Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 58

祈求上帝惩罚恶人

大卫作的诗,交给乐长,调用“休要毁坏”。

1你们做官长的主持公道吗?
你们的审判公正吗?
不,你们心中图谋不义,
你们在地上行凶作恶。
恶人生下来就步入歧途,
一出母胎就离开正道,
谎话连篇。
他们像喷出毒液的毒蛇,
又像耳聋的眼镜蛇,
任法师的邪术再高超,
也听不见他的咒语。
上帝啊,求你敲碎他们的牙齿;
耶和华啊,
求你拔掉这些猛狮的利齿。
愿他们如流水逝去,
愿他们弯弓搭箭时箭头折断。
愿他们像蜗牛一样溶为烂泥,
又如流产的胎儿不见天日。
刹那间,
荆棘还没有把锅烧热的工夫,
上帝必除灭他们。
10 义人必因恶人遭报而欢欣,
并用恶人的血洗脚。
11 这样,人们必说:
“义人终有善报,
确实有一位审判天下的上帝。”

Nkwa Asem

Nnwom 58

Mpae a wɔbɔ ma Onyankopɔn twe amumɔyɛfo aso

1Ampa ara sɛ mo atumfoɔ mubu atɛntrenee? Mubu nnipa nyinaa atɛn pɛpɛɛpɛ? Dabi! Mudwen amumɔyɛ a mubetumi nko ara ho na moayɛ bɔne akɛse wɔ asase no so. Amumɔyɛfo fom daa wɔ wɔn nkwa nna mu. Wodi atoro fi da a wɔde woo wɔn. Bɔre ahyɛ wɔn ma te sɛ awɔ. Wosisiw wɔn aso te sɛ ɔprammini sotifo a ɔnte ɔwɔ ntafowayifo no nne, anaa nkonyaayifo a ɔyɛ den dwom.

Bubu saa agyata a wɔn ho yɛ hu yi se, O Onyankopɔn. Ma wontwa mu nkɔ sɛ sunsuansu; ma wɔnyam wɔn sɛ wura a egu kwan mu. Ma wɔnyɛ sɛ nwaw a amanaman fa wɔn. Ma wɔnyɛ sɛ abanoma a owu awoe na onhu hann. Ansa na wobehu no na wɔatwa wɔn sɛ wura, na Onyankopɔn abufuw mu, obehuw wɔn agu wɔ bere a wɔte ase.

10 Sɛ wɔtwe nnebɔneyɛfo aso a, atreneefo ani begye. Wɔbɛnantew afa amumɔyɛfo no mogya mu. 11 Nnipa bɛka se, “Ampa ara wɔatua atreneefo ka na, nokware, Onyankopɔn a obu wiase atɛn wɔ hɔ.”