Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 51

祈求上帝赦免

大卫与拔示芭通奸后,先知拿单来找他,他作了此诗,交给乐长。

1上帝啊,求你怜悯我,
因为你的慈爱永不改变;
求你除去我的过犯,
因为你有无限的怜悯。
求你洗净我的罪过,
清除我的罪恶。
我知道自己的过犯,
我的罪恶一直萦绕眼前。
我犯罪得罪了你,
唯独得罪了你,
做了你看为邪恶的事,
所以你对我的责备是正当的,
你对我的审判是公正的。
我生来就是个罪人,
在母腹成胎的时候就有罪。
你所喜爱的是内心的诚实,
求你使我内心有智慧。
求你用牛膝草洁净我的罪,
使我干净;
求你洗净我,使我比雪更白。
求你让我听到欢喜快乐的声音,
让我这被你压碎的骨头可以欢跳。
求你饶恕我的罪过,
除去我一切的罪恶。
10 上帝啊,
求你为我造一颗纯洁的心,
使我里面重新有正直的灵。
11 不要丢弃我,
使我离开你,
也不要从我身上收回你的圣灵。
12 求你让我重新享受蒙你拯救的喜乐,
赐我一颗乐意顺服你的心灵。
13 这样,我就能把你的法则教导罪人,
使他们归向你。
14 拯救我的上帝啊,
求你赦免我杀人流血的罪,
使我颂扬你的公义。
15 主啊,求你开我的口,
我要向你发出赞美。
16 你不喜欢祭物,
否则我会献上,
你也不喜爱燔祭。
17 你所要的祭是忧伤的心灵。
上帝啊,你必不轻看忧伤痛悔的心。
18 求你恩待锡安,重建耶路撒冷的城墙。
19 那时,你必悦纳诚心献上的祭物、燔祭和全牲燔祭,
人们必把公牛献在你的坛上。

Nkwa Asem

Nnwom 51

Bɔne fafiri mpaebɔ

1Hu me mmɔbɔ, O Onyankopɔn, wɔ dɔ a wodɔ me daa nti. Esiane w’ahummɔbɔ kɛse nti, popa me bɔne! Hohoro m’amumɔyɛ nyinaa na tew me ho fi me bɔne mu! Mihu me mfomso; daa mekae me bɔne. Mayɛ bɔne atia wo; atia wo nko. Na mayɛ nea woka se ɛyɛ amumɔyɛ. Enti sɛ wubu me atɛn a, na ɛfata. Na wudi bem nso sɛ wubu me fɔ. Meyɛ bɔne fi m’awosu mu; efi da a wɔwoo me no, na meyɛ bɔne. Nokware na wohwehwɛ. Fa wo nyansa hyɛ m’adwene mu.

Yi me bɔne na me ho bɛtew. Hohoro me ho na mɛhoa asen sukyerɛmma. Ma mente ahosɛpɛw ne anigye. Ɛwom, woabubu me pasaa de; nanso me ho bɛtɔ me bio. Kata w’ani wɔ me bɔne ho na popa m’amumɔyɛ nyinaa. 10 Ma me koma mu ntew, O Onyankopɔn, na fa nokware honhom foforo hyɛ me mu. 11 Mpam me mfi w’anim. Nyi wo honhom kronkron, mfi me mu. 12 Ma me ahosɛpɛw a efi wo nkwagye mu no bio. Na ma ɛnyɛ me pɛ sɛ metie wo. 13 Na mɛkyerɛ nnebɔneyɛfo wo mmara na wɔbɛsan aba wo nkyɛn. 14 Fa me nkwa kyɛ me, O Onyankopɔn, na gye me nkwa na mede anigye bɛda wo trenee adi. 15 Boa me na menkasa, Awurade, na mɛkamfo wo.

16 Wompɛ afɔrebɔ anka mɛbɔ wo bi. Ɔhyew afɔre nsɔ w’ani. 17 M’afɔrebɔ yɛ ahobrɛase honhom, O Onyankopɔn. Worempo ahobrɛase ne koma a anu ne ho.

18 O Onyankopɔn, ma Sion nhu w’ayamye na boa no na ɔnto Yerusalem afasuw no.

19 Na afei w’ani bɛsɔ afɔrebɔ a edi mu ne ɔhyew afɔre ne anantwinini afɔre a wɔbɛbɔ wɔ w’afɔremuka so.