯全无过的人。
他们突然袭击,毫无顾忌。
他们狼狈为奸,
商量暗设网罗,
以为谁也看不见。
他们图谋不义之事,
认为策划得无懈可击。
人心真是狡猾。
但上帝必用箭射他们,
将他们突然射倒在地。
他们必自作自受,
被自己的舌头所害。
看见的人都嘲笑他们。
这样,人人必敬畏上帝,
传扬祂奇妙的作为,
思想祂所做的事。
10 义人必因耶和华而欢欣,
并且投靠祂,
心地正直的人必赞美祂。

Nkwa Asem

Nnwom 64

Ogye ho mpaebɔ

1Mewɔ ɔhaw mu, Onyankopɔn, na tie me mpaebɔ! Misuro m’atamfo; gye me nkwa. Bɔ me ho ban fi amumɔyɛfo ne nnebɔneyɛfo dɔm nsam. Wɔsew wɔn tɛkrɛma sɛ nkrante na wɔpɛ atirimɔden nsɛm te sɛ agyan. Wɔnkyɛ atorosɛm a wɔn ani nwu ne ka ho. Wɔka nnipa pa ho nsɛm a enye de sopa wɔn. Wɔhyɛ wɔn ho nkuran wɔ wɔn amumɔyɛ nneyɛe ho. Wodwen baabi a wobesum wɔn firi ho na wɔka se, “Obiara renhu wɔn.” Wɔhyehyɛ amumɔyɛ ho ka se, “Bɔne nhyehyɛe a yɛayɛ yi ho nni asɛm.” Onipa koma ne n’adwene yɛ anwonwade.

Nanso Onyankopɔn tow n’agyan kyerɛ wɔn so, na prɛkopɛ, wopirapira. Saa nsɛm no nti, ɔbɛsɛe wɔn. Wɔn a wohu wɔn nyinaa bɛwosow wɔn ti. Wɔn nyinaa besuro. Wobedwen nea Onyankopɔn ayɛ ho na wɔaka dwuma a odi. 10 Atreneefo nyinaa ho bɛsɛpɛw wɔn wɔ nea Awurade ayɛ ho. Wobenya nkwagye wɔ ne mu na nnipa pa nyinaa bɛkamfo no.