Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 52

上帝的审判和慈爱

以东人多益去告诉扫罗:“大卫到了亚希米勒家。”那时大卫作了这首训诲诗,交给乐长。

1勇士啊,你为何以作恶为荣?
上帝的慈爱永远长存。
你这诡诈的人啊,
舌头利如剃刀,
尽是害人的奸计。
你喜爱邪恶,不爱良善;
你喜爱虚谎,不爱真理。(细拉)
你有诡诈的舌头,
好说恶言恶语。
上帝必永远毁灭你,
祂必抓住你,
把你从家里拉出来,
从活人之地铲除。(细拉)
义人看见必心生敬畏,
他们必嘲笑说:
“看啊,这就是不依靠上帝的人,
他只倚仗自己的财富和以残暴手段获得的权势。”
我就像上帝殿中的一棵橄榄树,枝繁叶茂,
我永永远远信靠上帝的慈爱。
上帝啊,
我要永远赞美你的作为。
我要在你忠心的子民面前仰望你美善的名。

Nkwa Asem

Nnwom 52

Onyankopɔn Atemmu ne Adom

1Ɔkɛseɛ, adɛn nti na wohoahoa wo ho wɔ wo bɔne ho? Onyankopɔn dɔ wɔ hɔ daa. Woyɛ nhyehyɛe de sɛe afoforo; wo tɛkrɛma yɛ nnam sɛ oyiwan. Bere biara wopɛ atoro foforo twa. W’ani gye bɔne ho sen papa. Saa ara na w’ani gye atoro ho sen nokware. W’ani gye sɛ wode w’anom nsɛm pira afoforo; wo ɔtorofo!

Eyi nti, Onyankopɔn bɛsɛe wo pasaa; ɔbɛkyere wo, na watwe wo afi wo fi. Obeyi wo afi ateasefo mu. Atreneefo behu eyi na wɔasuro; na wɔbɛserew wo aka se, “Hwɛ, oyi ne onipa a wamfa ne ho anto Onyankopɔn so ampɛ nkwagye no. Mmom, ɔde ne ho too n’ahonya dodow so na ɔpɛɛ guankɔbea wɔ amumɔyɛ mu.”

Nanso mete sɛ ngodua a ɛrenyin wɔ Onyankopɔn fi. Mede me ho to ne dɔ a ɔdɔ me daadaa no so. Daa mɛda wo ase, Onyankopɔn, wɔ nea woayɛ no so wɔ nnipa nyinaa anim. Mɛpae mu maka se, woyɛ trenee.