Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 48

上帝的城——锡安

可拉后裔的诗。

1耶和华何等伟大!
我们的上帝在祂的城中,
在祂的圣山上当大受颂赞。
北面的锡安山雄伟壮丽,
令世人欢喜,
是伟大君王的城。
上帝在城内的宫中,
祂亲自做这城的庇护。
世上的君王一同聚集,前来攻城。
他们看见这城后,
大惊失色,慌忙逃跑。
他们被恐惧笼罩,
痛苦如分娩的妇人。
你毁灭他们,
如同东风摧毁他施的船只。
我们曾经听说,如今在万军之耶和华的城中,
在我们上帝的城中亲眼看见:
上帝要坚立这城,直到永远。(细拉)

上帝啊,我们在你的殿中默想你的慈爱。
10 上帝啊,你秉公行义,
你的名普世皆知,
颂赞你的声音响彻地极。
11 因你的审判,
锡安山欢喜,
犹大的城邑充满快乐。
12 你们要绕着锡安数点她的城楼,
13 留意她的城墙,
观看她的殿宇,
好告诉子孙后代。
14 因为上帝永永远远是我们的上帝,
祂必引领我们,
直到我们离世之日。

Nkwa Asem

Nnwom 48

Sion, Onyankopɔn kurow

1Awurade yɛ ɔkɛse enti ɛsɛ sɛ wɔkamfo no yiye wɔ yɛn Nyankopɔn kurow a ɛwɔ bepɔw kronkron no so no mu. Sion, Onyankopɔn bepɔw no korɔn na ɛyɛ fɛ. Ɔhene kɛse no kurow no de ahosɛpɛw ba wiase mmaa nyinaa.

Onyankopɔn ada no adi sɛ asomdwoe wɔ ne mu wɔ kurow no aban akɛse no mu. Ahemfo yi boaa wɔn ho ano kotuaa Sion bepɔw. Nanso wohui no, ɛyɛɛ wɔn nwonwa. Wosuroe, enti woguanee. Ɛhɔ na ehu ne ɔhonam mu yaw kaa wɔn te sɛ ɔbea a awo aka no, anaasɛ ɛhyɛn a ɛrebɔ mpata biribibiri wɔ ahum mu. Yɛate nea Onyankopɔn ayɛ na mprempren yɛahu wɔ yɛn Nyankopɔn, Awurade Tumfoɔ kurow no mu; ɔbɛbɔ kurow no ho ban daa daa.

Wo fi no mu, O Onyankopɔn, na yedwen daa dɔ a wowɔ no ho. 10 Nnipa kamfo wo mmaa nyinaa, na wo din atrɛw wɔ asase so mmaa nyinaa. Wudi hene nokwarem. 11 Ma Sionfo ani nnye. Wubu atɛntrenee. Ma ahosɛpɛw mmra Yuda nkurow mu! 12 Onyankopɔn nkurɔfo twa Sion ho hyia kan n’abantenten. 13 Hwɛ n’afasuw na hwɛ n’aban akɛse no yiye na woaka ho asɛm akyerɛ nkyirimma.

14 “Saa Onyankopɔn yi yɛ yɛn Nyankopɔn daa daa. Obedi yɛn anim nna a ɛreba no nyinaa mu.”