Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 58

祈求上帝惩罚恶人

大卫作的诗,交给乐长,调用“休要毁坏”。

1你们做官长的主持公道吗?
你们的审判公正吗?
不,你们心中图谋不义,
你们在地上行凶作恶。
恶人生下来就步入歧途,
一出母胎就离开正道,
谎话连篇。
他们像喷出毒液的毒蛇,
又像耳聋的眼镜蛇,
任法师的邪术再高超,
也听不见他的咒语。
上帝啊,求你敲碎他们的牙齿;
耶和华啊,
求你拔掉这些猛狮的利齿。
愿他们如流水逝去,
愿他们弯弓搭箭时箭头折断。
愿他们像蜗牛一样溶为烂泥,
又如流产的胎儿不见天日。
刹那间,
荆棘还没有把锅烧热的工夫,
上帝必除灭他们。
10 义人必因恶人遭报而欢欣,
并用恶人的血洗脚。
11 这样,人们必说:
“义人终有善报,
确实有一位审判天下的上帝。”

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 58

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Potsata mayimbidwe a “Musawononge.” Ndakatulo ya Davide.

1Kodi inu olamulira mumayankhuladi molungama?
    Kodi mumaweruza mwachilungamo pakati pa anthu?
Ayi, mʼmitima mwanu mumakonzekera zosalungama,
    ndipo manja anu amatulutsa zachiwawa pa dziko lapansi.
Ngakhale kuchokera tsiku lawo lobadwa oyipa amasochera;
    kuchokera mʼmimba ya amayi awo, iwo ndi otayika ndipo amayankhula mabodza.
Ululu wawo uli ngati ululu wa njoka,
    ngati uja wa mphiri imene yatseka mʼmakutu mwake.
Imene simva liwu la munthu wamatsenga,
    ngakhale akhale wa luso lotani munthu wamatsengayo.

Gululani mano mʼkamwa mwawo, Inu Mulungu,
    Yehova khadzulani mano a mikango!
Mulole kuti asowe ngati madzi oyenda
    pamene iwo akoka uta mulole kuti mivi yawo ikhale yosathwa.
Akhale ngati nkhono imene imasungunuka pamene ikuyenda;
    ngati mwana wakufa asanabadwe, iwo asaone dzuwa.

Miphika yanu isanagwire moto waminga ya mkandankhuku,
    kaya iyo ndi yobiriwira kapena yowuma, oyipa adzachotsedwa.
10 Olungama adzasangalala poona kubwezera chilango,
    pamene adzasambitsa mapazi awo mʼmagazi a anthu oyipa.
11 Ndipo anthu adzanena kuti,
    “Zoonadi, olungama amalandirabe mphotho;
    zoonadi kuli Mulungu amene amaweruza dziko lapansi.”