Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 62

唯上帝是拯救

大卫作的训诲诗,交给乐长,照耶杜顿的做法。

1我的心默默等候上帝,
祂是我的拯救者。
唯有祂才是我的磐石,
我的拯救,我的堡垒,
我必不致动摇。
我就像一面摇摇欲坠的墙壁、行将倒塌的篱笆,
你们要攻击我、置我于死地到何时呢?
你们千方百计把我从高位拉下。
你们善于说谎,嘴上祝福,
心却咒诅。(细拉)

我的心啊!要默默等候上帝,
因为我的盼望从祂而来。
唯有祂才是我的磐石,
我的拯救,我的堡垒,
我必不致动摇。
上帝是我的拯救者,
是我的荣耀,
祂是我的坚固磐石,
是我的避难所。
众百姓啊,
要时刻信靠上帝,
向祂倾心吐意,
因为祂是我们的避难所。(细拉)

卑贱人不过是一丝气息,
尊贵人不过是一场幻影,
把他们放在天平上一秤,
比空气还轻,毫无分量。
10 不要敲诈勒索,
不要妄想靠偷盗发财,
即使财富增多,也不要倚靠它。
11 上帝再三告诉我:
祂拥有权能,
12 充满慈爱。
主啊,你必照各人的行为来施行赏罚。

Nkwa Asem

Nnwom 62

Gyidi a ɛwɔ Onyankopɔn banbɔ mu

1Metwɛn boasetɔ mu sɛ Onyankopɔn nnye me nkwa. Mede me ho to ɔno nko ara so. Ɔno nko ara na ɔbɔ me ho ban gye me nkwa; ɔyɛ me gyefo enti obiara renni me so nkonim. Mobɛkɔ so akɔ onipa a n’ahoɔden nnu ɔfasuw a abu agu yi so akosi da bɛn? Pɛ ara na mopɛ sɛ motwe no fi n’anuonyam mu ba fam; mo ani gye atoro ho. Moka nhyira nsɛm mo ano a, mo koma mu de, modome no. Onyankopɔn nko ara na mede me ho to ne so. M’anidaso wɔ ne mu. Ɔno nko na ɔbɔ me ho ban gye me nkwa; ɔyɛ me gyefo na obiara rentumi nni me so nkonim.

Me nkwagye ne m’anuonyam gyina Onyankopɔn so; ɔyɛ me gyefo; ɔyɛ me guankɔbea. Me nkurɔfo, daa momfa mo ho nto Onyankopɔn so. Ka wo haw nyinaa kyerɛ no efisɛ, ɔyɛ yɛn guankɔbea. Nnipa nyinaa te sɛ home mu tutuw; akɛse ne nkumaa nyinaa nka hwee. Fa wɔn gu nsania so, na wɔnkari hwee. Wɔn mu yɛ hare te sɛ ɔhome mu mframa.

10 Mfa wo ho nto basabasayɛ so; nnya anidaso sɛ korɔn bɛma woanya biribi. Na sɛ w’ahonya dɔɔso mpo a, mfa wo ho nto so. 11 Mate mpɛn pii sɛ Onyankopɔn ka se, tumi yɛ ne de 12 enti ne dɔ so ntew. W’ankasa, O Awurade, tua obiara ka sɛnea ne nneyɛe te pɛpɛɛpɛ.