Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 64

祈求上帝的保护

大卫作的诗,交给乐长。

1上帝啊,求你倾听我的苦诉,
求你保护我的性命不受仇敌的威胁。
求你保护我免遭恶人的谋害,
使我脱离不法之徒。
他们舌头锋利如刀,
言语恶毒如箭穿心。
他们埋伏起来,
暗箭伤害纯全无过的人。
他们突然袭击,毫无顾忌。
他们狼狈为奸,
商量暗设网罗,
以为谁也看不见。
他们图谋不义之事,
认为策划得无懈可击。
人心真是狡猾。
但上帝必用箭射他们,
将他们突然射倒在地。
他们必自作自受,
被自己的舌头所害。
看见的人都嘲笑他们。
这样,人人必敬畏上帝,
传扬祂奇妙的作为,
思想祂所做的事。
10 义人必因耶和华而欢欣,
并且投靠祂,
心地正直的人必赞美祂。

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 64

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la Davide.

1Ndimvereni Mulungu pomwe ndikunena madandawulo anga;
    tetezani moyo wanga ku chiopsezo cha mdani.
Ndibiseni ku chiwembu cha anthu oyipa,
    ku gulu laphokoso la anthu ochita zoyipa.

Iwo amanola malilime awo ngati malupanga,
    amaponya mawu awo olasa ngati mivi.
Iwo amaponya mivi yawo ali pa malo wobisala kwa munthu wosalakwa;
    amamulasa modzidzimutsa ndi mopanda mantha.

Iwo amalimbikitsana wina ndi mnzake pa chikonzero chawo choyipa,
    amayankhula zobisa misampha yawo;
    ndipo amati, “Adzayiona ndani?”
Iwo amakonzekera zosalungama ndipo amati,
    “Takonza ndondomeko yabwino kwambiri!”
    Ndithu maganizo ndi mtima wa munthu ndi zachinyengo.

Koma Mulungu adzawalasa ndi mivi;
    mwadzidzidzi adzakanthidwa.
Iye adzatembenuza milomo yawoyo kuwatsutsa
    ndi kuwasandutsa bwinja;
    onse amene adzawaona adzagwedeza mitu yawo mowanyoza.

Anthu onse adzachita mantha;
    adzalengeza ntchito za Mulungu
    ndi kulingalira mozama zomwe Iye wazichita.
10 Lolani wolungama akondwere mwa Yehova
    ndi kubisala mwa Iye,
    owongoka mtima onse atamande Iye!