Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 53

人的邪恶

大卫作的训诲诗,交给乐长,调用“麻哈拉”。

1愚昧人心里想:
“没有上帝。”
他们全然败坏,行为邪恶,
无人行善。
上帝从天上俯视人间,
要看世上有没有明智者,
有没有寻求祂的人。
人们都背弃祂,
都败坏不堪,无人行善,
连一个都没有!
恶人吞吃我的百姓如同吃饭,
他们不求告上帝。
难道他们无知吗?
因此,他们必陷入空前的惊恐。
上帝必使攻击你的仇敌粉身碎骨,
你必使他们蒙羞受辱,
因为上帝弃绝了他们。
愿以色列的拯救来自锡安。
上帝救回祂被掳的子民时,
雅各要欢喜,以色列要快乐。

Nkwa Asem

Nnwom 53

Nnipa amumɔyɛ

1Nkwaseafo ka wɔ wɔn koma mu se, “Onyankopɔn bi nni baabi.” Wɔn nyinaa yɛ amumɔyɛfo a wɔayɛ bɔne akɛseakɛse a wɔn mu baako koraa nni hɔ a ɔyɛ ade pa.

Onyankopɔn hwɛ nnipa mma wɔ fam fi soro hwɛ sɛ obehu anyansafo bi wɔ wɔn mu a wɔbɛsom no. Nanso wɔn nyinaa atwa wɔn ani; wɔn nyinaa yɛ bɔne pɛ. Wɔn mu baako po nyɛ ade trenee; ɔbaako mpo nni hɔ. Onyankopɔn bisa se, “Wonnim anaa? Saa nnebɔneyɛfo yi nnim anaa? Wɔbɔ me nkurɔfo korɔn de tena ase nanso wɔmmɔ me mpae.” Nanso ahopopo bi a ebi nkaa wɔn da bɛka wɔn. Onyankopɔn bɛbɔ ne nkurɔfo atamfo nnompe apansam. Onyankopɔn apo wɔn, na saa ara na Israel bedi wɔn so pasaa ne no. Me mpae ne sɛ, nkonimdi befi Israel aba Sion. Sɛ Onyankopɔn ma ahotɔ ba Israel a, dɛn ahotɔ na wɔrennya?