Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 50:1-23

第 50 篇

真正的敬拜

亚萨的诗。

1从日出之地到日落之处,

大能的上帝耶和华召唤世人。

2上帝的光辉从完美的锡安发出。

3我们的上帝来临,

并非悄然无声,

祂前面有烈火燃烧,

周围有暴风怒吼。

4祂召唤天地,

为要审判祂的子民。

5祂说:“把我忠心的子民——那些借着献祭和我立约的人招聚到我这里。”

6诸天宣扬上帝的公义,

因为祂是审判官。(细拉)

7祂说:“我的子民啊,听我说!

以色列啊,我要指控你!

我是上帝,是你的上帝。

8我责怪你,不是因为你的祭物,

也不是因为你经常献给我的燔祭。

9我不需要你棚里的公牛和圈里的山羊,

10因为林中的百兽是我的,

群山上的牲畜是我的。

11山中的飞鸟和田野的动物都是我的。

12就是我饿了,也不用告诉你,

因为世界和其中的一切都是我的。

13难道我吃公牛的肉,

喝山羊的血吗?

14你要向上帝献上感恩祭,

向至高者恪守诺言,

15在患难中呼求我,

我必拯救你,你必尊崇我。”

16但上帝对恶人说:

“你怎能背诵我的律法,

谈论我的约?

17你憎恶我的管教,

把我的话抛在脑后。

18你见了盗贼就与他同流合污,

又喜欢与淫乱的人交往。

19你满口恶言,谎话连篇,

20肆意毁谤自己的同胞兄弟。

21我对你的所作所为默然不语,

你就以为我与你是同道。

现在我要责备你,

当面指出你的罪状。

22忘记上帝的人啊,

你们要省察,

免得我毁灭你们,

那时谁也救不了你们。

23向我献上感恩就是尊崇我,

我必拯救走正路的人。”

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 50:1-23

Salmo 50Salmo 50 Ang titulo sa Hebreo: Ang kanta nga ginsulat ni Asaf.

Ang Matuod nga Pagsimba

1Ang Ginoo, nga makagagahom nga Dios, nagahambal kag nagapanawag sa mga tawo sa bisan diin nga parte sang kalibutan.

2Nagasilak siya halin sa Zion,50:2 Zion: ukon, Jerusalem. ang siyudad nga wala gid deperensya ang iya katahom.

3Magaabot ang Dios kag indi siya maghipos lang.

Sa una niya may makahalalit nga kalayo kag sa iya palibot may mabaskog nga bagyo.

4Ginatawag niya ang kalangitan kag ang kalibutan nga magsaksi sa iya nga paghukom sa iya katawhan.

5Nagasiling siya, “Patipuna sa akon ang akon matutom nga katawhan nga naghimo sing kasugtanan sa akon paagi sa paghalad.”

6Nagapahayag ang kalangitan sang pagkamatarong sang Dios,

kay siya ang nagahukom.

7Nagasiling pa ang Dios, “Kamo nga akon katawhan, pamatii ninyo ang akon isiling.

Ako ang Dios, nga inyo Dios;

magasaksi ako kontra sa inyo nga mga taga-Israel.

8Wala ko kamo ginasaway sa inyo mga paghalad,

ukon sa inyo mga halad nga ginasunog nga inyo permi ginahalad.

9Pero wala ako nagakinahanglan sang inyo turo nga mga baka kag mga kanding,

10kay akon ang tanan nga sapat:

ang mga sapat sa kagulangan,

ang mga baka sa linibo ka mga bukid,

11ang tanan nga pispis sa mga bukid,

kag ang mga sapat sa latagon.

12Kon gutumon ako indi ko kamo pagpangayuan sang pagkaon,

tungod kay akon ang kalibutan kag ang tanan nga ara sa sini.

13Nagakaon bala ako sang karne sang turo nga baka ukon nagainom sang dugo sang kanding? Siyempre wala.

14Ang ihalad ninyo sa akon, nga Labing Mataas nga Dios, amo ang pagpasalamat,

kag tumana ninyo ang inyo mga promisa sa akon.

15Magpanawag kamo sa akon sa tion sang kalisod,

kay luwason ko kamo,

kag dayawon ninyo ako.”

16Pero sa mga malaot amo ini ang ginasiling sang Dios,

“Wala kamo sang kinamatarong sa pagmitlang sang akon mga sugo kag kasugtanan.

17Ginakaugtan ninyo ang akon pagdisiplina sa inyo;

wala ninyo ginasapak ang akon mga ginahambal.

18Kon may makita kamo nga makawat nagapakig-abyan kamo sa iya,

kag nagapakig-upod man kamo sa mga nagapanginbabayi kag nagapanginlalaki.

19Nagahambal kamo sing malain

kag maabtik kamo maghambal sing binutig.

20Ginapakalain ninyo permi ang inyo mga utod.

21Sang ginhimo ninyo ini nga mga butang, naghipos lang ako,

kag naghunahuna kamo nga pareho lang ako sa inyo.

Pero sabdungon ko kamo kag ipakita ko sa inyo kon daw ano kamo kalaot.

22“Pamatii ninyo ini, kamo nga nalipat sa Dios,

kay kon indi, laglagon ko kamo nga wala sing may makaluwas sa inyo.

23Ang nagahalad sa akon sing pagpasalamat nagapadungog sa akon,

kag ang nagabantay sang iya pagginawi luwason ko.”