Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 63

渴慕上帝

大卫在旷野时作的诗。

1上帝啊,你是我的上帝,
我迫切地寻求你!
在干旱荒凉之地,
我的心渴慕你,渴慕你!
我曾在你的圣所瞻仰你的荣面,
目睹你的权能和荣耀。
你的慈爱比生命更宝贵,
我的嘴唇要赞美你。
我一生都要赞美你,
奉你的名举手祷告。
我心满意足,如享盛宴,
唱起欢快的歌赞美你。
我躺在床上的时候思念你,
整夜地思想你。
因为你是我的帮助,
我在你翅膀的荫庇下欢歌。
我的心依恋你,
你的右手扶持我。
那些图谋毁灭我的人必下到阴间。
10 他们必丧身刀下,
成为豺狼的食物。
11 但王要因上帝而欢欣,
凡信靠祂的人必欢喜快乐,
说谎者的口必被封住。

Nkwa Asem

Nnwom 63

Onyankopɔn ho anigyina

1O Onyankopɔn, woyɛ me Nyankopɔn na m’ani agyina wo. Me nipadua nyinaa hwehwɛ wo te sɛ asase a ɛso awo na srade ne nsu nni mu. Wo ho sukɔn de me kra. Ma minhu wo wɔ Kronkron mu Kronkron hɔ; ma minhu sɛ woyɛ ɔkɛse ne onuonyamfo. Wo dɔ a wodɔ daa no ye sen nkwa ankasa mpo, enti mɛkamfo wo. Sɛ mete ase yi, mɛda wo ase. Mɛma me nsa so abɔ wo mpae. Me kra bedidi na amee na mɛto anigye nnwom ayi wo ayɛ.

Meda mpa so nyinaa, mekae wo. Anadwo nyinaa, midwen wo ho efisɛ, daa woyɛ me boafo. Wo ntaban ase nwini mu na mɛto anigye dwom. Me bata wo ho na wo nsa hwɛ me so yiye. Wɔn a wɔpɛ sɛ wokum me no bɛkɔ asaman ase pɛɛ. 10 Wobekum wɔn wɔ ɔko mu na mpataku awe wɔn nam. 11 Esiane sɛ Onyankopɔn ma no nkonim nti, ɔhene no benya ahosɛpɛw. Wɔn a wɔhyɛ bɔ wɔ Onyankopɔn din mu no bɛkamfo no, nanso atorofo ano de, wɔbɛto mu.