Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 49

财富的虚幻

可拉后裔的诗,交给乐长。

1万民啊,你们要听!
世人啊,
不论贵贱贫富,都要留心听!
因为我口出智慧,心思明智。
我要侧耳听箴言,
弹琴解释人生之谜。

危难来临,四面被奸诈之徒包围时,我何必惧怕?
他们倚靠金钱、夸耀财富,
却不能救赎自己的生命,
也无法向上帝付生命的赎价。
因为生命的赎价高昂,
无人付得起,
以致可以永远活着,不进坟墓。
10 众所周知,即使智者也要死去,
愚人和庸者也要灭亡,
将他们的财富留给别人。
11 尽管他们用自己的名字来为产业命名,
坟墓却是他们永远的归宿,
世代的住处。
12 人不能长享富贵,
终必死去,与兽无异。
13 这就是愚昧人及其追随者的下场!(细拉)
14 他们注定要死,与羊无异,
死亡是他们的牧者;
到了早晨,
他们必被正直人管辖。
他们的躯体必朽烂在坟墓里,
远离自己的豪宅。
15 但上帝必救赎我的生命脱离死亡的权势,
接我到祂身边。(细拉)

16 因此,见他人财富增多,
日益奢华,
不要害怕。
17 因为他们死后什么也带不走,
再不能拥有荣华富贵。
18 他们活着时自以为有福,
人们都赞扬他们的成就,
19 到头来他们还是要归到祖先那里,
再也看不见光明。
20 人有财富,却无明智的心,
无异于必死的兽类。

Nkwa Asem

Nnwom 49

Ahonya mu ahotoso yɛ nkwaseasɛm

1Obiara ntie saa asɛm yi! Muntie, nnipa a mowɔ mmaa nyinaa, akɛse ne nketewa, adefo ne ahiafo nyinaa. M’adwenem bɛdɔ. Mɛka anyansasɛm. Mebu bɛ na makyerɛ ase bere a merebɔ me sanku. Minsuro bɔne bi bere a atamfo ne nnebɔneyɛfo a wɔde wɔn ho to ahonya so na wɔhoahoa wɔn ho wɔ wɔn ahonya mu no atwa me ho ahyia. Onipa ntumi nnye ne ho mfi ɔhaw mu; ɔrentumi ntua ne nkwa ho ka mma Onyankopɔn. Efisɛ, onipa nkwa so akatua bo yɛ den. Nea obetumi atua no rentumi ntwe no mfi damoa mu mma ɔntena nkwa mu daa daa.

10 Obiara nim pefee sɛ anyansafo mpo wu. Saa ara na nkwaseafo ne agyimifo nso wu. Wɔn nyinaa gyaw wɔn ahonya no hɔ ma wɔn asefo. 11 Wɔn adamoa yɛ wɔn fi afebɔɔ. Ɛwom sɛ na wɔwɔ wɔn ara wɔn nsase nanso ɛhɔ na wɔtena daa nyinaa. 12 Onipa kɛseyɛ rentumi nnye no nkwa mfi owu mu. Ɛyɛ dɛn ara a, obewu te sɛ nea mmoa nso wu. 13 Hwɛ nea ɛba wɔn a wɔde wɔn ho to wɔn ho so no so, nea ɛba wɔn a wɔn ani sɔ wɔn ahonya no so.

14 Wɔadome wɔn sɛ wonwu sɛ nguan, na Owu na ɔbɛyɛ wɔn hwɛfo. Atreneefo bedi wɔn so nkonim bere a wɔn honam aporɔw wɔ asaman a ne kwan ne wɔn afi ware no.

15 Nanso Onyankopɔn begye me. Obegye me afi owu tumi ase. 16 Sɛ onipa nya ne ho a, mma ɛnhaw wo; na sɛ onya ma ɛboro so nso a, saa ara. 17 Sɛ owu a, ɔrentumi mfa nkɔ. N’ahonya no ne no renkɔ damoa mu. 18 Mpo sɛ obi ani sɔ asetena yi na esiane sɛ odi yiye nti, nnipa kamfo no a, 19 ɔbɛkɔ akɔka n’asefo ho wɔ owu mu a esum wɔ hɔ daa nyinaa no. 20 Onipa kɛseyɛ rentumi nnye no mfi owu mu; obewu te sɛ nea mmoa wu ara pɛ!.