Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 56

信靠上帝的祷告

大卫作的诗,交给乐长,调用“远方无声鸽”,大卫在迦特被非利士人抓住时所作。

1上帝啊,求你怜悯我,
因为仇敌攻击我,整日迫害我。
我的仇敌整日攻击我,
许多人狂妄地迫害我。
我害怕的时候,
仍要倚靠你。
我赞美上帝的应许,
我信靠祂,就不惧怕,
区区世人能把我怎样?
他们整天歪曲我的话,
总是图谋害我。
他们勾结起来,
暗中监视我的行踪,
伺机害我。
上帝啊,
不要让这些作恶的人逃脱,
求你在怒中毁灭他们。
你知道我的哀伤,
你把我的眼泪收在袋中。
我的遭遇都记录在你的册子上。
我向你求救的时候,
敌人都落荒而逃。
我知道上帝是我的帮助。
10 我因上帝的应许而赞美祂,
我因耶和华的应许而赞美祂。
11 我信靠上帝,就不惧怕,
区区世人能把我怎样?
12 上帝啊,
我要恪守向你发的誓言,
献上感恩祭。
13 因为你救我脱离死亡,
使我没有跌倒,
让我可以活在你面前,
沐浴生命之光。

Nkwa Asem

Nnwom 56

Onyankopɔn mu ahotoso mpaebɔ

1Hu me mmɔbɔ, O Onyankopɔn, efisɛ, mewɔ ɔtaa ase; m’atamfo taa me bere nyinaa. Efi anɔpa kosi anadwofa nyinaa, m’atamfo ba me so. Dodow no ara ko tia me.

Sɛ mebɔ hu a, O Awurade Tumfoɔ, mede me ho to wo so. Mede me ho to Onyankopɔn so enti minsuro. Mekamfo no wɔ nea wahyɛ ho bɔ no ho. Ɛdɛn na ɔdasani teta betumi ayɛ ama me? M’atamfo haw me da mu no nyinaa. Bere biara, wɔfa adwene a wɔnam so bepira me! Wɔboa wɔn ho ano wɔ nkokoam hwɛ biribiara a meyɛ pɛ sɛ wokum me. Twe wɔn aso, O Onyankopɔn, wɔ wɔn amumɔyɛ ho. Di saa nnipa no so wɔ w’abufuw mu.

Wunim ɔhaw a mewɔ mu. Woabu me nusu a agu ano. Wonhyehyɛɛ no wo nhoma mu?

Ɛda a misu frɛ wo no, ɛda no na wobɛma m’atamfo asan wɔn akyi. Minim eyi; Onyankopɔn wɔ m’afa. 10 Awurade a mekamfo ne bɔhyɛ no. 11 Ne mu na me gyidi wɔ enti merensuro. Ɛdɛn na ɔdasani teta betumi ayɛ ama me? 12 O Onyankopɔn, mede nea mahyɛ wo ho bɔ no bɛma wo. Mɛbɔ wo aseda afɔre 13 efisɛ, woagye me afi owu ne nkogu mu. Enti menam Onyankopɔn anim wɔ hann a ɛhyerɛn wɔ ateasefo so no mu.